Libeňská pouť 21.04.2018

V sobotu 21. dubna 2018 se konal IV. ročník obnovené Libeňské pouti, nad kterým měla letos záštitu radní pro kulturu Jana Solomonová.
Návštěvníci si mohli vyzkoušet tradiční řemesla jako je kovář, keramik, umělecký sklenář nebo vlásenkář/maskér. V kostele sv. Vojtěcha probíhaly po celé odpoledne komentované prohlídky kostela i varhan, závěrem pak varhanní koncert.


Libeňská pouť, 21. dubna 2018 
Zveřejněno: 02.05.2018