Palmovka opět o krok blíž k tomu být centrem Prahy 8

Palmovka 2030 - křižovatkaVedení městské části Praha 8 pokračuje v řešení revitalizace Palmovky. Dalším krokem, kterým se místo přibližuje důstojnému vzhledu jakožto centra osmé městské části, je projektová příprava veřejného prostranství křižovatky Palmovka.

V listopadu 2017 schválila rada městské části návrh opatření (intervence) do území Palmovky. Práce na návrzích k oživení veřejného prostranství křižovatky je dalším krokem ke konkrétní realizaci. „V roce 2018 bychom chtěli ve spolupráci s urbanisty a místními uživateli území začít realizovat drobná opatření, která by vedla ke změně Palmovky k lepšímu, na příklad výměna mobiliáře, úprava zelených ploch atd.,“ popisuje plány místostarosta osmé městské části Petr Vilgus.

Projektovou přípravu zpracuje společnost UNIT architekti s.r.o., se kterou městská část spolupracuje na přípravě revitalizace území Palmovky již od jara 2016. „Projekt bude založen na studii, na které se podíleli občané žijící v území Palmovky, místními živnostníky, developery, spolky a dalšími, kterých se revitalizace dotýká nebo je jednoduše zajímá,“ popisuje Petr Vilgus, jehož oddělení místní Agendy 21 se o stav Palmovky dlouhodobě zajímá a s občany o něm diskutuje.

Veřejné prostranství křižovatky Palmovka je jen jedním z kroků projektu Palmovka 2030. „Dopravní řešení si Palmovka žádá jako sůl. Naším cílem je, aby zde do roku 2030 stálo důstojné centrum Prahy 8 se vším, co k tomu patří,“ informuje Petr Vilgus. „Cílem je mít jasnou představu a vizualizace pro realizaci krátkodobých opatření a mít podklad pro dlouhodobá řešení,“ dodává Filip Tittl, jednatel společnosti UNIT architekti s.r.o.

Palmovka představuje důležité metropolitní subcentrum s významným potenciálem celoměstských vazeb a zároveň těžiště celé spodní části údolí Rokytky. Současně se jedná o urbanisticky jedno z nejkomplikovanějších míst v Praze. Více o tzv. Palmovce 2030 naleznete na webu MČ Praha 8.

Smlouvu o dílo naleznete na webových stránkách www.smlouvy.gov.cz.Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Zveřejněno: 27.11.2017   |   Aktualizováno: 04.12.2017