Bezpečná cesta do školy – ZŠ Dolákova

Projekt byl zahájen 13. listopadu 2017 schůzkou užší pracovní skupiny. Hned poté se uskutečnilo setkání pedagogické rady se zástupci rodičů, na kterém byl projekt prezentován. Proběhlo žákovského mapování rizikových míst a dotazníkového průzkumu ohledně dopravních preferencí dětí a rodičů.

Více informací naleznete na stránkách
www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/zs-dolakova/

O projektu na stránkách základní školy
www.dolakova.cz/wpskola/bezpecne-cesty-do-skoly/


V prosinci 2017 jsou zpracovány analýzy území, které jsou podkladem pro zpracování studie.

Finální verze studie s návrhem opatření pro bezpečnější docházení dětí do ZŠ a MŠ Dolákova a ZŠ Don Bosco.
Související