Dobrovolnictví ve veřejné správě

MČ Praha 8 se zapojila do projektu DOBRO – Dobrovolnictví ve veřejné správě. Záměrem projektu je poskytnout zaměstnancům úřadu možnost zapojit se do dobrovolnictví.

V rámci úvodního semináře, který se uskutečnil 12.06.2018, představil Zdeněk Čapek z Fondu dalšího vzdělávání základní informace o projektu dobrovolnictví ve veřejné správě a příklady dobré praxe z jiných českých měst zájemcům z úřadu. Semináře se také zúčastnily zástupkyně organizací z městské části nebo jejího blízkého okolí, které dobrovolnické práce nabízejí a vítají:

Doplňující informace
Projekt dobrovolnictví ve veřejné správě (PDF, 4,7 MB)
Zapojení ÚMČ Praha 8 do projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě

V případě zájmu o dobrovolnictví se obraťte na Lenku Černínovou (lenka.cerninova@praha8.cz) z oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21.
Zveřejněno: 20.06.2018