Udržitelná výroba a spotřeba na Praze 8

Vernisáž Fair trade 2016MČ Praha 8 pořádala dne 20. září seminář se zaměřením na udržitelný rozvoj v oblasti férového obchodování mezi rozvinutými zeměmi a globálním Jihem.

Na úvod semináře seznámily zástupkyně organizace Ekumenické akademie, Lenka Černínová a Veronika Bačová, účastníky s pojmem udržitelný rozvoj. „Role měst je vytvářet kvalitní prostor pro život a podílet se na udržitelném rozvoji v oblasti sociální, ekonomické a environmentální,“ zdůrazňuje Lenka Černínová. Toto naplňuje i kampaň Fairtradová města, do které se zapojila MČ Praha 8. Součástí kampaně jsou aktivity, které se zaměřují na osvětu v oblasti fair trade a SDGs (Cíle udržitelného rozvoje).

Petr Vilgus (SZ), zástupce starosty MČ Praha 8, upřesňuje: „Fair trade je způsob obchodu, který poskytuje pěstitelům, zaměstnancům a řemeslníkům ze zemí globálního Jihu možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Mají zaručenou mzdu, která jim pokryje náklady a jsou jim vytvářeny podmínky k důstojnému životu.

Fair trade zaručuje udržitelný rozvoj, tj. férové obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv a šetrnost k životnímu prostředí. Součástí semináře byla vernisáž výstavy „Příběh férové kávy“ z Fair & Bio pražírny. Výstava zachytila prostřednictvím objektivu fotoaparátu cestu kávového zrna od keře až po šálek lahodného moku v místní kavárně.

Městská část Praha 8 zahájí 4. října od 13 hodin „Výstavu na stromech“ ve spolupráci se spolkem Na Zemi. Kaizlovy sady v Karlíně tak ožijí tématem „Poznej své boty“ v rámci Týdne důstojné práce. Souběžně s výstavou budou probíhat „Férové trhy“.

Dne 10. listopadu 2016 pořádá městská část Praha 8 společně s Ekumenickou akademií a Fairtrade Česko a Slovensko Národní fairtradovou konferenci v Divadle pod Palmovkou. V rámci konference se uskuteční také Veletrh fairtradových výrobků. Veletrh nabídne možnost setkat se a poznat široké spektrum obchodníků a podporovatelů fair trade z celé republiky. Veletrh je volně přístupný veřejnosti.

Více jak 1800 měst z 27 států světa se zapojují do fairtradové kampaně a reagují tak na globální problémy. Od října minulého roku usiluji o to, abychom se stali první faitradovou městskou částí. Proto podporujeme akce s touto problematikou, které přináší osvětu o tom, jak rozdílné a často "nefér" životní a pracovní podmínky ve světě panují, “ uvádí radní pro životní prostředí Anna Kroutil (ANO).

Vernisáž Fair trade 2016 Vernisáž Fair trade 2016
Zveřejněno: 22.09.2016 – Anna Patočková