Akce a projekty 2015–2018 (archiv)

 • Komunitní zahrada v ulici Pod Plynojemem

  27.07.2018
  Další komunitní zahrada vzniká v těchto dnech v ulici Pod Plynojemem. Iniciátorem akce je MČ Praha 8. Na podzim 2018 by měla být zpřístupněna veřejnosti.
 • Dobrovolnictví ve veřejné správě

  20.06.2018
  MČ Praha 8 se zapojila do projektu DOBRO – Dobrovolnictví ve veřejné správě. Záměrem projektu je poskytnout zaměstnancům úřadu možnost zapojit se do dobrovolnictví.
 • Komunitní zahrady v Praze 8

  18.04.2018
  Městská část Praha 8 podpoří založení komunitních zahrad v Praze 8. Ve spolupráci s organizací Kokoza, o.p.s. vás zveme k sousedskému pěstování, které nyní pilotně spouštíme.
 • Dotace Magistrátu hl. m. Prahy na realizaci místní Agendy 21 v roce 2018

  12.04.2018
  Zastupitelstvo hl. m. Praha schválilo dotace městským částem na základě žádostí podaných do výzvy na realizaci MA21 v oblasti zdraví, zdravý životní styl. Výzvu vyhlásil radní hl. m. Praha Ing. Radek Lacko pro oblast zdravotnictví a bydlení. MČ Praha 8 uspěla se žádostí na aktivity, které realizuje Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 8.
 • Komunitní kompostování Spolu8bio

  16.01.2018
  MČ Praha 8 zahájila pilotní projekt komunitního kompostování Spolu8bio pod záštitou radní Hany Matoušové. V rámci projektu nabízíme občanům možnost třídit biomateriál z domácností. Komunitní kompostování je spontánní aktivita lidí, kteří mají zájem využít kompostovatelný biomateriál z vlastní domácnosti pro výrobu kompostu.
 • Bezpečná cesta do školy

  20.07.2017
  Cílem programu „Bezpečná cesta do školy“ je ve spolupráci se školami, rodiči i zástupci veřejné správy zvýšit bezpečnost dětí při každodenních cestách (nejen) do školy a podporovat je v tom, aby se dopravovaly zdravě a ekologicky – pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou, bez nutného doprovodu dospělých.
 • Moje Osmička – participativní rozpočet

  05.05.2017
  Městská část Praha 8 zahájila 27. dubna 2017 příjem návrhů občanů pro zlepšení veřejných prostranství na pozemcích hl. m. Prahy nebo městské části Praha 8. Návrhy je možno podat do 9. června 2017. Všechny informace, dokumenty a formuláře jsou uveřejněny na adrese mojeosmicka.zapojtese.eu. Dotazy je možno zasílat na email mojeosmicka@praha8.cz. Občané podají návrh, radnice jej zrealizuje. Pro realizaci návrhů občanů je pro rok 2018 plánováno vyhradit 10 mil. Kč z rozpočtu MČ Praha 8.
 • Dobrovolnictví ve veřejné správě

  03.01.2017
  Rada MČ Praha 8 schválila dne 23. listopadu 2016 usnesením č. 0742/2016 bezplatné zapojení do projektu, který realizuje Fond dalšího vzdělávání. MČ Praha 8 se tak bude podílet na vytvoření Manuálu pro implementaci dobrovolnických programů ve veřejné správě.
 • Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21

  03.01.2017
  Rada MČ Praha 8 schválila dne 14. září 2016 usnesením č. 0559/2016 bezplatné zapojení do projektu, který přispěje k efektivnímu nastavení vhodných postupů v systému řízení kvality veřejné správy. Projekt realizuje Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) ve vybraných 15 městech, kterým poskytne související analýzy, konzultace, školení a úvodní metodickou či technickou spolupráci. Projekt je součástí systémového celostátního projektu NSZM s názvem „MOZAIKA“.
 • Projekt Místní agenda 21 – Cesta k udržitelnému rozvoji v Praze 8

  01.09.2016
  Městská část Praha 8 obdržela dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci projektu „Místní Agenda 21 – Cesta k udržitelnému rozvoji v Praze 8“. Finance ve výši 477.338 Kč budou čerpány na aktivity v období září 2016 až leden 2018.
 • Ankety a průzkumy

  17.08.2016
  Součástí procesu místní Agendy 21 je zjišťování míry spokojenosti se životem občanů a různých cílových skupin v MČ Praha 8. Z tohoto důvodu se vás ptáme pomocí řízených rozhovorů v terénu nebo pomocí anket umístěných na webových stránkách MČ Praha 8. Podněty vyžadující dlouhodobé řešení jsou podkladem při tvorbě Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8.
 • Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 8

  26.02.2016
  MČ Praha 8 zahájila v září 2015 práci na tvorbě strategického plánu pro období 2017–2026.
 • Generel bezmotorové dopravy

  18.08.2015
  Městská část Praha 8 v rámci své snahy o zlepšení podmínek pro pohyb chodců a cyklistů zadala zpracování generelu bezmotorové dopravy. Před jeho dokončením jsou vítány jakékoli podněty a připomínky ze strany veřejnosti. Veřejné projednání 27.08.2015, připomínkování do 31.08.2015.
 • Místní Agenda 21 – Cesta k udržitelnému rozvoji v MČ Praha 8

  16.06.2015
  Neziskové organizace působící v MČ Praha 8 byly pozvány ke kulatému stolu dne 3. června 2015 od 17.30 hodin do zasedací místnosti Grabovy vily. Cílem setkání bylo představit zahájení realizace programu MA21 v MČ Praha 8, možnosti spolupráce a participace a diskuze nad službami, které by mohl úřad poskytovat neziskovým organizacím pro zkvalitnění jejich činnosti.
 • Setkání městských částí Prahy

  29.05.2015
  Čtvrtek 4. června 2015 od 10 hodin, Radniční klub – 3. patro Staroměstské radnice, Staroměstské náměstí 1, Praha 1. Strategické řízení a participace veřejnosti, udržitelný rozvoj, místní Agenda 21.
 • Tematická Sekce Zdravých měst – Strategické řízení v obcích – metody kvality, zkušenosti, spolupráce

  14.05.2015
  Čtvrtek 21. května 2015. Představen problematiky strategického plánování a řízení z pohledu národních institucí i konkrétní zkušenosti a ukázky z praxe jednotlivých obcí. Určeno zejména zástupcům územních samospráv, politikům, pracovníkům úřadů apod., a všem dalším z řad odborné i laické veřejnosti se zájmem o téma.
 • 70 let v OSN: udržitelný rozvoj jako výzva a příležitost

  14.05.2015
  Úterý 2. června 2015, Černínský palác.
 • Příměstské autobusy u stanice Ládví

  31.03.2015
  Hlavní město Praha a Středočeský kraj usilují o vznik společného dopravního systému, který zatraktivní používání veřejné dopravy ve společném metropolitním regionu. K termínu 7. dubna 2015 bude spuštěn pilotní projekt společné integrace dopravy v oblastech Neratovicka a Mělnicka. Na téma, jak se realizace projektu dotkne občanů v oblasti stanice Ládví, se uskutečnila v úterý 24. března 2015 veřejná beseda v KD Ládví za přítomnosti náměstka primátorky Petra Dolínka, zástupců ROPIDu a MČ Praha 8.


Další strategické projekty naleznete v oblasti Rozvoj území.
Mohlo by vás také zajímat