Dolní Libeň

Území tzv. Dolní Libně, ohraničené ul. Kotlaska, Pod Hájkem, Pod Kotlaskou, Ronkova, Na Hrázi, Ludmilina, U Synagogy a Náměstí. Dr. Holého nemá být pouze tranzitním územím, ale územím pro klidné bydlení a bezpečné užívání veřejného prostoru jak pro chodce, tak cyklisty. Z tohoto důvodu je zadáno zpracování dopravně bezpečnostní studie. Smlouva je k nahlédnutí na https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1581738.

Území užívají převážně rezidenti, proto jsou pořádána veřejná setkání, na kterých mohou občané diskutovat s projektanty a podávat jim své podněty, které jsou důležité pro zpracování studie.
První veřejné projednání k této oblasti s cílem získat podněty od místních občanů jako podklad pro zpracování dopravně bezpečností studie se konalo 11. května 2017 v ZŠ B. Hrabala. Výstupy jsou k dispozici v článku Participace občanů nad proměnou Dolní Libně.
Druhé veřejné projednání se konalo 20. června 2017 ve stejném prostoru. Výstupy jsou k dispozici v článku Uskutečnilo se druhé veřejné projednání s občany Dolní Libně.

Návrh studie zpracovatel diskutoval s příslušnými organizacemi, jako Technická správa komunikací, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor dopravy ÚMČ Praha 8 a další. Občané měli možnost vyjádřit se k návrhu na akci Zažít Libeň jinak 17. září 2017 nebo ji připomínkovat do konce září 2017 na www.praha8.cz, kde byla umístěna. Konečná verze DOPRAVNÍ STUDIE PRŮJEZDNOSTI S DŮRAZEM NA BEZPEČNOST CHODCŮ A CYKLISTŮ V ČÁSTI DOLNÍ LIBNĚ je uveřejněna v příloze.Studie slouží jako jeden z podkladů postupné revitalizace území Palmovky v rámci projektu Palmovka 2030.


Zveřejněno: 13.07.2017   |   Aktualizováno: 26.10.2017