Z dnešního jednání Povodňové komise hl. m. Prahy

Rozhodnutí o provedení protipovodňových opaření na území hl. m, Prahy na základě současné meteorologické a hydrologické situace.

Meteorologická a hydrologická situace v hl. m. Praze:
 1. Na rozhodném vodním toku Berounce nastal 1. SPA a je očekávána kulminace.
 2. Na Vltavské kaskádě dochází řízené manipulaci na jednotlivých vodních dílech.
 3. Dle predikce ČHMÚ a Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, s.p., se předpokládá překročení l. SPA na limnigrafu v Malé Chuchli.

Rozhodnutí o přijatých protipovodňových opatřeních s platností do odvolání:
 • Zvýšený dohled z důvodu povodňové bdělosti/pohotovosti.
 • Uzavření části náplavek na území městské části Praha 2 a 5.
 • Uzavření protipovodňových vrat na Čertovce.
 • Zastavení provozu přívozu č. P1, P2, P6 dle harmonogramu činnosti povodňové komise hl. m. Prahy.

Povodňový orgán hl. m. Prahy stanovil následující úkoly:
 • TRADE CENTRE PRAHA, a.s. zajistí informování nájemců v rámci náplavek o očekávaném zvýšeném průtoku a provede uzavření dvou sjezdů na náplavku nad Palackého mostem a jižní část Rašínova nábřeží.
 • Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. zajistí uzavření části cyklostezky A2 v úseku Vrané nad Vltavou - Zbraslav, dopravní značeni bude rozmístěno dle předloženého návrhu od 14.00 hod. dne 3. června 2024.
 • Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, s.p. zajistí uzavření protipovodňových vrat na Čertovce. 
 • Městská policie hl. m. Prahy zajistí zvýšený dohled v dotčených částech náplavek.
 • Správa služeb hl. m. Prahy zajistí pohotovost svých zaměstnanců z důvodu očekávaných zvýšených průtoků v rozhodných vodních tocích.

Upozornění povodňového orgánu hl. m. Prahy

Povodňový orgán hlavního města Prahy upozorňuje na zvýšený průtok a vyzývá všechny subjekty na vodním toku, aby postupovaly v souladu s povodňovými plány a svými provozními řády a dbaly zvýšené opatrnosti (půjčovny loděk, šlapadel, stavby na vodním toku apod.)Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 03.06.2024