Aktuality z dopravy

1 2 3 4 5  > 
 • Přesun zastávky MHD TRAM „Palmovka“ ve směru Kobylisy

  16.05.2019
  Z důvodu pokračování rekonstrukce vodovodu DN 300 v ulici Zenklova, je nutno zastávku „Palmovka“ směr Bulovka v ul. Zenklova, přesunout cca o 125 m po směru jízdy, před vchod do domu č. 36/454 (Divadlo pod Palmovkou), cca 35 m za křižovatku s ul. Na Hrázi.
 • Přerušení provozu výdejny parkovacích oprávnění

  13.05.2019
  Upozorňujeme, že dne 24. května 2019 bude z provozních důvodů uzavřena výdejna parkovacích oprávnění.
 • Změny v registraci elektromobilů a hybridů

  02.05.2019
  Upozorňujeme, že od 1. května 2019 jsou změněny podmínky pro registraci a prodlužování parkovacích oprávnění pro elektromobily a hybridy.
 • Rekonstrukce ul. U Skalky a Cafourkova

  24.04.2019
  Stavba zahrnuje rekonstrukci místních komunikací v MČ Praha–Bohnice – ulice Cafourkova a U Skalky v celkové délce cca 384 m. Součástí je odvodnění povrchů spočívající v realizaci uličních vpustí s přípojkami a realizace stoky dešťové kanalizace KT DN300 v délce cca 74 m.
 • Omezení provozu na jižním parkovišti v ulici Zhořelecká

  16.04.2019
  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. v termínu 7. a 8. května 2019 provede blokové čištění plochy parkoviště a zároveň zajistí doplnění vodorovného dopravního značení. Pro tyto úkony je nezbytná plná uzavírka celého parkoviště. Spuštění do provozu předpokládáme 8. května 2019 nejpozději v 16.00 hodin.
 • Parkování v ZPS o Velikonocích

  15.04.2019
  V období Velikonoc platí ve smíšených a návštěvnických zónách tzv. sváteční tarif. Kompletní informace jsou zveřejněny na portále Parkuj v klidu.
 • V Praze 8 začíná jarní blokové čištění ulic

  03.04.2019
  V Praze 8 začíná jarní blokové čištění ulic. Jeho jarní část začíná ve vybraných ulicích v Libni od 3. dubna 2019 a bude v 37 blocích probíhat do 11. června stejného roku. Podzimní čištění pak proběhne podle bloků v termínech od 23. srpna do 25. října 2019. Úklid probíhá vždy v čase od 8.00 do 15.00 hod.
 • Aktuální informace k rekonstrukci Negrelliho viaduktu

  25.03.2019
  Rekonstrukce významné dopravní stavby nabírá na obrátkách a konečně jsou viditelné i postupy prací při vlastní opravě mostu. Nové cihelné obvodové zdivo působí příjemným dojmem a i ostatní finální úpravy budou jistě přínosem celé oblasti okolo Negrelliho viaduktu.
 • Rekonstrukce plynovodu – Dolní Chabry

  07.03.2019
  V termínu od 15. března do 14. června 2019 proběhne v ul. Žďárská, Pod Křížem, Počeradská a U Větrolamu rekonstrukce plynovodu.
 • Palmovka 2030 – začíná předláždění tramvajové zastávky v ulici Na Žertvách

  25.02.2019
  V pondělí 4. března 2019 začnou stavební práce na tramvajové zastávce v ulici Na Žertvách v Praze 8 v rámci projektu Palmovka 2030. Cílem je místo zkultivovat díky. Stavební práce potrvají cca dva měsíce.
 • Zrušení plánované rekonstrukce ul. U Skalky a Cafourkova

  19.02.2019
  Zrušení plánované rekonstrukce ul. U Skalky a Cafourkova investorem.
 • Dopravní omezení v ul. Ďáblická, Učitelská, Na Rozvodí a Pod Hvězdárnou

  18.02.2019
  Od března do června 2019 dojde k dopravním omezením v ul. Ďáblická, Učitelská, Na Rozvodí a Pod Hvězdárnou.
 • Praha 8 hledá náhradní řešení za odstraněný výjezd z Dolní Libně

  16.01.2019
  Vedení Prahy 8 se snaží vyřešit problém, který způsobila rekonstrukce ulice Zenklova stovkám obyvatel Dolní Libně. Zjednosměrnění ulice Stejskalova odmítá pět stovek občanů podepsaných pod peticí. Možným řešením je vytvoření nového výjezdu otočením jednosměrnosti ulice U Rokytky.
 • Praha 8 konečně vyřeší parkování u Polikliniky Mazurská

  20.12.2018
  MČ Praha 8 začala v prosinci 2018 rekonstruovat parkovací plochy u Polikliniky Mazurská. Občanům a pacientům zajistí kvalitnější přístup do polikliniky, vyšší bezpečnost a celkové zpřehlednění dopravní situace.
 • Rekonstrukce Negrelliho viaduktu – dopis koordinátora stavby

  13.12.2018
  Aktuální informace o rozsáhlé rekonstrukci historického železničního mostu od koordinátora stavby.
 • Davídkova – rekonstrukce kanalizačního sběrače

  06.11.2018
  Od 12. listopadu 2018 bude zahájena rekonstrukce kanalizačního sběrače v ul. Davídkova, v úseku od křižovatky s ul. Střelničná až po parkovou plochu pod ul. Nad Novou Libní. Komunikace zůstane průjezdná po celou dobu stavby, dojde však ke zúžení jídních pruhů. Dále nebude umožněn vjezd / výjezd z ul. Davídkova do ul. Pod Vodárenskou věží.
 • Uzavírka ulice Čumpelíkova

  09.10.2018
  Vážení občané, ve dnech 15.10.2018 až 05.12.2018 bude společnost Pražská teplárenská a.s. zastoupená společností Termonta Praha, a.s. provádět generální opravu poškozeného teplovodního potrubí uloženého v komunikaci Čumpelíkova. Z tohoto důvodu bude v tomto období omezen vjezd do této ulice, a tím i parkování.
 • Dopravní omezení na komunikaci Ústecká

  09.10.2018
  V souvislosti s plánovanou souvislou údržbou komunikace dojde v termínu od 16. října do 24. listopadu 2018 k dopravním omezením na komunikaci Ústecká.
 • Zóny placeného stání v oblasti Severozápad

  08.10.2018
  Vážení občané, dovolujeme si Vás informovat, že zóny placeného stání v oblasti Severozápad (ohraničeno ulicemi Horňátecká – Třeboradická – Na Šutce – Písečná – Čimická) budou zprovozněny od 3. prosince 2018.
 • Dokončení křižovatky Zhořelecká x Bohnická

  04.10.2018
  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. provede v sobotu 27. října 2018 pokládku poslední obrusné vrstvy jízdního pruhu v křižovatce Zhořelecká x Bohnická, a to od 07.00 do 19.00 hod.
1234>