Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn ZMC 006/2019 3 k informaci o stavu výstavby projektu "Nová Palmovka" 13. března 2019
Usn ZMC 005/2019 3 k návrhu zřízení organizační složky Městské části Praha 8 "Jednotka sboru dobrovolných hasičů Městské části Praha 8" a k návrhu její zřizovací listiny 13. března 2019
Usn ZMC 004/2019 3 k návrhu „Zásad řešení náhrady mzdy (platu) nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 8" 13. března 2019
Usn ZMC 003/2019 3 k návrhu Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2019 a střednědobého výhledu městské části Praha 8 do roku 2024 13. března 2019
Usn ZMC 002/2019 3 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k výstavbě společnosti CPI·Reality a.s. na sídlišti Ďáblice v Praze 8 a koncepci výstavby pro·sídliště Ďáblice v Praze 8 13. března 2019
Usn ZMC 001/2019 3 k návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2019 až 2023 13. března 2019