Ceník pronájmu movitého majetku

Ceník pronájmu movitého majetku MČ Praha 8

Pódium zastřešené 6x6 m
 10.000 Kč
 / akce
Osvětlení pódia (jen s obsluhou) 3.000 Kč / akce
Zvuk základní (jen s obsluhou) 3.000 Kč / akce
Kabely, rozvaděče a ostatní elektro jen s obsluhou cena dle množství materiálu
Párty stany nůžkové 3x3 m 600 Kč/ akce / kus
Pivní sety (stůl a dvě lavice) 200 Kč/ akce / set
Bistro stoly kulaté plastové vysoké 150 Kč/ akce / kus
Bistro stoly kulaté plastové nízké 100 Kč/ akce / kus
Židle dřevěné polstrované  50 Kč / akce / kus
Zábrany plastové 2x1 m 200 Kč/ akce / kus
Dřevěné stánky nové 2.000 Kč/ akce
Dřevěné stánky staré 1.500 Kč/ akce
Stojany na odpadková pytle 50 Kč/ akce /kus

Pro organizace zřizované nebo založené MČ Praha 8 sleva 50 %.

Poptávku zasílejte minimálně 30 dnů před plánovanou akcí na e-mail Vladimir.Slaby@praha8.cz.


Upozornění: 
Dopravu, nakládku, vykládku pronajatého mobiliáře ani manipulaci s ním na místě určení (s výjimkou pódia) nezajišťujeme.
Pokud se akce koná během víkendu, odvoz pronajatého movitého majetku je v pátek do 12.00 hodin, vrácení pak v pondělí do 12.00 hodin. 
Zveřejněno: 15.11.2021