Developeři, občanská sdružení a samospráva u jednoho stolu: kde začít na Palmovce?

Celkem 26 zástupců velkých společností, podnikatelů a škol působících na Palmovce, Židovské obce a dalších občanských spolků a také zástupci Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Dopravního podniku a sekretariátu náměstkyně hl. m. Prahy paní Kolínské, se sešli 4. září 2017 u jednoho stolu k tématu revitalizace Palmovky. Za městskou část se zúčastnili starosta Roman Petrus a místostarosta Petr Vilgus. Cílem setkání bylo v rámci workshopu sezvat důležité „zájemníky“ území Palmovky, představit jim návrhy rychlých opatření pro zlepšení oblasti Palmovky a diskutovat o nich, ale také navrhnout další kroky k tomu, aby se Palmovka stala do roku 2030 důstojným centrem MČ Praha 8.
 
Společnost UNIT architekti na workshopu představila návrh rychlých opatření pro zkvalitnění území Palmovky. „Cílem je v první fázi vytypovat zásahy, které lze realizovat relativně rychle bez složitých formálních procesů – odstranit bariéry ve veřejných prostranstvích, doplnit mobiliář nebo zkultivovat neprostupné zelené plochy. Zároveň jsme hledali místa, kde se s řešením nemusí čekat na dokončení plánů velkých dopravních staveb a záměrů,“ vysvětluje architekt Filip Tittl.
 
Na podkladech se podílelo Oddělení strategického rozvoje a Místní Agendy 21 pod vedením místostarosty osmé městské části Petra Vilguse. „Na Palmovce bydlím přes 35 let, proto k ní mám vřelý vztah. Zažil jsem zánik „staré Libně“ a současný stav Palmovky je neudržitelný. Proto spolupracuji s architekty na vytvoření příjemného městského centra. Podněty od místních občanů, podnikatelů, organizací a spolků, jsou pro mě i pro architekty velmi cenné,“ říká Vilgus, pořadatel workshopu.
 
Workshop navázal na předchozí kroky pro lepší Palmovku, např. zpracování analýzy současného stavu území Palmovky, výstava s veřejnou diskuzí o Palmovce na akci Udržitelně o neudržitelné Palmovce 5. června tohoto roku, zapojení mladých lidí. „Uvědomili jsme si, že na úrovní velké Prahy neexistuje žádná organizační složka, která by mohla koordinovat revitalizaci Palmovky. Z naší iniciativy tak vznikl návrh institucionálního rámce pro revitalizaci oblasti Palmovka, který byl projednán s IPR Praha, DPP a TSK a pro který se podařila najít shoda i v Radě hl. m. Prahy,” vysvětluje místostarosta Vilgus.
 
Rada hl. m. Prahy schválila 5. září 2017 zapojení se do projektu Palmovka 2030 s vytvořením pozice koordinátora projektu. První kroky realizace projektu by měly začít již v tomto roce ve spolupráci s MČ Praha 8. 

Více informací:
Filip Tittl: +420 606 747 971
Petr Vilgus: +420 602 607 994

Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.


Zveřejněno: 07.09.2017