Základní škola, Praha 8, Burešova 14

Adresa:Burešova 14 / čp. 1130, 182 00  Praha 8 – Kobylisy
Ředitel: Mgr. Bc. Ivo Mlejnecký, ústř. tel. + linka 22, e-mail: mlejnecky@zsburesova.cz
Statutární zástupkyně: Ing. Dana Palátová, ústř. tel. + linka 38, e-mail: palatova@zsburesova.cz
Zástupkyně ředitele: PaedDr. Renata Hochová, ústř. tel. + linka 25, e-mail: hochova@zsburesova.cz
Zástupkyně ředitele: Mgr. Zdenka Vinařová, ústř. tel. + linka 23, e-mail: vinarova@zsburesova.cz
Hospodářka školy: Ing. Adéla Rynešová, ústř. tel. + linka 21, e-mail: hospodarka@zsburesova.cz
Ústředna: ústř. tel. 286 880 955
E-mail: info@zsburesova.cz
ID schránka: p7u44dt 
Školní družina – vedoucí vychovatelka: Dagmar Tomašiková, ústř. tel. + linka 24, tel. 773 960 746, e-mail: druzina@zsburesova.cz
Výchovná poradkyně: PaedDr. Renata Hochová, ústř. tel. + linka 25
Školní metodička prevence:
Mgr. Zdenka Vinařová, ústř. tel. + linka 23
Administrativní pracovnice:Andrea Dragieva, tel. 733 539 629, e-mail: info@zsburesova.cz
Pracovnice hospodářské správy: Dagmar Vlachová, tel. 604 136 476, e-mail: pracovnicehs@zsburesova.cz
Účetní: Ing. Radka Kysilková, tel. 731 618 301, e-mail: ucetni@zsburesova.cz
Vedoucí školní jídelny: Hana Astlová, tel. 286 587 898, e-mail: vedoucijidelny@zsburesova.cz
Hospodářka školní jídelny:Monika Slancová, tel. 773 960 748, skolnijidelna@zsburesova.cz  
Webová prezentace: www.zsburesova.cz

Veřejné zakázky


Školní vzdělávací program základní školy, profilace školy a nabídka mimoškolních aktivit

ZŠ BurešovaZákladní škola je umístěna ve velmi příjemném a bezpečném prostředí kobyliského sídliště, navíc v blízkosti konečné stanice metra C „Ládví“. Nově zateplená budova školy umožňuje kvalitní výuku v kmenových i odborných učebnách, ke sportování slouží zrekonstruované 3 tělocvičny a venkovní sportovní areál. Stravování žáků slouží zmodernizovaná školní jídelna s výběrovým systémem.

Vzdělávací program – Škola vyučuje podle vlastního vzdělávacího programu „DOBRÝ START“. Prioritami tohoto programu jsou:

  • Osobnostní a sociální výchova – pěstování dobrých vzájemných vztahů mezi dětmi
  • Rozšířená výuka cizích jazyků – angličtina od 1. ročníku, povinně volitelná němčina nebo francouzština pro všechny děti od 7. ročníku, výjezdy do zahraničí
  • Rozšířená výuka informatiky – samostatné předměty informatiky ve všech ročnících, využívání  informačních  a  komunikačních technologií i v ostatních předmětech, možnost práce na počítači v rámci školního klubu

ZŠ BurešovaVýchova ke zdravému životnímu stylu – zdravé učení (nadstandardní  relaxační pauzy pro menší žáky), protidrogová prevence (široká podpora mimoškolních aktivit žáků – v rámci školní družiny a školního klubu nabízíme velké množství kroužků; školní družina je pro všechny zájemce od 1. až do 5. ročníku), ochrana životního prostředí, lyžařské kurzy, zážitkové kurzy, školy v přírodě atd.

Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami – vzdělávání žáků nadaných a talentovaných, vzdělávání žáků s poruchami učení, vzdělávání žáků se zdravotním postižením, vytváření pozitivních vztahů dětí navzájem.

Škola se zaměřuje na zvyšování kvality výuky, včetně využívání interaktivních tabulí ve většině učeben,  velký důraz klade na spolupráci s rodiči. V 1. až 3. ročnících škola zájemcům nabízí slovní hodnocení. U dětí, jejichž rodiče si to přejí, používají učitelé od 1. ročníku obvyklou klasifikaci známkami. Na 2. stupni je od září 2015 zavedena elektronická žákovská knížka.

Děti mají možnost promlouvat do chodu školy prostřednictvím „dětského parlamentu“. Rodiče jsou o škole a úspěšnosti svých dětí pravidelně informováni a mohou si s učiteli kdykoliv domluvit návštěvu vyučování. 

ZS Burešova – celkový pohled ZS Burešova – celkový pohled 1974 ZŠ Burešova – vstup ZS Burešova – vstup 1974 ZŠ Burešova – rekonstrukce 2013 ZŠ Burešova – rekonstrukce 2013
Mohlo by vás také zajímat
Aktualizováno: 21.09.2023