Důležitá telefonní čísla

Poruchy
Dodávky plynu: 221 092 333, 1239 (únik plynu)
Dodávky vody:  840 111 112
Dodávky el. proudu:  224 915 151
Kanalizace:  284 013 221
Veřejné osvětlení: 224 915 151
Technická správa komunikací hl. m. Prahy: 224 231 856


Zdravotnictví
tísňové volání 155
Lékařská služba první pomoci na území MČ Praha 8


Policie
tísňové volání 158