Mateřská škola, Praha 8, Šimůnkova 13

Adresa: Šimůnkova 13 / čp. 1599, 182 00  Praha 8 – Kobylisy 
Ředitelka: Mgr. Dana Straková
Statutární zástupkyně: Dana Šimunová
Telefon: 774 718 200
E-mail: reditelka@ms-simunkova.cz
ID schránka: dhsuwub
Vedoucí školní jídelny:
Andrea Hukalová, tel.: 601 091 080, e-mail: jidelna@ms-simunkova.cz
Webová prezentace: www.ms-simunkova.cz


Školní vzdělávací program mateřské školy a její aktivity

Mateřská škola, Praha 8, Šimůnkova 13

Sídlištní mateřská škola Šimůnkova se nachází v příznivé lokalitě Prahy s možností zajímavých vycházek do blízkého Ďáblického háje. Školní zahrada je prostorná, každá třída má své zrekonstruované pískoviště a je dostatečně zastíněná stromy. Je vybavena herními prvky z akátového dřeva a umožňuje dětem aktivně trávit pobyt venku. Děti mohou využít herní prvek Archa Noemova, průlezku Černovousova věž, Šapitó a hlavně Lanové centrum, které bylo vybudováno ve školním roce 2014/2015. Mají k dispozici pružinová houpadla, fotbalové branky i chodníky pro tříkolky, odstrkovadla či chodníky na kreslení křídami. Do mobiliáře zahrady také patří Výukové kostky, Obrázkové pexeso, Kostkové puzzle a zahradní pítka pro děti. Celá zahrada i příroda v okolí školy přispívá k rozvoji pohybových dovedností a odvaze dětí.

Prostorové podmínky školy plně vyhovují počtu dětí a realizaci výchovně-vzdělávacího programu „Radujeme se a poznáváme svět v oáze“ a zaměřuje se na všestranný rozvoj dítěte. Upřednostňuje přirozený pohyb, pohodu, prožitkové učení a plně respektuje osobnost dítěte. Vkusně, vhodně a účelně jsou řešeny hrací koutky a centra aktivit. Škola upřednostňuje přirozený pohyb, pohodu, prožitkové učení a plně respektuje osobnost dítěte. V mateřské škole nenajdete televize, v každé třídě je klavír, rytmické nástroje a bohatá škála výtvarného materiálu pro tvořivé ručky.

Mateřská škola má celkem 5 tříd, 3 třídy věkově smíšené – heterogenní a 2 třídy předškoláků – téměř homogenní. Ve škole pracuje 10 pedagogů, kteří neustále zvyšují svoji odbornost, spolupracují se základní školou a specialisty z pedagogicko-psychologické poradny. Široká nabídka nadstandardních aktivit, výletů, divadel a kroužků umožňuje rozvoj schopností a uplatnění všem dětem. Hlavní filozofií školy je vychovat harmonické, zdravě sebevědomé jedince, kteří umí vyjádřit a zdůvodnit svoje názory a jsou schopni žít v lidském společenství ve vzájemném porozumění. Škola má aktivně vedené webové stránky s rubrikami každé třídy, které jsou neustále aktualizovány a umožňují rodičům stále sledovat dění ve škole.

Najdete nás i na Facebooku.

Mateřská škola, Praha 8, Šimůnkova 13 Mateřská škola, Praha 8, Šimůnkova 13 Mateřská škola, Praha 8, Šimůnkova 13 Mateřská škola, Praha 8, Šimůnkova 13 Mateřská škola, Praha 8, Šimůnkova 13, Archa Noemova Mateřská škola, Praha 8, Šimůnkova 13


Doplňující aktivity mateřské školy
 • Irislingua – angličtina v MŠ
 • Den otevřených dveří
 • 1x za měsíc návštěvy divadelní společnosti v MŠ
 • Podzimní brigáda na zahradě s grilováním vuřtů
 • Adventní dílny
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídky
 • Karneval
 • Velikonoční dílny
 • Oslava Dne dětí
 • Čarodějnice na zahradě MŠ
 • Jarní besídky, rozloučení s předškoláky
 • Školy v přírodě
 • Celodenní jarní výlet
 • Návštěvy kamenných divadel
 • Exkurze a výlety
 • Předškolní příprava ve spolupráci se základní školou Žernosecká
 • Nábor dětí ZUŠ Taussigova a Kühnova dětského sboru
 • Spolupráce s Gerontologickým centrem
 • Spolupráce s Lesy hl. m. Prahy
 • Výlety do staré Prahy s registrovaným průvodcem
 • Návštěvy Hvězdárny Ďáblice a Planetária ve Stromovce
Kroužky v mateřské škole ve školním roce 2018/2019
 • Cvičíme pro zdraví a radost
 • Tančení nás baví
 • Keramika
 • Plavání
 • Hrátky se slovíčky
 • Tai-chiMohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 21.01.2019