Mateřská škola, Praha 8, Poznaňská 32

Adresa: Poznaňská 32 / čp. 462, 181 00  Praha 8 – Bohnice 
Ředitelka: Mgr. Eva Hejdová
Statutární zástupkyně: Lucie Valentová
Telefon: 220 190 600
E-mail: reditelka@mspoznanska.cz  
ID schránka: jr4kxvr 
Vedoucí školní jídelny:
Martina Krátká, tel.: 233 555 114, e-mail: jidelna@mspoznanska.cz
Webová prezentace: www.mspoznanska.cz


Školní vzdělávací program mateřské školy a její aktivity


Naše mateřská škola má od září 2008 pět homogenních tříd.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Poznáváme život a svět“, jehož cíle směřují k dítěti, k jeho rozvoji a učení. Úkolem je dovést každé dítě k maximální fyzické, psychické a sociální samostatnosti, naučit základním schopnostem a dovednostem.

Aktivity v mateřské škole
:
  • ekologická výchova – prolíná třídním vzdělávacím programem
  • pohybové činnosti – během dne, odpolední kroužky TV na jednotlivých třídách, předplavecká výchova – Aquacentrum Šutka
  • výchova ke zdraví – pitný režim, zvýšená péče o zuby, bezpečnost a ochrana zdraví, učení hrou a činnostmi, společné tvoření pravidel soužití, partnerství v komunikaci, nestresové a podnětné prostředí
  • škola v přírodě
  • výuka AJ
  • výuka hry na zobcovou flétnu
  • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a logopedkou
  • seznamování s prací na tabletech a interaktivních tabulích – vhodné programy pro předškolní děti
  • vlastní dopravní hřiště pro bezpečnou dopravní výchovu

Pořádáme:
polodenní a celodenní výlety, karneval, oslavu Dne dětí, rozloučení s předškoláky, divadelní představení na škole, rodinná odpoledne, vánoční posezení.

Jsme zapojení do projektů - např. Autorské čtení, Mezigenerační sbližování, Malá technická univerzita.Mohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 09.05.2023