Pocitová mapa

Projekt vznikl s cílem získat názory a pocity občanů Prahy 8 ke kvalitě životního prostředí a vyznačit konkrétní místa, kde dochází k negativním projevům teplotních změn.

Informace získané z pocitové mapy vyhodnocovány ve spolupráci s Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy a CzechGlobe Ústavem výzkumu globální změny AV ČR v. v. i..

Prezentace výsledků sběru podnětů od občanů k pocitové mapě je plánována na červen 2021 v přízemí budovy úřadu MČ Prahy 8.Zveřejněno: 12.05.2021