Aktuality ze životního prostředí

1 2 3 4 5  > 
 • Pneumatiky na sběrných dvorech můžete nyní odevzdat ZDARMA

  26.09.2023
  Hlavní město Praha navázalo spolupráci se společností GREEN Logistics CZ s.r.o., na jejímž základě tato společnost v souladu s pověřením uděleným od výrobců pneumatik nově provozuje v rámci sběrných dvorů na území hlavního města Prahy veřejná místa zpětného odběru odpadních pneumatik.
 • Změny v možnostech odkládání odpadů v Praze

  18.09.2023
  Na území hlavního města existují dva základní typy stanovišť: venkovní - volně přístupné všem občanům a domovní – umístěné v domovním vybavení, na dvorcích apod.
 • Pořízení ekologického vytápění v domácnostech - tzv. kotlíkové dotace

  24.07.2023
  Program je zaměřen na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy.
 • Uschlé stromy na Lyčkově náměstí budou nahrazeny novými

  20.06.2023
  Podměrečné suché stromy na Lyčkově náměstí z nové výsadby, které neprospívaly, budou odstraněny do konce tohoto týdne, tj. do 25.06.2023 a následně nahrazeny novou výsadbou.
 • Jezírko v Kaizlových sadech v Praze 8 nabízí unikáty přírody

  16.06.2023
  Jezírko v Kaizlových sadech v Karlíně v Praze 8 musí být ponecháno ještě 2 měsíce ve stavu, v jakém je nyní, vyplynulo ze včerejšího jednání s herpetologem. Důvodem jsou chráněné druhy žab, jichž pulci tam v tuto chvíli jsou. Dle herpetologa je v jezírku raritní chráněný druh ropuchy zelené.
 • V parku Dlážděnka vznikne hřiště pro nejmenší

  12.06.2023
  Hřiště pro děti ve věku 2 – 6 let s názvem Dlážděnka II postaví radnice Prahy 8 v nejbližších dnech v parku Dlážděnka v Kobylisích. Hřiště bude mít rozlohu cca 100 m2. Na podzim zde navíc dojde k výsadbě stromů kvůli zastínění hřiště.
 • Napouštíte domácí bazén? Ideálně vodou z cisterny od PVK.

  22.05.2023
  Teplé počasí rozjelo sezónu napouštění domácích bazénů. Pražské vodovody a kanalizace nabízejí a doporučují zákazníkům napouštění bazénů vodou z cisteren, které zamíří přímo na jimi určené místo.
 • Očkování psů lidí bez domova

  10.05.2023
  Centrum sociálních služeb Praha již tradičně uskuteční „Očkování psů a zvířecích kamarádů lidí bez domova dne 24.05.2023 od 9-12 hod. v AREÁLU ZIMNÍ NOCLEHÁRNY PRO OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ V MICHLI (ULICE PODLE NÁHONU, ZASTÁVKA TEPLÁRNA MICHLE)“.
 • Den otevřených dveří v Zahrádkářské kolonii na Libeňském ostrově

  26.04.2023
  V rámci akce Víkend otevřených zahrad, který se koná v celé ČR, vás srdečně zveme na Den otevřených dveří v Zahrádkářské kolonii na Libeňském ostrově. V sobotu 10. června 2023, od 10.00 do 16.00 hod. na Libeňském ostrově, Praha 8 (na konci ulice Menclova).
 • Divoké prase na hřbitově

  24.04.2023
  V prostoru bohnického ústavního hřbitova (ulice u Drahaně) a okolí se pohybuje bachyně a selata, vstup na hřbitov se nedoporučuje. Při vycházkách v této oblasti dejte pozor samozřejmě na sebe, rodinu ale i na své psy (používejte vodítko). Odbor krizového řízení ÚMČ Praha 8 ihned instaloval varovné cedule přímo u vstupu hřbitova.
 • Ukliďme Česko nebyl apríl

  17.04.2023
  Na apríla, v sobotu 01.04.2023, proběhla celorepubliková akce "Ukliďme Česko". Ale nebyl to apríl. Spolek Čimis z.s. (dříve Vědomý dotek z.s.) zorganizoval tradiční úklid Čimického háje v Praze 8. Celkem přišlo 41 dobrovolníků pomoct uklidit tento háj od odpadků.
 • Potkani dejt si pozor! PVK vyrážejí na celoplošnou deratizaci stokové sítě.

  03.04.2023
  Pražské vodovody a kanalizace startují od začátku dubna celoplošnou deratizaci stokové sítě ve vybraných lokalitách metropole. Akce potrvá až do konce října.
 • Mlokům opět dobrovolníci pomohli

  27.03.2023
  Ve čtvrtek 23.03.2023 dobrovolníci opět pomohli mlokovi v Praze. Celkem 35 dobrovolníků u Podhořského potoka v Praze 7 a Praze 8, kde se zákonem chráněný mlok skvrnitý vyskytuje, odstranili odpadky a vytvořili pro ně nové tůňky.
 • Nový multikomoditní sběr v Praze ŠE3VEC

  17.03.2023
  V souvislosti se zaváděním multikomoditního sběru bude na mnoha stanovištích tříděných odpadů v průběhu roku docházet ke změně počtu nádob a frekvencí svozu. Na území hlavního města je občanům k dispozici značný počet separačních stanovišť. Z tohoto důvodu byl Magistrátem hl. m. Prahy vytvořen harmonogram postupného přechodu sběrné sítě na multikomoditní sběr, kdy se stávající kontejnery na plasty stanou sběrnými kontejnery ke společnému sběru plastů, kovových obalů a nápojových kartonů.
 • Záchranáři se zvířecími pacienty se přesunuli do Ďáblic. Provoz stanice nepřerušen.

  27.01.2023
  Zahájení dlouho očekávané stavby nového zázemí Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy v Praze 5 - Jinonicích je již opravdu na dohled, a tak se celá stanice včetně pacientů v těchto dnech přesouvá na své dočasné působiště v Praze 8.
 • Akční plán Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha

  26.01.2023
  Odkaz na úplné znění Akčního plán Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 pro období 2020+ (PZKO 2020+), první část – závazná opatření a druhá část-podpůrná opatření.
 • Upozornění na uzavření sběrného dvora Voctářova

  23.12.2022
  Od 1. ledna 2023 bude z důvodu nové výstavby ukončen provoz „Sběrného dvora Voctářova“, jehož dosavadním provozovatelem je Hlavní město Praha. Od ledna 2023 budou v prostoru sběrného dvora u ulic Voctářova a Štorchova prováděny přípravné a průzkumné stavební práce.
 • Svozové společnosti jsou připraveny na vánoční a novoroční svoz směsného i tříděného odpadu

  23.11.2022
  Konsorcium Pražské odpady 2016 - 2025, které tvoří Pražské služby, a.s. AVE Pražské komunální služby a.s. a jejich subdodavatelé, zajistí během vánočních svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole. Programy svozů a úklidů jsou vytvořeny tak, aby nedocházelo k přeplnění sběrných nádob a vznikající nepořádek v jejich okolí byl průběžně odstraňován.
 • Omezení agendy vydávání rybářských a loveckých lístků.

  14.11.2022
  Ve středu 28.12.2022 nebude možné z provozních důvodů zažádat o vydání rybářských a loveckých lístků. Děkujeme za pochopení.
 • Akční plán Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha

  25.10.2022
  Akční plán Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 pro období 2020+ (PZKO 2020+), druhá část-podpůrná opatření (usnesení č. 2529).
1234>