Zóny placeného stání

Na území Prahy 8 jsou od 01.10.2016 zavedeny zóny placeného stání (ZPS) – modrá (rezidentní), fialová (smíšená) a oranžová (návštěvnická) zóna. Správcem ZPS je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., a zřizovatelem ZPS je hlavní město Praha.

Elektronické prodloužení parkovacího oprávnění (POP) lze provést výhradně prostřednictvím Osobních stránek uživatele (https://portal.zpspraha.cz/id/login).
 
Bankovní převod je třeba provést nejméně 5 pracovních dní před vypršením platnosti stávajícího POP a výhradně s variabilním symbolem, který naleznete v zálohovém listě (bude automaticky zaslán po schválení žádosti). 

Registrace do osobních stránek uživatele:
  • Prostřednictvím „Identity občana“, kdy dojde automaticky k registraci a vytvoření účtu klientské zóny
  • Na lince zákaznického centra ZPS Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. na tel. č.:  + 420 257 015 257
  • Na výdejně POP
parkování v praze

Parkujvklidu.cz
Informační web TSK o parkování a parkovacích zónách v Praze.

www.parking.praha.eu
parking.praha.eu/cs/kontakt/

  
Znak MČ Praha 8
Oddělení zón placeného stání

Oddělení ZPS ÚMČ Praha 8
Registrace parkovacích oprávnění
Ceník ZPS


 Parkovani ZTP Praha
Seznam invalidních stání

Seznam sdružených invalidních stání v ZPS na Praze 8
Mapa přístupnosti
Aktuality k tématu zón placeného stání