Usnesení Rady a Zastupitelstva


123
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
0071/6.ZMČ/2007 6 Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu části nemovitosti - spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 pozemku parc. č. PK 51, o výměře 9 m2, parcela ve zjednodušené evidenci, původ Pozemkový katastr, zapsaná ..... 19. prosince 2007
0070/6.ZMČ/2007 6 Návrh zrušení bodu I./d) usnesení č. 51/16.ZMČ/2005 Zastupitelstva Městské části Praha 8 ze dne 30. listopadu 2005, k návrhu úplatného převodu pozemku parc. č. 1107, o výměře 132 m2, na k. ú. Libeň v Praze 8, v majetku České republiky, .... 19. prosince 2007
0069/6.ZMČ/2007 6 Návrh zrušení příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - "Jednotka civilní ochrany (JCO) Městské části Praha 8" (9250) 19. prosince 2007
0068/6.ZMČ/2007 6 Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - pozemků parc. č. 606/78 a parc. č. 606/80 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 do vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, a jejich následného svěření do správy Městské části Praha 8, a návrh .... 19. prosince 2007
0067/6.ZMČ/2007 6 Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - koupě nohejbalového hřiště s příslušenstvím na pozemku parc. č. 910 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 - v areálu Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11 19. prosince 2007
0066/6.ZMČ/2007 6 Aktuální informace o současné síti mateřských a základních škol, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 8 19. prosince 2007
0065/6.ZMČ/2007 6 Návrh vydání Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy, Praha 8, Šimůnkova 13 19. prosince 2007
0064/6.ZMČ/2007 6 Návrh vydání "Dodatku č. 2" ke "Zřizovací listině Základní školy, Praha 8, Na Korábě 2", a "Dodatku č. 3" ke "Zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a" 19. prosince 2007
0063/6.ZMČ/2007 6 Návrh finanční spoluúčasti Městské části Praha 8 na případné realizaci projektu "Rekonstrukce školních sportovišť", který podávají některé základní školy, zřízené Městskou částí Praha 8, v rámci grantu vyhlášeného Hlavním městem Praha ..... 19. prosince 2007
0062/6.ZMČ/2007 6 Návrh Rozpočtového provizoria Městské části Praha 8 na rok 2008 19. prosince 2007
0061/6.ZMČ/2007 6 Návrh zrušení účelového fondu Městské části Praha 8 - fondu obnovy a modernizace bytového fondu 19. prosince 2007
0060/6.ZMČ/2007 6 Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 19. prosince 2007
0059/6.ZMČ/2007 6 Návrh volby zástupce Starosty Městské části Praha 8 19. prosince 2007
0058/6.ZMČ/2007 6 Návrh volby člena Rady (radního) Městské části Praha 8 19. prosince 2007
0057/6.ZMČ/2007 6 Návrh odvolání pana Tomáše Chvály z funkce člena Rady (radního) Městské části Praha 8 19. prosince 2007
0056/6.ZMČ/2007 6 Návrh odvolání pana Michala Kindla z funkce zástupce Starosty Městské části Praha 8 19. prosince 2007
0055/6.ZMČ/2007 6 Návrh uzavření "Smlouvy o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu" pro "Rekonstrukci 1.PP a 1.NP, budovy Úřadu Městské části Praha 8, U Meteoru 6/čp.147, Praha 8" mezi Hlavním městem Praha a Městskou částí Praha 8 16. listopadu 2007
0054/5.ZMČ/2007 5 Návrh zrušení příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - "Kulturní středisko Městské části Praha 8" (9240) 19. září 2007
0053/5.ZMČ/2007 5 Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu pozemků ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 - pozemku parc. č. 2024/8, o výměře 313 m2 ("ostatní plocha"), a pozemku parc. č. 2628/5, o výměře ... 19. září 2007
0052/5.ZMČ/2007 5 Návrh schválení znění dvou "Smluv o bezúplatném převodu nemovitosti" 19. září 2007
0051/5.ZMČ/2007 5 Návrh zrušení majetkového převodu Městské části Praha 8 - odejmutí svěřené správy nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, jmenovitě bytového domu čp. 577 s pozemkem parc. č. 693/52, vše na k. ú. Karlín ............ 19. září 2007
0050/5.ZMČ/2007 5 Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - odejmutí svěřené správy nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, a to areálu Základní umělecké školy se sídlem na adrese Klapkova 25, 182 00 Praha 8, tedy budov .... 19. září 2007
0049/5.ZMČ/2007 5 Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu částí obecních nemovitostí svěřených do správy Městské části Praha 8 - ideálního podílu 1 domu čp. 1662 ("objekt k bydlení") s příslušenstvím a s ideálním podílem ......... 19. září 2007
0048/5.ZMČ/2007 5 Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu částí obecních nemovitostí svěřených do správy Městské části Praha 8 - ideálního podílu 1/6 domu čp. 177 ("objekt k bydlení") s příslušenstvím a ideálního podílu 1/6 ...... 19. září 2007
0047/5.ZMČ/2007 5 Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu částí obecních nemovitostí svěřených do správy Městské části Praha 8 - ideálního podílu 1 domu čp. 39 ("objekt k bydlení") s ideálním podílem 1 pozemku parc. č. 106 ....... 19. září 2007
0046/5.ZMČ/2007 5 Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu částí obecního nemovitého majetku svěřeného do správy Městské části Praha 8, jmenovitě ideálních 68/100 domu čp. 1368 ("objekt k bydlení"), pozemku parc. č. 991 ........... 19. září 2007
0045/5.ZMČ/2007 5 Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu obecních nemovitostí svěřených do správy Městské části Praha 8 - domu čp. 1921 ("objekt k bydlení") s příslušenstvím a s pozemky parc. č. 1085, o výměře 208 m2 ............ 19. září 2007
0044/5.ZMČ/2007 5 Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu obecních nemovitostí svěřených do správy Městské části Praha 8 - domu čp. 847 ("objekt k bydlení") s příslušenstvím a s pozemky parc. č. 1138, o výměře 226 m2 ............. 19. září 2007
0043/5.ZMČ/2007 5 Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu obecních nemovitostí svěřených do správy Městské části Praha 8 - domu čp. 1684 ("objekt k bydlení") s příslušenstvím a s pozemky parc. č. 1497, o výměře 277 m2 ............ 19. září 2007
0042/5.ZMČ/2007 5 Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu obecních nemovitostí svěřených do správy Městské části Praha 8 - domu čp. 749 ("objekt k bydlení") s příslušenstvím a s pozemky parc. č. 12, o výměře 153 m2 ("zastavěná ... 19. září 2007
123