Mateřská škola, Praha 8, Na Pěšinách 13

Adresa: Na Pěšinách 13 / čp. 1720, 182 00  Praha 8 – Kobylisy 
Ředitelka: Mgr. Dana Cejpková, tel.: 606 066 129
Statutární zástupkyně: Mgr. Lucie Haklová, tel.: 602 107 569
E-mail: reditelka@msnapesinach.cz; zastupkyne@msnapesinach.cz
ID schránka: aytkxvu 
Vedoucí školní jídelny:
Radka Štefanová, tel.: 602 553 498, e-mail: jidelna@msnapesinach.cz
Webová prezentace: www.msnapesinach.cz


Školní vzdělávací program mateřské školy a její aktivity

Mateřská škola, Praha 8, Na Pěšinách 13Mateřská škola je umístěna v klidném prostředí v blízkosti lesoparku Okrouhlík.
Výhodou školy jsou prostorné třídy – propojené tři místnosti, které umožňují dětem dostatek prostoru pro hry, pohybové aktivity, ale i soukromí. K budově náleží rozsáhlá zahrada s členitým  terénem, kterou využíváme celoročně. Zahrada je vybavena pítkem, pískovišti a herními prvky. V zimním období zde mohou děti sáňkovat a bobovat.

Mateřská škola má čtyři věkově smíšené třídy. Děti jsou zařazovány do tříd s přihlédnutím k přání rodičů. Tím umožňujeme soužití dětí sobě blízkých, kamarádů a sourozenců.

Naším cílem je ve spolupráci s rodinou podporovat rozvoj každého dítěte, vést děti k odpovědnosti za vlastní chování a hravou formou vytvářet žádoucí dovednosti a návyky. Děti mají dostatek příležitostí k výtvarným, hudebním a tvořivě-dramatickým činnostem. Pohybové aktivity a hudebně-pohybové činnosti jsou zařazovány každý den. Příprava na školu je důležitou součástí naší práce – rozvoj grafomotorických dovedností, myšlení, řeči, paměti, pozornosti, matematických představ, pracovních dovedností.
Doba spánku a odpočinku je přizpůsobena individuálním potřebám.
Mateřská škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a s logopedickou poradnou.

Další aktivity:

  • pravidelné návštěvy divadelních představení, poznávací vycházky
  • oslava Vánoc s rodiči, karneval, oslava MDD, celodenní nebo polodenní výlety, sportovní hry, návštěva knihovny, rozloučení s nejstaršími dětmi a jiné slavnosti
  • dle zájmu rodičů možnost výuky anglického jazyka s rodilým mluvčím metodou Wattsenglish, hry na zobcovou flétnu (tyto výuky vedou odborní lektoři a hradí rodiče)
  • stimulace řeči – rozvoj řečových dovedností, nácvik sluchového a zrakového vnímání a paměti pod vedením logopedické asistentky
Spolupráce s různými organizacemi a nabídka nadstandardních aktivit může být měněna podle aktuální situace v daném školním roce, zájmu rodičů a možných nabídek.

MŠ Na Pěšinách MŠ Na Pěšinách MŠ Na Pěšinách Mateřská škola Na Pěšinách MŠ Na Pěšinách MŠ Na PěšináchMohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 07.09.2023