Aktuality ze životního prostředí

1 2 3 4 5  > 
 • Trojskou kotlinu čeká proměna – zapojte se do plánování!

  25.11.2020
  Trojská kotlina je jedním z největších a nejcennějších přírodních a rekreačních území hlavního města Prahy. Praha postupně pracuje na naplňování Koncepce Císařského ostrova a akčního plánu pro Trojskou kotlinu.
 • Dobrovolný úklid Ďáblického háje

  07.10.2020
  Sobota 31. října 2020 od 9.00 hod., sraz u altánu v Areálu zdraví, Ďáblický háj, Praha 8. Přijďte ho uklidit s námi! COVID – Prosíme, dodržujte aktuální nařízení, při úklidu se nesdružujte.
 • Doplnění seznamu VOK pro měsíc říjen

  25.09.2020
  Nad rámec seznamu VOK pro měsíc říjen v měsíčníku Osmička budou přistaveny 2 VOK v následujících termínech: 5.10.2020 14.00–18.00 hod. VOK Dolákova x Hackerova x Kusého. 6.10.2020 14.00–18.00 hod. VOK Kubíkova.
 • Dejte BIOodpadu druhou šanci

  14.05.2020
  Už máte svou BIOpopelnici? Stačí vyhodit například natě či slupky z kuchyně ne do běžné, ale právě do BIOpopelnice. A druhá šance je tu! Rostlinný odpad se změní v užitečný kompost. Snížíte obrovské množství směsného městského odpadu a prospějete parkům, sadům a zahradám, které nám zlepšují ovzduší.
 • Evropské prvenství v počtu zvířat na obyvatele

  11.08.2020
  Podle statistik ČSÚ z roku 2015 má v České republice 28 % obyvatel psa a 19 % kočku. Lze předpokládat, že od té doby se čísla ještě zvýšila. Celkově se pak na našem území nachází okolo 2 milionů psů a 1,4 milion koček, jak uvádí FEDIAF ve statistikách z roku 2018.
 • Podzemní kontejnerová stání na Praze 8

  20.07.2020
  Na území městské části Praha 8 vzniklo v loňském roce 10 podzemních kontejnerových stání. Byly instalovány sady tří kontejnerů na tříděný odpad – sklo, papír a plast – případně včetně čtvrtého na tetrapak a kov. Tyto moderní prvky kultivující veřejné prostranství byly realizovány v ulicích Sokolovská, Křižíkova, Molákova, Krejčího, U Meteoru, Na Rokytce, Na Bendovce, Františka Kadlece, Nad Vavrouškou a na nám. Dr. Václava Holého.
 • Vnímání objemného odpadu – dotazník

  10.07.2020
  Odbor ochrany prostředí MHMP hledá způsoby, jak zlepšit městské služby v oblasti objemného odpadu. Pomozte prosím a dejte městu zpětnou vazbu.
 • Kácení suchých stromů na Ďáblickém sídlišti a v Bedřichovské ulici

  09.07.2020
  Na Ďáblickém sídlišti dochází k postupném usychání velkého množství vzrostlých stromů zřejmě z důvodu vysokého deficitu vody v uplynulých letech. Od loňského roku suché stromy a stromy v jinak havarijním stavu městská část Praha 8 monitoruje a dle bezpečnostních priorit průběžně stromy kácí.
 • Domovní stanoviště tříděného odpadu

  23.06.2020
  Hlavní město Praha nabízí vlastníkům bytových domů službu, kterou je umístění sběrných nádob na tříděný odpad (konkrétně nádoby na komodity papír, plast a sklo o objemu 120l a 240l a v případě větších bytových komplexů i 1100 l) do domovního vybavení dle prostorových možností objektu a počtu nájemců, kterým budou nádoby určeny. V případě, že bytový dům disponuje venkovní uzavíratelnou a uzamykatelnou kójí, lze nádoby umístit i sem. Pravidelný svoz sběrných nádob je hrazen z rozpočtu hl. m. Prahy včetně odemykání a zamykání objektů, vynášení a zanášení těchto nádob až do vzdálenosti 50 m, přičemž každý schod je počítán jako 1 m.
 • Hledejte pražské motýly, vyzývají odborníci veřejnost. Přispějete vzniku prvního atlasu denních motýlů hlavního města

  15.06.2020
  Entomologové žádají veřejnost o pomoc při hledání denních motýlů na území hlavního města Prahy. Do mapování se letos může zapojit kdokoliv – stačí motýla vyfotografovat mobilem a společně s GPS polohou nebo upřesněním místa a datem pořízení vložit do jednoduché mobilní aplikace iNaturalist nebo na facebookové stránky „Hledejte pražské motýly“.
 • Informace pro veřejnost ohledně bezpečnostního kácení na Ládví

  01.06.2020
  Úřad městské části Praha 8 si na začátku letošního roku nechal zpracovat znalecký posudek ve věci odborného posouzení lípy stříbrné kvůli rozšiřující se hnilobě na bázi kmene. Lípa stříbrná roste v rabátku u staré kašny v těsné blízkosti frekventovaného chodníku a laviček na Ládví, kde se pořádají farmářské trhy a další akce.
 • Navýšení počtu velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad pro měsíc květen

  22.04.2020
  Jako náhrada za kontejnery zrušené v měsících březnu a dubnu z důvodu opatření proti Covid-19 budou v květnu nad rámec standardního rozpisu přistaveny níže uvedené kontejnery na velkoobjemový odpad a na bioodpad.
 • Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

  06.04.2020
  Instrukce pro domácnosti s nenakaženými osobami bez nařízených karanténních opatření, s minimálně jednou osobou v povinné nařízené karanténě a pro domácnosti s potvrzenou nákazou nemocí COVID-19.
 • Provoz sběrných dvorů hl. m. Prahy od 30.03.2020

  30.03.2020
  Převážná většina sběrných dvorů hl. m. Prahy obnovuje svůj provoz. Sběrný dvůr Voctářova (provozovatel IPODEC – Čisté město, a.s.) bude v provozu od 30.03.2020. Sběrný dvůr Ďáblická (provozovatel FCC Česká republika, spol. s.r.o.) bude v provozu od 01.04.2020.
 • Jarní blokové čištění ulic provede TSK bez vyparkování automobilů

  25.03.2020
  Tradiční jarní blokové čištění ulic hlavního města zajistí v následujících týdnech Technická správa komunikací způsobem, při kterém Pražané nebudou muset přeparkovávat svá vozidla. Úklid, který začne v sobotu 4. dubna 2020.
 • Omezení služby přistavování velkoobjemových kontejnerů pro měsíc březen

  17.03.2020
  Magistrát hl. m. Prahy do odvolání přerušuje službu přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad.
 • Informace o nově spuštěné aplikaci „Databáze ztracených a nalezených psů“

  04.03.2020
  Na internetových stránkách Státní veterinární správy byla spuštěna aplikace umožňující občanům, útulkům, městské / obecní policii na jednom místě sdílet informace o nálezu nebo ztrátě psa. Aplikace by měla dočasně částečně nahradit centrální registr psů, který má vzniknout od roku 2022.
 • Nové výsadby stromů na sídlišti Ďáblice

  04.03.2020
  Na podzim radnice Prahy 8 nechala vysadit pět stromů v okolí ulice Štíbrova a to konkrétně tři kusy jasanu úzkolistého „Raywood“ (podzimní zbarvení listů do karmínově červené) a dva kusy jírovce pleťového „Briotii“ (uvedený druh je odolnější vůči klíněnce a má růžové květy).
 • Hmyzí hotel v Praze 8 se stal terčem silvestrovského řádění vandalů

  08.01.2020
  Hmyzí hotely začala instalovat Praha 8 už na jaře roku 2016. Bohužel ještě ten samý rok vandalové tři tyto speciální příbytky pro hmyz vypálili. Letošní silvestrovské řádění vandalů odnesl další hmyzí hotel, tentokrát v Ládví.
 • Obecně závazná vyhláška, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hl. m. Prahy

  12.11.2019
  Dne 19.09.2019 byla zastupitelstvem hlavního města Prahy schválena obecně závazná vyhláška, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy. Ve Sbírce právních předpisů hlavního města Prahy byla tato obecně závazná vyhláška publikována pod č. 11/2019 Sb. hl. m. Prahy.
1234>