Bezpečná cesta do školy – ZŠ U Školské zahrady

MČ Praha 8 zadala v roce 2017 ve spolupráci s vedením ZŠ a MŠ U školské zahrady a zástupci školské rady zpracování dopravní studie ke zvýšení bezpečnosti na cestách do škol v okolí ZŠ U Školské zahrady.

Součástí dopravní studie je:
 • Část A
  Analytická část s průzkumy
 • Část B
  Návrhová část s orientačním náklady
 • Část C
  Dokladová část se zápisy z jednání pracovní skupiny a výstupy z projednání studie s příslušnými orgány

 • Dopravní studie  (PDF, 91 MB)

  08.03.2018
  Zvýšení bezpečnosti na cestách do ZŠ a MŠ U Školské zahrady

Související