Aktuality z dopravy

1 2 3 4 5  > 
 • Aktuální informace k rekonstrukci Negrelliho viaduktu

  11.06.2019
  Vážení občané Karlína a všichni, kteří se aktivně zajímáte o rekonstrukci Negrelliho viaduktu. V minulém období jste jistě zaregistrovali, že stavba Negelliho viaduktu se prodlužuje a postup prací není úplně v souladu se sliby při zahájení opravy, což se z hlediska vás občanů, nejeví jako pozitivní zpráva, spíše naopak. Za dva roky probíhajících stavebních činností okolo viaduktu bylo již hodně různých omezení, které vám často komplikují život a nepřispívají ke kultuře bydlení v této lokalitě.
 • Rekonstrukce kanalizace – uzavírka ulice Primátorská

  07.06.2019
  Termín realizace 1. etapy: 18.07.–30.09.2019. Předmětem akce je rekonstrukce spojné komory a následné kanalizace DN 800 v ulici Primátorská. Z důvodů velkého rozsahu výkopových prací je nutná úplná uzavírka ulice. Objízdná trasa povede z ulice Primátorská do ulice Lindnerova následně do ulice Podlipného a zpět do ulice Primátorská.
 • Rekonstrukce ul. U Skalky a Cafourkova

  24.04.2019
  Stavba zahrnuje rekonstrukci místních komunikací v MČ Praha–Bohnice – ulice Cafourkova a U Skalky v celkové délce cca 384 m. Součástí je odvodnění povrchů spočívající v realizaci uličních vpustí s přípojkami a realizace stoky dešťové kanalizace KT DN300 v délce cca 74 m.
 • Dopravní opatření v době konání Mistrovství světa v softbalu v Bohnicích

  03.06.2019
  Na území městské části Praha 8 se bude ve dnech 13.–24.6.2019 konat mistrovství světa v softbale mužů. Tato významná akce si vyžádá několikadenní dopravní omezení, která se dotknou obyvatel Bohnic v okolí ulic Zhořelecká a Feřtekova, a řidičů, kteří do těchto míst budou přijíždět.
 • Aktuální informace k rekonstrukci Negrelliho viaduktu

  29.05.2019
  Vážení občané Prahy 8, na úvod bych rád poděkoval za vaši podporu při úspěšném osazení nového ocelového železničního mostu u autobusového nádraží Florenc, přes ulici Prvního pluku. Toto osazení bylo několikrát odloženo z důvodu technických problémů na naší straně, ale nakonec jsme se se všemi problémy dokázali vypořádat a nový most je na svém místě.
 • Rekonstrukce páteřního tepelného napaječe podél ulice Čimická

  28.05.2019
  Pražská teplárenská a.s. připravuje rekonstrukci páteřního tepelného napáječe podél ulice Čimická na měsíce červen až září 2019.
 • Uzavírka parkoviště U Meteoru před budovou ÚMČ Praha 8

  27.05.2019
  Ve dnech 7. června až 28. července 2019 budou probíhat práce na bezbariérových úpravách přechodu pro chodce s úpravami pro nevidomé, včetně obnovy povrchu vozovky a chodníků v ulici U Meteoru, před budovou ÚMČ P8, tzv. Bílým domem.
 • Přesun zastávky MHD TRAM „Palmovka“ ve směru Kobylisy

  16.05.2019
  Z důvodu pokračování rekonstrukce vodovodu DN 300 v ulici Zenklova, je nutno zastávku „Palmovka“ směr Bulovka v ul. Zenklova, přesunout cca o 125 m po směru jízdy, před vchod do domu č. 36/454 (Divadlo pod Palmovkou), cca 35 m za křižovatku s ul. Na Hrázi.
 • Změny v registraci elektromobilů a hybridů

  02.05.2019
  Upozorňujeme, že od 1. května 2019 jsou změněny podmínky pro registraci a prodlužování parkovacích oprávnění pro elektromobily a hybridy.
 • Omezení provozu na jižním parkovišti v ulici Zhořelecká

  16.04.2019
  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. v termínu 7. a 8. května 2019 provede blokové čištění plochy parkoviště a zároveň zajistí doplnění vodorovného dopravního značení. Pro tyto úkony je nezbytná plná uzavírka celého parkoviště. Spuštění do provozu předpokládáme 8. května 2019 nejpozději v 16.00 hodin.
 • V Praze 8 začíná jarní blokové čištění ulic

  03.04.2019
  V Praze 8 začíná jarní blokové čištění ulic. Jeho jarní část začíná ve vybraných ulicích v Libni od 3. dubna 2019 a bude v 37 blocích probíhat do 11. června stejného roku. Podzimní čištění pak proběhne podle bloků v termínech od 23. srpna do 25. října 2019. Úklid probíhá vždy v čase od 8.00 do 15.00 hod.
 • Aktuální informace k rekonstrukci Negrelliho viaduktu

  25.03.2019
  Rekonstrukce významné dopravní stavby nabírá na obrátkách a konečně jsou viditelné i postupy prací při vlastní opravě mostu. Nové cihelné obvodové zdivo působí příjemným dojmem a i ostatní finální úpravy budou jistě přínosem celé oblasti okolo Negrelliho viaduktu.
 • Rekonstrukce plynovodu – Dolní Chabry

  07.03.2019
  V termínu od 15. března do 14. června 2019 proběhne v ul. Žďárská, Pod Křížem, Počeradská a U Větrolamu rekonstrukce plynovodu.
 • Palmovka 2030 – začíná předláždění tramvajové zastávky v ulici Na Žertvách

  25.02.2019
  V pondělí 4. března 2019 začnou stavební práce na tramvajové zastávce v ulici Na Žertvách v Praze 8 v rámci projektu Palmovka 2030. Cílem je místo zkultivovat díky. Stavební práce potrvají cca dva měsíce.
 • Zrušení plánované rekonstrukce ul. U Skalky a Cafourkova

  19.02.2019
  Zrušení plánované rekonstrukce ul. U Skalky a Cafourkova investorem.
 • Dopravní omezení v ul. Ďáblická, Učitelská, Na Rozvodí a Pod Hvězdárnou

  18.02.2019
  Od března do června 2019 dojde k dopravním omezením v ul. Ďáblická, Učitelská, Na Rozvodí a Pod Hvězdárnou.
 • Praha 8 hledá náhradní řešení za odstraněný výjezd z Dolní Libně

  16.01.2019
  Vedení Prahy 8 se snaží vyřešit problém, který způsobila rekonstrukce ulice Zenklova stovkám obyvatel Dolní Libně. Zjednosměrnění ulice Stejskalova odmítá pět stovek občanů podepsaných pod peticí. Možným řešením je vytvoření nového výjezdu otočením jednosměrnosti ulice U Rokytky.
 • Praha 8 konečně vyřeší parkování u Polikliniky Mazurská

  20.12.2018
  MČ Praha 8 začala v prosinci 2018 rekonstruovat parkovací plochy u Polikliniky Mazurská. Občanům a pacientům zajistí kvalitnější přístup do polikliniky, vyšší bezpečnost a celkové zpřehlednění dopravní situace.
 • Rekonstrukce Negrelliho viaduktu – dopis koordinátora stavby

  13.12.2018
  Aktuální informace o rozsáhlé rekonstrukci historického železničního mostu od koordinátora stavby.
 • Davídkova – rekonstrukce kanalizačního sběrače

  06.11.2018
  Od 12. listopadu 2018 bude zahájena rekonstrukce kanalizačního sběrače v ul. Davídkova, v úseku od křižovatky s ul. Střelničná až po parkovou plochu pod ul. Nad Novou Libní. Komunikace zůstane průjezdná po celou dobu stavby, dojde však ke zúžení jídních pruhů. Dále nebude umožněn vjezd / výjezd z ul. Davídkova do ul. Pod Vodárenskou věží.
1234>