Mateřská škola, Praha 8, Řešovská 8

Adresa: Řešovská 8 / čp. 490, 181 00  Praha 8 – Bohnice 
Ředitelka: Bc. Ctirada Foučková
Statutární zástupkyně: Zora Vávrová
Telefon/fax: tel.: 233 553 909, fax: 283 852 770
E-mail: info@msresovska.cz
ID schránka: 4qhuwth 
Vedoucí školní jídelny:
Petra Jarošová, tel.: 283 850 721, e-mail: jidelna@msresovska.cz  
Webová prezentace: www.msresovska.czŠkolní vzdělávací program mateřské školy a její aktivity


Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.

Pětitřídní mateřská škola se nachází v sídlištní zástavbě s dobrou dopravní dostupností. Je obklopena rozsáhlou zahradou s množstvím zeleně a herních prvků. Klidná lokalita umožňuje navštěvovat také blízkou botanickou zahradu nebo les.

Během horkých letních dnů se děti mohou osvěžit ve dvou mlhovištích. Po rozsáhlé rekonstrukci je budova zateplena a má novou fasádu. Výměnu vzduchu ve třídách zajišťuje rekuperační systém.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Rosteme spolu“, který dětem nabízí ucelený systém směřující k všestrannému rozvoji jejich osobnosti. Součástí vzdělávacího programu je celoročně realizovaný integrovaný blok logopedické prevence. Na každé třídě je alespoň jedna ze dvou učitelek logopedickou asistentkou. K uvolnění mluvidel dětí nabízíme zapůjčení rotavibrátoru. Škola se zapojila do výzkumné studie, kterou organizovala Univerzita Karlova v Praze, a která hledala vztah fonematického povědomí a znalosti písmen.

Další aktivity:

 • Lampionový průvod
 • Letní zahradní slavnosti
 • Výlety (polodenní i celodenní)
 • Rozloučení s předškoláky
 • Divadelní představení v MŠ, v KD Krakov, Divadle K. Hackera
 • Škola v přírodě
 • Karneval v maskách
 • Návštěvy okolních základních škol
 • Cyklus environmentální výchovy
 • Návštěvy Národního muzea nebo Botanické zahrady v Troji
 • Program primární prevence pro mateřské školy

Spolupracujeme:

 • DDM Spirála
 • PPP pro Prahu 7 a 8 – testy školní zralosti
 • okolní ZŠ a ZUŠ – vzájemné návštěvy
 • Městská knihovna v Praze – pobočka Krakov
 • Aquacentrum Šutka – kurz plavání

Kroužky:

 • Výtvarná výchova
 • Logopedická prevence
 • Základy angličtiny pro předškoláky
 • Sportovní kroužek
 • Předškoláček
 • Základy hraní na flétnu

Rodičům nabízíme zapůjčení odborné literatury z oblasti výchovy a vzdělávání dětí.
Mohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 21.01.2019