Zóny placeného stání

Na území Prahy 8 jsou od 01.10.2016 zavedeny zóny placeného stání (ZPS) – modrá (rezidentní), fialová (smíšená) a oranžová (návštěvnická) zóna. Správcem ZPS je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., a zřizovatelem ZPS je hlavní město Praha.

Elektronické prodloužení parkovacího oprávnění (POP) lze provést výhradně prostřednictvím osobních stránek uživatele (přístup zřídí výdejna POP). Bankovní převod je třeba provést nejméně 5 pracovních dní před vypršením platnosti stávajícího POP a výhradně se zadaným variabilním symbolem! Návod na elektronické prodloužení naleznete na www.parkujvklidu/uzivatelska_prirucka.pdf (na str. 20).


Registrace do osobních stránek uživatele

Od 10. 02. 2022 dojde ze strany Technické správy komunikací hl. m. Prahy a.s. k ukončení provozu linky + 420 388 901 185 určené k registraci do Osobních stránek uživatel (OSU).

Od tohoto data bude registrace probíhat na lince zákaznického centra ZPS Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. na tel. č.:  + 420 257 015 257.

Případné telefonní hovory na zrušenou linku budou do 28. 02. 2022 automaticky přesměrovány.
Klienti se i nadále mohou přihlašovat prostřednictvím „Identity občana“, kdy dojde automaticky k registraci a vytvoření účtu klientské zóny. 
parkování v praze

Parkujvklidu.cz
Informační web TSK o parkování a parkovacích zónách v Praze.

www.parkujvklidu.cz/mestska-cast-praha-8
www.parkujvklidu.cz
  
Znak MČ Praha 8
Oddělení zón placeného stání

Oddělení ZPS ÚMČ Praha 8
Registrace parkovacích oprávnění
Ceník ZPS


 Parkovani ZTP Praha
Seznam invalidních stání

Seznam sdružených invalidních stání v ZPS na Praze 8
Mapa přístupnosti
Aktuality k tématu zón placeného stání