Aktuality z dopravy

1 2 3 4 5  > 
 • Rekonstrukce kanalizace – uzavírka ulice Primátorská

  07.06.2019
  Upozornění: uzavírka ulice Primátorská je prodloužena do 15.11.2019. Předmětem akce je rekonstrukce spojné komory a následné kanalizace DN 800 v ulici Primátorská. Z důvodů velkého rozsahu výkopových prací je nutná úplná uzavírka ulice. Objízdná trasa povede z ulice Primátorská do ulice Lindnerova následně do ulice Podlipného a zpět do ulice Primátorská.
 • Rekonstrukce ul. Cafourkova

  25.09.2019
  Stavba zahrnuje rekonstrukci místních komunikací v MČ Praha–Bohnice – ulice Cafourkova a U Skalky v celkové délce cca 384 m. Součástí je odvodnění povrchů spočívající v realizaci uličních vpustí s přípojkami a realizace stoky dešťové kanalizace KT DN300 v délce cca 74 m.
 • Davídkova – rekonstrukce kanalizačního sběrače

  06.11.2018
  Od 12. listopadu 2018 bude zahájena rekonstrukce kanalizačního sběrače v ul. Davídkova, v úseku od křižovatky s ul. Střelničná až po parkovou plochu pod ul. Nad Novou Libní. Komunikace zůstane průjezdná po celou dobu stavby, dojde však ke zúžení jídních pruhů.
 • Oprava sjezdu z Holešoviček do Blanky

  25.09.2019
  Ve středu 25. září 2019 zahajuje Technická správa komunikací opravu sjízdné rampy z předmostí mostu Barikádníků ve směru od Proseku z ulice V Holešovičkách do ulice Povltavská a Nová Povltavská vedoucí po mostní konstrukci a z části po násypovém tělese komunikace.
 • Uzavírka komunikace Na Dlážděnce

  13.09.2019
  V důsledku realizace přípojek inženýrských sítí pro rodinný dvojdům v ulici Na Dlážděnce, Praha 8 – Troja, parcelní č. 712/2 a 712/3, bude dočasně uzavřen průjezd ulicí Na Dlážděnce po dobu nezbytně nutnou k realizaci přípojek a opravu povrchu vozovky a přilehlých ploch. Předpokládaná délka uzavírky je 14 dnů v období povoleného záboru v období 24.09.–31.10.2019.
 • Aktuální Informace o postupu prací a termínu přesunu zastávky MHD TRAM Palmovka, ve směru Kobylisy před Divadlo pod Palmovkou v rámci zakázky 1/4/H76/00 OVŘ ul. Zenklova (úsek Palmovka – Elsnicovo nám.)

  05.09.2019
  Na základě množících se dotazů občanů na postup prací v úseku Palmovka – Elsnicovo náměstí, a s tím související přesun tramvajové zastávky Palmovka před Divadlo pod Palmovkou, jsme se informovali u Pražské vodovodní společnosti a.s.
 • Oznámení o uzavírce ulice K Bohnicím

  18.07.2019
  V termínu 26.–29. července 2019 bude uzavřena ulice K Bohnicím (trojská serpentina) kvůli reklamační opravě povrchu, který nesplňuje protiskluzové vlastnosti. Uzavírka není na území MČ Praha 8, ale naší městské části se dotkne nejvíc.
 • Rekonstrukce kanalizace – uzavírka ulice Vosmíkových

  09.07.2019
  Tuto akci nakonec Magistrát hlavního města Prahy, odbor pozemních komunikací a drah NEPOVOLIL.
 • Oprava vozovky v Ústecké ulici

  26.06.2019
  V úterý 2. července 2019 zahájíme 2. etapu oprav vozovky v Ústecké ulici v oblasti Kobylis a Chaber. Navážeme na etapu z roku 2018. Celou rekonstrukci v úseku mezi křižovatkou s Klapkovou a křižovatkou s Žernoseckou ulicí plánujeme dokončit za měsíc, tedy do konce července 2019. Po dobu rekonstrukce zachováme provoz 1+1.
 • Aktuální informace k rekonstrukci Negrelliho viaduktu

  11.06.2019
  Vážení občané Karlína a všichni, kteří se aktivně zajímáte o rekonstrukci Negrelliho viaduktu. V minulém období jste jistě zaregistrovali, že stavba Negelliho viaduktu se prodlužuje a postup prací není úplně v souladu se sliby při zahájení opravy, což se z hlediska vás občanů, nejeví jako pozitivní zpráva, spíše naopak. Za dva roky probíhajících stavebních činností okolo viaduktu bylo již hodně různých omezení, které vám často komplikují život a nepřispívají ke kultuře bydlení v této lokalitě.
 • Aktuální informace k rekonstrukci Negrelliho viaduktu

  29.05.2019
  Vážení občané Prahy 8, na úvod bych rád poděkoval za vaši podporu při úspěšném osazení nového ocelového železničního mostu u autobusového nádraží Florenc, přes ulici Prvního pluku. Toto osazení bylo několikrát odloženo z důvodu technických problémů na naší straně, ale nakonec jsme se se všemi problémy dokázali vypořádat a nový most je na svém místě.
 • Rekonstrukce páteřního tepelného napaječe podél ulice Čimická

  28.05.2019
  Pražská teplárenská a.s. připravuje rekonstrukci páteřního tepelného napáječe podél ulice Čimická na měsíce červen až září 2019.
 • Změny v registraci elektromobilů a hybridů

  02.05.2019
  Upozorňujeme, že od 1. května 2019 jsou změněny podmínky pro registraci a prodlužování parkovacích oprávnění pro elektromobily a hybridy.
 • Omezení provozu na jižním parkovišti v ulici Zhořelecká

  16.04.2019
  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. v termínu 7. a 8. května 2019 provede blokové čištění plochy parkoviště a zároveň zajistí doplnění vodorovného dopravního značení. Pro tyto úkony je nezbytná plná uzavírka celého parkoviště. Spuštění do provozu předpokládáme 8. května 2019 nejpozději v 16.00 hodin.
 • V Praze 8 začíná jarní blokové čištění ulic

  03.04.2019
  V Praze 8 začíná jarní blokové čištění ulic. Jeho jarní část začíná ve vybraných ulicích v Libni od 3. dubna 2019 a bude v 37 blocích probíhat do 11. června stejného roku. Podzimní čištění pak proběhne podle bloků v termínech od 23. srpna do 25. října 2019. Úklid probíhá vždy v čase od 8.00 do 15.00 hod.
 • Aktuální informace k rekonstrukci Negrelliho viaduktu

  25.03.2019
  Rekonstrukce významné dopravní stavby nabírá na obrátkách a konečně jsou viditelné i postupy prací při vlastní opravě mostu. Nové cihelné obvodové zdivo působí příjemným dojmem a i ostatní finální úpravy budou jistě přínosem celé oblasti okolo Negrelliho viaduktu.
 • Rekonstrukce plynovodu – Dolní Chabry

  07.03.2019
  V termínu od 15. března do 14. června 2019 proběhne v ul. Žďárská, Pod Křížem, Počeradská a U Větrolamu rekonstrukce plynovodu.
 • Palmovka 2030 – začíná předláždění tramvajové zastávky v ulici Na Žertvách

  25.02.2019
  V pondělí 4. března 2019 začnou stavební práce na tramvajové zastávce v ulici Na Žertvách v Praze 8 v rámci projektu Palmovka 2030. Cílem je místo zkultivovat díky. Stavební práce potrvají cca dva měsíce.
 • Dopravní omezení v ul. Ďáblická, Učitelská, Na Rozvodí a Pod Hvězdárnou

  18.02.2019
  Od března do června 2019 dojde k dopravním omezením v ul. Ďáblická, Učitelská, Na Rozvodí a Pod Hvězdárnou.
 • Praha 8 hledá náhradní řešení za odstraněný výjezd z Dolní Libně

  16.01.2019
  Vedení Prahy 8 se snaží vyřešit problém, který způsobila rekonstrukce ulice Zenklova stovkám obyvatel Dolní Libně. Zjednosměrnění ulice Stejskalova odmítá pět stovek občanů podepsaných pod peticí. Možným řešením je vytvoření nového výjezdu otočením jednosměrnosti ulice U Rokytky.
1234>