Bezpečná cesta do školy – ZŠ Lyčkovo náměstí

Základní škola byla vybrána do programu Bezpečné cesty do školy na jaře 2018 na základě výzvy vyhlášené spolkem Pražské matky, do které se mohly přihlásit všechny pražské školy. Průběh realizace programu je možno sledovat na webu ZŠ Lyčkovo náměstí nebo spolku Pražské matky.
Související