Výbory Zastupitelstva městské části Praha 8

Zastupitelstvo městské části zřizuje jako poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti výbory, které mu předkládají svá stanoviska a návrhy a jsou mu odpovědny.

Zastupitelstvo vždy zřizuje výbor kontrolní a výbor finanční. Členy finančního a kontrolního výboru nemohou být starosta, jeho zástupci, tajemník úřadu městské části (dále jen „úřad“), ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na úřadu.

Předsedou výboru musí být vždy člen zastupitelstva a výbor musí mít lichý počet členů.  Volbu předsedů, členů a tajemníků výborů, práva a povinnosti, úkoly výborů a další náležitosti stanoví zákon č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (§ 77 a 78 odst. 3 až 5, 7 a 8, ve spojení s § 100).


Kontrolní výbor


Předseda


Členové z řad členů ZMČ


Členové z řad občanů

  • Jan Horn

TajemniceSouvisející odkazy a informace


 

Mohlo by vás také zajímat
Aktualizováno: 21.06.2023