Aktuality ze životního prostředí

1 2 3 4 5  > 
 • Budoucnost palmoveckého kopce

  17.09.2018
  Lokalita palmoveckého kopce, známá také jako U Libeňského plynojemu, se může dále rozvinout a stát se tak plnohodnotnou součástí Libně.
 • Povinnost zajišťovat čistotu kontejnerových stání na směsný odpad

  11.09.2018
  Vlastník bytového domu má podle ustanovení § 6 obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech) povinnost zajistit u svozové společnosti dostatečný objem sběrných nádob na směsný odpad, doporučený objem podle druhu objektu a nese odpovědnost za čistotu a pořádek v prostoru i kolem stanoviště sběrných nádob na směsný komunální odpad (kontejnerové stání).
 • Radnice Prahy 8 revitalizuje libeňský parčík u Rokytky

  10.09.2018
  Parčík u Rokytky v pražské Libni bude revitalizován. Místo čeká vyčištění od nekoncepčně vysázené zeleně a náletových dřevin i oprava chodníků. Práce za cca 3 mil. Kč začnou v září 2018 a budou trvat přibližně dva měsíce.
 • Revitalizace Rokytky je bojem proti tepelnému ostrovu a přehřívání Libně

  10.08.2018
  Místostarosta MČ Praha 8 Petr Vilgus pokračuje v přípravách revitalizace toku říčky Rokytky v Libni, která přinese vznik příjemného místa k trávení volného času a relaxaci, ale má zároveň pomůže bojovat proti přehřívání čtvrti v letních měsících.
 • Praha 8 zrevitalizuje tajemný hřbitov bláznů

  09.08.2018
  Jedinečný Bohnický hřbitov „bláznů“ se dostává pod správu městské části Praha 8. Hřbitov, jehož původní funkce bude zachována, nyní čekají nezbytné stavební úpravy.
 • Svoz bioodpadu

  18.04.2016
  Aktuální termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad. Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci.
 • Kontejnery na velkoobjemový odpad

  18.04.2016
  Aktuální termíny přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad.
 • Zrekonstruovaná ulice Zenklova bude příjemným místem pro život a podnikání

  08.08.2018
  Téměř rok trvající rekonstrukce ulice Zenklova v pražské Libni se chýlí ke konci. Během této doby nebyly obnoveny jen povrchy a tramvajová trať, ale zejména podzemní sítě. Od 1. září 2018 bude spuštěn tramvajový provoz a po dokončovacích pracích bude od 1. listopadu 2018 ulice zcela průjezdná.
 • Zapojte se do výzkumu o rekreačním potenciálu vody v Praze

  25.07.2018
  Zapojte se do výzkumu o rekreačním potenciálu vody v Praze, který organizuje Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i. ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy.
 • Praha 8 pomáhá odsouzeným s návratem do života

  24.07.2018
  MČ Praha 8 spustila program s cílem pomoci odsouzeným s návratem do pracovního i společenského života. Od srpna pomáhají čtyři muži z Vazební věznice Praha – Pankrác s úklidem veřejných prostranství na území osmé městské části.
 • V ulici Pod Plynojemem vzniká nová komunitní zahrada

  24.07.2018
  Další komunitní zahrada vzniká v těchto dnech v ulici Pod Plynojemem. Iniciátorem akce je MČ Praha 8. Na podzim 2018 by měla být zpřístupněna veřejnosti.
 • Výchova k recyklaci v Praze 8 začíná u nejmenších

  26.06.2018
  MČ Praha 8 pravidelně organizuje exkurze dětí z mateřských i základních škol do sběrného dvora ve Voctářově ulici. Za účast byly děti odměněny v pondělí 25. června 2018 diplomem z rukou radní Anny Kroutil.
 • Nové lineární urychlovače k léčbě nádorů a úpravy veřejných prostranství v areálu nemocnice Na Bulovce

  25.06.2018
  Novinky v areálu nemocnice Na Bulovce by měly přispět k léčbě a také k celkovému zvyšování komfortu pacientů a návštěvníků nemocnice.
 • Informace o rušení separačních kontejnerových stání v Karlíně

  08.06.2018
  Karlín, jedna z nejhezčích čtvrtí metropole, se zapojila do projektu „Nádoby na tříděný odpad pro obyvatele Karlína až do domu“, jehož cílem je snižování zátěže veřejného prostoru snížením počtu venkovních stanovišť na tříděný odpad a jejich nahrazováním sběrnými nádobami umístěnými v domovních vybavení.
 • Komunitní centrum a zahrada Kotlaska slaví první narozeniny

  18.06.2018
  Dříve chátrající objekt a zanedbaný přilehlý sad se za rok proměnil k nepoznání. Komunitní centrum Kotlaska, které provozuje nezisková organizace RUBIKON Centrum, je velmi aktivní a má již svou vlastní klientelu.
 • Zábavná i poučná – to byla oslava Dne dětí s ekologicko-výchovným zaměřením

  12.06.2018
  Oslava Mezinárodního dne dětí může být zábavná i poučná. Přesvědčilo se o tom více než 1 000 dětí v rámci akce, která pro ně byla připravena ve čtvrtek 7. června 2018 na louce Žernosecká.
 • Prahu 8 brázdí tři nové zametací stroje

  11.06.2018
  Každým rokem se MČ Praha 8 snaží vylepšovat služby občanům, v oblasti úklidu veřejného prostranství. Letos zakoupila tři nové špičkové zametací stroje, které zlepší a urychlí úklid napříč městskou částí. Denně je můžete potkat Libni, Karlíně, Kobylisích i Bohnicích.
 • Velký průvodce územním řízením aneb jak se občané mohou bránit negativní výstavbě

  06.06.2018
  Cílem Průvodce je občany srozumitelnou formou seznámit s rozhodovacími procesy, které probíhající v souvislosti s výstavbou, a rovněž s možnostmi zapojení obyvatel městské části Praha 8 do tohoto procesu.
 • Praha 8 šetří životní prostředí recyklací elektrospotřebičů

  01.06.2018
  Loni občané MČ Praha 8 odevzdali k recyklaci 453 kilogramů starých spotřebičů. MČ Praha 8 obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.
 • Seč trávy probíhá dle plánu

  17.05.2018
  Na začátku května skončila první seč trávy v naší městské části. Druhá seč probíhá v těchto dnech, poskytovatelem služby je společnost Centra a.s.
1234>