Mateřská škola, Praha 8, Korycanská 14

Adresa:  Korycanská 14 / čp. 395, 181 00  Praha 8 – Čimice 
Ředitelka: Bc. Kateřina Pechová, DiS., tel.: 233 553 134 linka 18, tel.: 721 775 766
Vedoucí učitelka: Hana Tejchmanová, tel.: 603 562 990
Telefon: tel.: 233 559 942, 233 553 134
E-mail: reditelka@mskorycanska.cz
ID schránka: t8nyf57
Vedoucí školní jídelny: Ing. L'ubomíra Drtinová, tel.: 233 557 750, e-mail: jidelna@mskorycanska.cz
Další místo poskytovaného vzdělávání
nebo školských služeb:
Korycanská 12 / čp. 394, 181 00 Praha 8 - Čimice
Webová prezentace: www.mskorycanska.cz


Školní vzdělávací program mateřské školy a její aktivity

Mateřská škola Korycanská je otevřena od roku 1979 a právním subjektem se stala 01.01.1994. V roce 2001 získala další budovu pro děti zdravotně oslabené. Tyto dva samostatné objekty dnes tvoří velkou mateřskou školu. Od května 2010 změnila mateřská škola svůj název, na odloučeném pracovišti Korycanská 12 jsou třídy pro děti zdravotně znevýhodněné a od roku 2012 je to Mateřská škola s integrací dětí –  obsah práce a zařazení dětí s poruchami imunitního systému a jinými zdravotními problémy zůstává stejný.

Každá mateřská škola má rozsáhlou školní zahradu, která je vybavena moderními zahradními prvky, pítky a v roce 2006 přibyly i keramické zvlhčovače vzduchu – sprchy pro děti. V roce 2008 keramická pískovitě, která tvoří s ostatními prvky architektonický celek. Na obou mateřských školách jsou nová hřiště s bezpečnou dopadovou  plochou,  kde jsou barevně vyznačeny silnice s křižovatkami, přechody, panáky na skákání a barevné květy. Toto barevné pojetí příjemně podtrhuje atmosféru celé zahrady. Zahrada byla v roce 2016 doplněna o další hrací prvky.

Obě mateřské školy jsou zaměřené na estetickou výchovu, hudebně-pohybovou výchovu. Děti mají možnost pracovat s keramickou hlínou, navštěvovat kurz plavání, účastnit se výjezdů do školy v přírodě, různých výletů a spousty dalších akcí pořádaných jak pro děti tak i rodiče. Na obou mateřských  školách je individuální přístup k dětem, dbá se na adaptaci dětí a veškerá práce vychází z respektování potřeb dětí. Děti vedeme k rozvoji jejich osobnosti, schopností, dovedností, návyků a především k toleranci, přátelství mezi dětmi. Učíme je žít v kolektivu dětí, v heterogenních třídách. Vycházíme z rodiny a necháváme rodičům možnost zařazení sourozenců do jedné třídy. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání – náš program se jmenuje „Hrátky s dráčkem Korycánkem“.

Od roku 2011 se na obou mateřských školách všechny děti seznamují 2x týdně s angličtinou v ranních hrách. Tento program je součástí školního vzdělávacího programu. Seznámení s jazykem je vedeno zahraničními lektory Wattsenglish – program schválený MŠMT.

Děti z obou mateřských škol se během školního roku zúčastňují divadelních představení, procházek historickou Prahou a jiných kulturních akcí. Obě mateřské školy se snaží o dobrou spolupráci s rodiči.

Na mateřské škole – odloučeném pracovišti Korycanská 12, jsou třídy pro integraci. Do tříd se zapisují děti s poruchou imunitního systému, děti s alergií (potravinovou, pylovou), děti s bronchiálním astmatem, děti s kožními ekzémy a dle dohody i s jinými zdravotními problémy – diabetici, děti po chemoterapiích. Strava je přizpůsobena individuálním potřebám dětí a je zvýšený zdravotní dozor. V roce 2014 byla zrekonstruována místnost pro inhalace dětí a tělocvična pro jógu, míčkování a zdravotní cvičení.
Mohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 22.09.2021