Svou činnost zahájil Tým pro tvorbu strategie

Na svém prvním zasedání se ve čtvrtek 3. září 2015 sešli členové Týmu pro tvorbu strategie – komise, která má za úkol připravit Strategický plán udržitelného rozvoje městské části Praha 8 a zavést na úřadě strategické plánování a řízení.

Tým bude spolupracovat s Komisemi RMČ, pracovními skupinami, které budou k pořízení strategického plánu zřízeny i s odbornou veřejností. Byl vytvořen v souladu v souladu s Metodikou tvorby veřejných strategií MMR. Dle doporučení Metodiky MMR je tým složen z tzv. Gestora tvorby strategie (místostarosta MČ Prahy 8 MgA. Petr Vilgus, Ph.D.), Koordinátora tvorby strategie (Oddělení strategického rozvoje a agendy 21), externího zpracovatel (vybrán na základě řádného výběrového řízení) a ze zástupců odborů ÚMČ Praha 8.

Náplň činnosti Týmu naleznete v příloze (PDF, 383 kB). Seznam členů rovněž naleznete na webových stránkách v sekci Úřad a samospráva –> Volené orgány –> Rada –> Komise. Tým má statut poradního orgánu rady městské části a byl ustanoven usnesením Usn RMC 0430/2015 dne 12. srpna 2015.

Agenda 21 – Tým pro tvorbu strategie, čtvrtek 3. září 2015
Zveřejněno: 04.09.2015 – Tomáš Vlk