Aktuality z dopravy

1 2 3 4 5  > 
 • Zrušení plánované rekonstrukce ul. U Skalky a Cafourkova

  19.02.2019
  Zrušení plánované rekonstrukce ul. U Skalky a Cafourkova investorem.
 • Dopravní omezení v ul. Ďáblická, Učitelská, Na Rozvodí a Pod Hvězdárnou

  18.02.2019
  Od března do června 2019 dojde k dopravním omezením v ul. Ďáblická, Učitelská, Na Rozvodí a Pod Hvězdárnou.
 • Praha 8 hledá náhradní řešení za odstraněný výjezd z Dolní Libně

  16.01.2019
  Vedení Prahy 8 se snaží vyřešit problém, který způsobila rekonstrukce ulice Zenklova stovkám obyvatel Dolní Libně. Zjednosměrnění ulice Stejskalova odmítá pět stovek občanů podepsaných pod peticí. Možným řešením je vytvoření nového výjezdu otočením jednosměrnosti ulice U Rokytky.
 • Praha 8 konečně vyřeší parkování u Polikliniky Mazurská

  20.12.2018
  MČ Praha 8 začala v prosinci 2018 rekonstruovat parkovací plochy u Polikliniky Mazurská. Občanům a pacientům zajistí kvalitnější přístup do polikliniky, vyšší bezpečnost a celkové zpřehlednění dopravní situace.
 • Rekonstrukce Negrelliho viaduktu – dopis koordinátora stavby

  13.12.2018
  Aktuální informace o rozsáhlé rekonstrukci historického železničního mostu od koordinátora stavby.
 • Davídkova – rekonstrukce kanalizačního sběrače

  06.11.2018
  Od 12. listopadu 2018 bude zahájena rekonstrukce kanalizačního sběrače v ul. Davídkova, v úseku od křižovatky s ul. Střelničná až po parkovou plochu pod ul. Nad Novou Libní. Komunikace zůstane průjezdná po celou dobu stavby, dojde však ke zúžení jídních pruhů. Dále nebude umožněn vjezd / výjezd z ul. Davídkova do ul. Pod Vodárenskou věží.
 • Uzavírka ulice Čumpelíkova

  09.10.2018
  Vážení občané, ve dnech 15.10.2018 až 05.12.2018 bude společnost Pražská teplárenská a.s. zastoupená společností Termonta Praha, a.s. provádět generální opravu poškozeného teplovodního potrubí uloženého v komunikaci Čumpelíkova. Z tohoto důvodu bude v tomto období omezen vjezd do této ulice, a tím i parkování.
 • Dopravní omezení na komunikaci Ústecká

  09.10.2018
  V souvislosti s plánovanou souvislou údržbou komunikace dojde v termínu od 16. října do 24. listopadu 2018 k dopravním omezením na komunikaci Ústecká.
 • Zóny placeného stání v oblasti Severozápad

  08.10.2018
  Vážení občané, dovolujeme si Vás informovat, že zóny placeného stání v oblasti Severozápad (ohraničeno ulicemi Horňátecká – Třeboradická – Na Šutce – Písečná – Čimická) budou zprovozněny od 3. prosince 2018.
 • Dokončení křižovatky Zhořelecká x Bohnická

  04.10.2018
  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. provede v sobotu 27. října 2018 pokládku poslední obrusné vrstvy jízdního pruhu v křižovatce Zhořelecká x Bohnická, a to od 07.00 do 19.00 hod.
 • Dopravní omezení v oblasti ulic Urxova, Petra Slezáka a Křižíkova

  21.09.2018
  Dopravní omezení v okolí Lyčkova náměstí z důvodu filmového natáčení, konkrétně v ulicích Urxova, Petra Slezáka a Křižíkova. Zákaz parkování v dané lokalitě bude účinný již 28. září 2018 od 16.00 hod. Při vlastním natáčení dojde od soboty 29. září 2018 od 00.00 hod. do neděle 30. září 2018 do 22.00 hod. ke kompletní uzavírce ulic Urxova a Petra Slezáka. V ulici Křižíkova, v úseku Březinova – Lyčkovo náměstí, bude v čase 06.00–20.00 hod. docházet k zastavování dopravy pro pořízení ostrých záběrů.
 • Praha 8 vyzývá občany: Diskutujte o budoucnosti parkování ve vaší čtvrti!

  20.09.2018
  MČ Praha 8 nabízí občanům jedinečnou možnost ovlivnit budoucnost parkování v jejich čtvrti. Odbor dopravy nechal zpracovat obsáhlou Analýzu možnosti úpravy komunikační zeleně na parkovací stání pro celou osmou městskou část.
 • Rekonstrukce Zenklovy ulice 2018

  06.02.2018
  Aktuální souhrnné informace o rozsáhlé rekonstrukci Zenklovy ulice v úseku Palmovka–Bulovka probíhající od 3. ledna do konce září 2018.
 • Rekonstrukce jižního parkoviště při komunikaci Zhořelecká

  29.08.2018
  TSK provede od 10. září do 31. října 2018 rekonstrukci jižního parkoviště při komunikaci Zhořelecká. Oprava parkoviště, výstavba nového odvodnění a veřejného osvětlení bude probíhat za plné uzavírky parkoviště.
 • Zprovoznění zón placeného stání v oblasti Střížkova

  27.08.2018
  Dovolujeme si vás informovat, že zóny placeného stání v oblasti Střížkova budou zprovozněny od 1. října 2018.
 • Bezmotorová komunikace A2 na Rohanském ostrově projde rekonstrukcí, provoz bude narušen minimálně

  20.08.2018
  V rámci přípravných prací týkajících se stavebních úprav bezmotorové komunikace A2 na Rohanském ostrově dojde od pondělí 20. srpna 2018 k omezení provozu na této komunikaci, a to na několik týdnů. Trasa A2 bude v úseku prodloužená Šaldova a Libeňský most sice uzavřena, ale cyklisté mohou počítat s objízdnou trasou. Rohanský ostrov zůstává tedy pro bezmotorovou dopravu i nadále průjezdný.
 • Zrekonstruovaná ulice Zenklova bude příjemným místem pro život a podnikání

  08.08.2018
  Téměř rok trvající rekonstrukce ulice Zenklova v pražské Libni se chýlí ke konci. Během této doby nebyly obnoveny jen povrchy a tramvajová trať, ale zejména podzemní sítě. Od 1. září 2018 bude spuštěn tramvajový provoz a po dokončovacích pracích bude od 1. listopadu 2018 ulice zcela průjezdná.
 • Žáci ZŠ Burešova získali bezpečný přístřešek pro odkládání kol a koloběžek

  02.08.2018
  Městská část Praha 8 na základě prosby rodičů žáků ZŠ Burešova zrealizovala projekt přístřešku pro kola a koloběžky.
 • Ďáblice mají novou bezmotorovou komunikaci

  25.07.2018
  In-line bruslaři, koloběžkáři, cyklisté a skateboardisté získali v Ďáblicích více prostoru. Praha 8 dokončila vybudování nové bezmotorové komunikace Ďáblická – Žernosecká, která navázala na současnou síť cyklostezek.
 • Technologická odstávka systému zón placeného stání na území hl. m. Prahy

  25.07.2018
  Z důvodu technologické odstávky bude systém zón placeného stání na území hl. m. Prahy (ZPS) od páteční (27. července 2018 24.00 hod.) do nedělní (29. července 2018 24.00 hod.) půlnoci zcela mimo provoz. V těchto dnech bude možné parkovat na celém území platnosti ZPS zdarma.
1234>