Kampaně 2015–2018 (archiv)

 • Den Země

  14.03.2017
  Kampaň Den Země je věnována především planetě Zemi a otázkám spojených s ochranou životního prostředí. Slaví se celosvětově již od 70. let 20. století se snahou upozorňovat na špatné chování spotřebitelů a vlád s cílem vzdělávání veřejnosti ve správných ekologických návycích.
 • Dny zdraví

  02.09.2015
  Cílem kampaně je podporovat zdravý životní styl, informovat o příčinách některých nemocí a realizovat akce na podporu duševního i fyzického zdraví.
 • Evropský týden mobility

  02.09.2015
  Celosvětová kampaň má za cíl upozornit na stále narůstající automobilovou dopravu a tím zhoršování kvality životního prostředí. Akce jsou tak pořádány na podporu alternativní dopravy (např. pěší, cyklo, městská hromadná doprava) s mnoha doprovodnými aktivitami.
 • Evropský týden udržitelného rozvoje

  11.09.2018
  Evropský týden udržitelného rozvoje je celoevropská iniciativa propagující myšlenku udržitelného rozvoje a iniciativ, které se udržitelnému rozvoji věnují. Poprvé proběhl v týdnu od 30. května do 5. června 2015 jako souhrn konferencí, výstav, trhů, filmových promítání, komunitních akcí, prezentací udržitelných podniků, vzdělávacích projektů a dalších aktivit po celém území ČR i Evropy.
 • Podpora fair trade

  17.05.2016
  Fair trade je spravedlivý obchod. Lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky dává možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Farmáři dostávají spravedlivě zaplaceno, pěstují s ohledem na životní prostředí a jejich děti můžou chodit do školy.
 • Ukliďme Česko

  01.04.2015
  Dobrovolnická akce „Ukliďme Česko“ vychází z mezinárodně osvědčeného modelu "Let's Do It!". Tento typ úklidových akcí již proběhl úspěšně ve více jak 100 zemích za účasti 9 milionů dobrovolníků. Může se zapojit občan – dobrovolník, škola, úřad, nezisková organizace, firma… ZAPOJTE SE I VY!Mohlo by vás také zajímat