Mateřská škola, Praha 8, Štěpničná 1

Adresa: Štěpničná 1 / čp. 1964, 182 00  Praha 8 – Libeň 
Ředitelka: Mgr. Romana Fuchsová, tel. 286 580 118
Statutární zástupkyně: Jaroslava Taušová, e-mail: zastupkyne@msstepnicna.cz
Telefon: tel.: 286 589 518
E-mail: reditelka@msstepnicna.cz
ID schránka: 5cnkxvf 
Vedoucí školní jídelny:
Jana Tomášková, tel.: 286 589 518, e-mail: jidelna@msstepnicna.cz  
Webová prezentace: www.msstepnicna.cz


Školní vzdělávací program mateřské školy a její aktivity

Mateřská škola, Praha 8, Štěpničná 1Mateřská škola se nachází v pěkném prostředí starší rodinné zástavby Libně, v blízkosti ZŠ Na Slovance. MŠ disponuje rozsáhlou zahradou se vzrostlou zelení a herními prvky, které splňují veškeré normy EU. MŠ je lehce dosažitelná MHD, je zde možnost pohodlného parkování pro osobní vozidla včetně bezpečného nastupování a vystupování dětí.
Všechny čtyři třídy jsou velice dobře vybaveny, přičemž tři máme heterogenní a jednu homogenní (pro nejstarší děti – předškoláky a děti s odkladem školní docházky).

Program mateřské školy je zaměřen na všestranný rozvoj osobnosti dítěte s ohledem na výchovu v rodině. Pracujeme dle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem „Mateřská škola, která má ráda děti“, vycházejícího z rámcového programu pro předškolní vzdělávání.

V rámci našeho ŠVP máme také jazykové  vzdělávání metodou Wattsenglish. Angličtina je dětem nabízena přirozenou formou. Pomocí her a  písniček se děti seznamují s cizím jazykem.

V letech 2021-23 se MŠ zapojila do 48. výzvy s žádostí o podporu Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Na podporu environmentálního a polytechnického vzdělávání na školní zahradě bylo postaveno venkovní polytechnické zázemí včetně pěstitelských záhonů a smyslové cesty.

Mezi aktivity naší MŠ patří pravidelná divadelní představení a dětské koncerty v MŠ, dopolední prodloužené vycházky po okolí pro předškoláky, ekologické pořady, předplavecká výchova – seznamování s vodou, škola v přírodě, polodenní výlet v závěru školního roku, návštěva hvězdárny v Ďáblicích, tvořivá odpoledne s rodiči, vánoční besídky či společné rozsvěcení vánočního stromku se zpěvem koled, oslavy MDD, sportovní hry, rozloučení s předškoláky.

Při svých aktivitách škola aktivně spolupracuje s Klubem rodičů.

K nabídce nadstandardních aktivit, které vychází z individuálních potřeb dětí a jsou hrazené rodiči, nabízíme v odpoledních hodinách kroužky: Jóga s relaxační technikou, Pohybové hry a Tanečky.

Mateřská škola, Praha 8, Štěpničná 1 Mateřská škola, Praha 8, Štěpničná 1 Mateřská škola, Praha 8, Štěpničná 1Mohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 22.09.2023