Aktuality ze životního prostředí

1 2 3 4 5  > 
 • Školy na Osmičce získaly ocenění za sběr monočlánků

  15.01.2019
  V roce 2018 se do sběru monočlánků zapojilo již 11 škol a školek v MČ Praha 8. Jejich zástupci převzali 15. ledna 2019 z rukou místostarosty Tomáše Tatranského a Michaely Helclové, zástupkyně společností ECOBAT s. r. o., Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2018.
 • Kam s vánočním stromečkem?

  09.01.2019
  Jak naložit po Vánocích s odzdobeným stromkem? Možností je několik.
 • Kontejnery na velkoobjemový odpad

  18.04.2016
  Aktuální termíny přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad.
 • V trojském útulku městské policie opět nadělovala Diakonie Broumov

  19.12.2018
  V úterý 18. prosince 2018 proběhla v trojském útulku pro opuštěná zvířata, který spravuje městská policie, tradiční předvánoční nadílka.
 • Víte kam odložit oleje ze smažených řízků a kaprů?

  10.12.2018
  Na každém z 19 sběrných dvorů jsou umístěny nádoby na použité oleje a tuky z domácností. Odložení je zcela zdarma, pouze je potřeba oleje zbavit zbytků jídla a přinést je na sběrný dvůr v uzavřené PET lahvi (nikoliv ve skleněné nádobě).
 • Svoz bioodpadu

  18.04.2016
  Aktuální termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad. Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci.
 • Do listopadového úklidu se zapojily tři desítky dobrovolníků

  12.11.2018
  V sobotu 10. listopadu 2018 proběhl již tradiční dobrovolný úklid organizovaný MČ Praha. Jako obvykle byla veřejnost vyzvána, aby vytipovala místo, které by si úklid nejvíce zasloužilo. Pro listopad tak bylo vybráno okolí Kauflandu na Střížkově.
 • Deratizátoři PVK potkanům naservírovali třináct a půl tisíce kilogramů nástrah

  01.11.2018
  Deratizátoři Pražských vodovodů a kanalizací se letos při plošné deratizaci stokové sítě, která probíhala od dubna do října, nenudili. Zamířili ke třinácti a půl tisícům kanalizačních vstupů a do každého z nich uložili jeden kilogram nástrah.
 • Lesy hl.m. Prahy pokračují v odstraňování nepůvodního akátu z pražských lesů

  24.10.2018
  V průběhu tohoto týdne Lesy HMP zahajují práce spojené s managementem akátových porostů na území hlavního města Prahy. Tyto práce potrvají až do listopadu. Postupně se tak nahrazují porosty trnovníku akátu dřevinami, jež jsou součástí přirozené skladby lesů v pražské oblasti.
 • Praha 8 bojuje proti holubům – na Ládví umístí bodce přímo na pouliční lampy

  17.10.2018
  MČ Praha 8 připravuje instalaci bodců proti holubům na pouliční osvětlení na Ládví. Reaguje tak na nelehkou situaci obyvatel dané lokality, kterým ptáci znečišťují motorová vozidla. Instalace bude provedena na přelomu října a listopadu 2018.
 • Praha 8 se rozloučila s létem

  12.10.2018
  3. ročník oblíbené akce Rozloučení s létem proběhl ve čtvrtek 11. října 2018 na prosluněné louce Žernosecká. Díky skvělému počasí a bohatému programu navštívilo akci přes tisíc dětí.
 • Problematika krmení holubů a udržování čistoty veřejného prostranství

  10.10.2018
  Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 8 obdržel již několik podnětů obyvatel, které trápí znečišťování veřejného prostranství holubím trusem a krmení holubů. Krmit holuby by obyvatelé neměli. Krmení holubů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích či soukromých pozemcích a objektech není samo o sobě žádným právním předpisem zakázáno.
 • Zákaz vysazování dřevin bez povolení vlastníka pozemku

  19.09.2018
  Na území městské části Praha 8 se můžete občas setkat s množstvím vysazených dřevin občany. Často se jedná o nekvalitní výpěstky ze soukromé zahrádky, dřeviny dovezené z volné přírody nebo jiné nevhodné dřeviny do městské zeleně.
 • Práce zametacích strojů na Osmičce se po čtvrt roce od nasazení osvědčila

  04.10.2018
  Už čtvrt roku vypomáhají úklidu v MČ Praha 8 tři špičkové zametací stroje při oddělení okamžitého úklidu. Denně jsou schopny uklidit až šest kubíků smetků. Za čtvrt roku najely skoro tři tisíce km. Nasazeny budou i v zimě.
 • Cvičicí stroje, pétanque i altán s posezením – to je nová zahrada Gerontologického centra

  03.10.2018
  Kobyliské Gerontologické centrum otevřelo ve středu 3. října 2018 novou zahradu určenou zejména pro své klienty. Revitalizace 3 476 m2 trvala zhruba pět měsíců a MČ Prahu 8 vyšla na cca 5,5 milionu korun bez DPH.
 • Nová zahrada Kolpingova domu v Bohnicích nabízí zábavu i relaxaci

  02.10.2018
  Maminky s dětmi v nepříznivé životní situaci, které využívají služby bohnického Kolpingova domu, se radují z nové zahrady. Revitalizace za cca 2,5 milionu korun bez DPH trvala asi osm měsíců.
 • MČ Praha 8 otevřela své první komunitní záhony

  02.10.2018
  MČ Praha 8 ve spolupráci s místními obyvateli a organizací KOKOZA otevřela ve čtvrtek 27. září 2018 první komunitní záhony na Invalidovně.
 • Nové lávky, přístupnější břehy – v Trojské kotlině vznikne příměstský park

  26.09.2018
  Rada hl. m. Prahy schválila plán Příměstského parku Trojská kotlina. Území vymezené Trojskou kotlinou bude spravováno společnou organizací. Jednotlivé spolky, organizace a městské části budou efektivně spolupracovat.
 • Budoucnost palmoveckého kopce

  17.09.2018
  Lokalita palmoveckého kopce, známá také jako U Libeňského plynojemu, se může dále rozvinout a stát se tak plnohodnotnou součástí Libně.
 • Povinnost zajišťovat čistotu kontejnerových stání na směsný odpad

  11.09.2018
  Vlastník bytového domu má podle ustanovení § 6 obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech, č. 5/2007 Sb. HMP) povinnost zajistit u svozové společnosti dostatečný objem sběrných nádob na směsný odpad, doporučený objem podle druhu objektu a nese odpovědnost za čistotu a pořádek v prostoru i kolem stanoviště sběrných nádob na směsný komunální odpad (kontejnerové stání).
1234>