Nabíjení koloběžek v bytech, doslova hazard se životem

Elektrokoloběžky jsou stále oblíbenějším dopravním prostředkem ve městech, umožňujícím rychlé a ekologické přepravování. Jejich rostoucí popularita však přináší také nová rizika a bezpečnostní otázky, zejména pokud jde o nabíjení těchto zařízení v bytech. V tomto článku si povíme o nebezpečí šíření kouře a vhodném způsobu hašení při potenciálních požárech spojených s nabíjením elektrokoloběžek v bytových prostorách.

Nebezpečí nabíjení elektrokoloběžek v bytech:
Nabíjení elektrokoloběžek v bytech může představovat vážné nebezpečí způsobené nesprávným zacházením s bateriemi a nabíjecím zařízením. Pokud jsou baterie špatně ošetřovány nebo používány nekvalitní nabíječky, mohou se zahřát a začít hořet. V důsledku toho může dojít k požáru, který ohrožuje životy a majetek. Proto je důležité dodržovat bezpečnostní opatření při nabíjení elektrokoloběžek a minimalizovat riziko vzniku požáru. Nabíjet je v obytných prostorech je veliké riziko, nejen z důvodu vysokého požárního zatížení místnosti a mnoha hořlavým materiálům v bytě, které usnadní rychlému šíření požáru, ale také z důvodu tak rychlému šíření kouře, že evakuace z bytu je nutná v řádu několika sekund. Viz. Video. Samozřejmě zakouření například na chodbě, kde také dochází k nabíjení koloběžek prakticky znemožní případnou evakuaci osob před příjezdem hasičů a k přímému ohrožení života nájemníků domu.
Šíření kouře:
Rychlost šíření kouře je neuvěřitelně rychlé. Pokud dojde k požáru při nabíjení elektrokoloběžky v bytě, jednou z hlavních hrozeb je šíření kouře. Když hoří baterie nebo elektronické komponenty, uvolňují toxické plyny a kouř, které mohou být nebezpečné pro lidské zdraví. Dýchání těchto zplodin může způsobit podráždění dýchacích cest, závratě nebo dokonce otravy. Navíc hustý kouř může snížit viditelnost a ztížit únik obyvatel z požárem postiženého bytu.

Bezpečný způsob hašení:
Nikdy nehaste požár, který nezvládáte a upřímně požár koloběžky je jeden z těch požárů, kdy jste během několika sekund neschopen orientace v prostoru uzavřeného bytu. Je to velice nebezpečné. 
Přesto pokud dojde k požáru v souvislosti s nabíjením elektrokoloběžky v bytě, je klíčové, aby byli obyvatelé dobře připraveni na krizovou situaci. Zde je několik důležitých kroků, které by měli následovat:
Zavolejte vždy hasiče: V případě požáru nikdy neváhejte zavolat profesionální hasičskou službu. Snažte se ihned získat profesionální pomoc.
Pokud je to bezpečné a nezpůsobuje to další ohrožení, odpojte elektrokoloběžku od elektrického napájení a odstraňte ji z ohroženého místa. Pokud je možné, použijte hasící přístroj s účinným hašením, jako je práškový hasič, ale i použití hasícího přístroje trvá několik vteřin, skutečně tuto možnost rozvažte. 

Uzavřete místnost:
Pokud nemůžete rychle uhasit požár nebo opustit byt, uzavřete dveře, aby se minimalizovalo šíření kouře a zplodin do ostatních prostorů. Popř. vypněte pojistky k bytu na chodbě, ale nejdůležitější pro Vás je opustit byt a zavřít dveře. Doporučuje se nechat klíče z venku zámku, zrychlíte možný vstup hasičům do bytu, ale není to důležité, hasiči dveře popř. násilně otevřou. 
Evakuujte sebe a další obyvatele: Pokud situace není pod kontrolou, okamžitě opusťte byt a upozorněte ostatní obyvatele v budově křikem hoří nebo bušením na dveře.

Preventivní opatření:
Abychom minimalizovali riziko požáru při nabíjení elektrokoloběžek, je důležité dodržovat několik preventivních opatření:
Používejte originální nabíječku: Vždy používejte oficiální nabíječku dodávanou s elektrokoloběžkou nebo ověřenou kompatibilní nabíječku od důvěryhodného výrobce.
Nikdy nezanechávejte nabíjení bez dozoru: Neponechávejte elektrokoloběžku v nabíjení nepřetržitě bez dozoru nebo přes noc.
Sledujte nabíjení: Pravidelně kontrolujte, zda elektrokoloběžka nebo nabíječka nevykazuje známky poškození nebo nadměrného zahřívání.
Nabíjejte na bezpečném místě: Vyhněte se nabíjení elektrokoloběžky na hořlavém povrchu nebo poblíž hořlavých materiálů.

Autor: Jiří Vítek, místostarosta MČ Praha 8Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 31.07.2023