Občané Prahy 8 spolupracují na strategickém plánu

KD Ládví – veřejné projednání strategického plánu dne 22. února 2016Městská část Praha 8 uspořádala v pondělí 22. února 2016 setkání s občany v rámci projektu Měníme Prahu 8. Do KD Ládví přišlo 70 občanů, kterým byla představena první část Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8, jež je zpracováván pro období 2017–2026. Přítomní se mohli vyjádřit ke SWOT analýzám v různých oblastech, např. k vnitřním a vnějším faktorům, které ovlivňují rozvoj Prahy 8. Společně poté vytvořili návrhy na vizi městské části, tj. jaká by měla Praha 8 být za 10 let. „Byl jsem mile překvapen zapojením občanů do tvůrčí práce u jednotlivých „kulatých“ stolů a nad jejich návrhy vize naší městské části,“ říká zástupce starosty Petr Vilgus, který má ve své gesci zpracování strategického plánu.

Zpracování Strategického plánu udržitelného rozvoje Prahy 8 bylo zahájeno v září minulého roku na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 8. Radek Fujak ze společnosti PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. upřesňuje: „Naše společnost vyhrála otevřené výběrové řízení na zpracování tohoto strategického dokumentu. Na základě stanoveného harmonogramu je zpracovaná pracovní verze první části strategického plánu, tzv. analytické části, kterou nyní veřejnosti předkládáme k připomínkování.“ Tu je možno připomínkovat na webových stránkách městské části do 10 března 2016.

Občanům byly představeny některé výsledky z průzkumu mezi 1 100 obyvateli Prahy 8. Celkově vyplynulo, že jsou občané se životem v městské části spokojeni, pozitivně se vyjádřilo více než 77 % dotázaných. Co obyvatele nejvíce trápí, je hustá automobilová doprava, naopak spokojeni jsou s množstvím zeleně a odpočinkových míst.

Jaké vize občané na veřejném projednání navrhli?
 
Praha 8 – MČ zdravá a ekologická; Moderní, čistá MČ vyhledávaná pro život i podnikání; MČ Praha 8 – kulturní a přívětivá pro bezmotorovou dopravu; Praha 8 – rezidenční čtvrť pro všechny generace; Praha 8 – transparentní, zdravá MČ pro všechny generace.

Všechny výstupy z veřejného projednání jsou předány odborným pracovním skupinám, které jsou složené ze zástupců firem, neziskových organizací, odborů úřadu městské části, komisí, ale i občanů. Pracovní skupiny se vyjadřují k dílčím výstupům a podílejí se na tvorbě strategického plánu, tzv. návrhové části. „Tato část by měla být hotová do června a následně budeme s Týmem pro tvorbu strategie pracovat na realizační části a zpracujeme návrh Akčního plánu na rok 2017,“ vysvětluje Petr Vilgus. Kompletní strategický plán bude předložen koncem tohoto roku ke schválení do Zastupitelstva MČ Praha 8.

Zápis z veřejného projednání je ke stažení
ZDE (PDF, 833 kB).

Veřejné projednání další části strategického plánu se koná 25. května od 18 hodin opět v KD Ládví.

KD Ládví – veřejné projednání strategického plánu dne 22. února 2016 KD Ládví – veřejné projednání strategického plánu dne 22. února 2016 KD Ládví – veřejné projednání strategického plánu dne 22. února 2016 KD Ládví – veřejné projednání strategického plánu dne 22. února 2016
Zveřejněno: 24.02.2016 – Anna Patočková