Palmovka 2030

Palmovka představuje důležité metropolitní subcentrum s významným potenciálem celoměstských vazeb a zároveň těžiště celé spodní části údolí Rokytky. Současně se jedná o urbanisticky jedno z nejkomplikovanějších míst v Praze, jehož stávající stav formují tři vzájemně provázaná témata:
  • nedořešené celoměstské dopravní vazby (komunikační síť),
  • nevyjasněná urbanistická struktura,
  • nejasná artikulace charakteru a náplně jednotlivých veřejných prostranství.
Potřebu vyřešit neuspokojivý stav na Palmovce zařadila Rada MČ Praha 8 do svého programového prohlášení.

Následně Rada MČ Praha 8 dne 14. září 2016 vzala na vědomí návrh realizace projektu „Palmovka – vize 2030“ a souhlasila s obsahem projektu, viz usnesení RMC 0560/2016.

Dne 7. listopadu 2016 byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování základní analýzy území projektu Palmovka – vize 2030.

O rok později, 5. září 2017, schvaluje RHMP dokument Vize Palmovka 2030, který ukládá součinnost mezi Magistrátem hl. m. Prahy, IPRem a projektem Palmovka 2030, viz usnesení RMC 2165/2017.

V listopadu 2017 schvaluje Rada MČ dokumenty: „Analytická studie oblasti Palmovka“ a „Intervence Palmovka“ na základě kterých ukládá zajištění finančních prostředků pro realizaci opatření v území Palmovky v roce 2018 včetně předprojektové přípravy, viz usnesení RMC 0655/2017.
MČ Praha 8 v roce 2016 započala spolupráci se společností UNIT architekti, s.r.o. Výsledek celého projektu by měl směřovat k regulaci lokality, k realizaci intervencí a k projektu úprav veřejného prostranství Palmovky.

Veškeré výstupy od roku 2016 naleznete níže.

Chcete se dozvědět více informací o projektu Palmovka TEĎ!? Vytvořili jsme pro vás webovou stránku www.palmovkated.cz, kde budeme uveřejňovat aktuality a záměry v území. Stránka bude běžet v plném znění od června 2018.Studie

Řešení předprostoru nové budovy úřadu MČ Praha 8 (červenec 2018)


Majetková politika (duben 2018)

Studie veřejného prostranství (duben 2018)

Intervence (duben 2018)

Zjednodušená studie veřejného prostranství v oblasti křižovatky Palmovka (leden 2018)

Intervence Palmovka (září 2017)

Vize Palmovka 2030: Návrh institucionálního rámce pro revitalizaci oblasti Palmovka (září 2017)

Analytická studie oblasti Palmovka (duben 2017)Zapojení veřejnosti

Palmovka TEĎ – Udržitelně (31.05.2018)
Komentovaná prohlídka výstavy a sběr komentářů k předprostoru nové budovy úřadu MČ Praha 8 (odkaz na stránky Palmovka Teď!)


Online sběr komentářů veřejnosti (do 15.02.2018)

Zápis z veřejného projednání (25.01.2018)

Setkání se zájemníky v Grabově vile (18.01.2018)
Palmovka TEĎ: Praha 8 vede dialog o proměně (odkaz na článek)


Workshop se zájemníky nad návrhem krátkodobých opatření (04.09.2017)
Developeři, občanská sdružení a samospráva u jednoho stolu: kde začít na Palmovce? (odkaz na článek)


Komentovaná prohlídka výstavy Palmovka: Kdy, když ne TEĎ! (05.06.2017)
Výstava: Palmovka: Kdy, když ne TEĎ! (ZIP, 45,3 MB)
Diskuze o území Palmovky na akci k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje (odkaz na článek)


Zapojení Zastupitelstva mladých (03.05.2017)
Zapojili jsme se do projektu Palmovka 2030 (odkaz na článek)Palmovka v médiích:
Zveřejněno: 29.03.2017   |   Aktualizováno: 27.11.2018