Mateřská škola, Praha 8, Na Přesypu 4

Adresa: Na Přesypu 4 / čp. 441, 182 00  Praha 8 – Troja 
Ředitelka: Mgr. Eva Vodrážková, DiS. 
Statutární zástupkyně: Marie Vlasatá, DiS.
Telefon/fax: 284 684 517
E-mail: reditelka@msnapresypu.cz
ID schránka: tw8uwtn 
Vedoucí školní jídelny:
Šárka Vacíková, tel.: 607 704 046, jidelna@msnapresypu.cz
Webová prezentace: www.msnapresypu.cz


Školní vzdělávací program mateřské školy a její aktivity


Školka je umístěna mimo hlavní komunikace ve vilkové části Prahy 8 –Troja.
Je obklopena zahradou vybavenou herními prvky, volenými k rozvoji obratnosti dětí. Mateřská škola je čtyřtřídní s kapacitou 112 dětí. Všechny třídy jsou heterogenní, což umožňuje vytvářet přirozené skupiny kamarádů a sourozenců s velmi dobrými podmínkami pro rozvoj sociálních vztahů mezi dětmi. Převládá zde klid, pohoda a vzájemná pomoc při předávání zkušeností a dovedností.

Jedna třída je křesťanská, vedou ji věřící učitelky, které velmi úzce spolupracují s rodiči a místní salesiánskou farností. V této třídě jsou děti z věřících či sympatizujících rodin a do třídního programu je začleněno společné prožívání liturgického roku. Formou příběhů jsou děti seznamovány se životem některých světců. Četbou, vyprávěním nebo dramatizací se děti seznamují s biblickými příběhy.

Mateřská škola má svůj vlastní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Jsme rádi na světě“, který je v souladu s RVP. Je zaměřen na citovou výchovu, rozvoj estetického vnímání a na rozvoj pozitivního vztahu k přírodě. Děti získávají nové poznatky pomocí prožitků a her. Vzdělávací program respektuje individualitu každého dítěte a upřednostňuje jeho osobnostní rozvoj.

Vize školy: Chceme být mateřskou školou rodinného typu, ve které se děti, rodiče, učitelé i ostatní zaměstnanci budou cítit dobře a žít v harmonii bez ohledu na odlišnosti ve víře. 


Aktivity MŠ:

 • návštěvy divadla K. Hackera, Pražské filharmonie
 • divadelní představení v MŠ
 • návštěva Hvězdárny Ďáblice
 • návštěva Botanické zahrady a zoo s programem
 • návštěva knihovny 
 • ekologický program
 • školní výlet
 • mikulášská besídka
 • vánoční posezení s rodiči
 • návštěva předškolních dětí v ZŠ
 • společné tvoření s rodiči
 • vystoupení pro seniory v DD
 • oslava Dne rodiny 
 • oslava Dne dětí – hry, soutěže
 • rozloučení se školáky
 • škola v přírodě
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou

Aktivity hrazené rodiči: 
 • anglický jazyk
 • vědecké pokusy
 • rytmika
 • výuka plavání
 • sportovní hryMohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 14.09.2023