Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3

Adresa: Žernosecká 3 / čp. 1597, 182 00  Praha 8 - Kobylisy
Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D., tel.:286 010 825, tel.: 777 774 618; e-mail: reditelka@zernosecka.cz
Statutární zástupkyně: PaedDr. Ivana Cesarová, tel.: 286 010 824, tel.: 739 073 664, e-mail: cesarova.ivana@zernosecka.cz
Zástupkyně ředitelky a výchovná poradkyně: Mgr. Naděžda Badieová, tel.: 286 010 821, tel.: 739 073 637, e-mail: badieova.nada@zernosecka.cz
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Klára Vodičková, tel: 286 010 860, 721 287 727, e-mail: vodickova.klara@zernosecka.cz  
Hospodářka školy: Miroslava Levová, ústř. tel.: 286 582 568, tel.: 286 010 833, tel.: 736 791 314
Telefon: ústř. tel.: 286 582 568
E-mail: e-mail: reditelka@zernosecka.cz
ID schránka: seyn4mk 
Školní družina – vedoucí vychovatelka: Darina Jindrová, tel.: 286 010 858, tel.: 775 188 161
Školní klub – vedoucí:
Mgr. Klára Zuzáková, tel.: 286 010 828
Výchovná poradkyně: Mgr. Naděžda Badieová, tel.: 286 010 821, tel.: 739 073 637
Školní metodik prevence:  PhDr. Antonín Mezera, tel.: 286 010 860
Školní psycholog:PhDr. Antonín Mezera, tel.: 286 010 860
Ekonomka: Ing. Petra Klempířová, tel.: 286 010 821, tel.: 739 073 668
Vedoucí školní jídelny: Jana Štemberová, tel.: 286 880 130 až 132, tel.: 734 723 878; e-mail: sj@zernosecka.cz
Webová prezentace: www.zernosecka.cz

 

Školní vzdělávací program základní školy, profilace školy a nabídka mimoškolních aktivit

Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3

Základní škola Žernosecká se nachází v příjemné, zelení obklopené lokalitě v blízkosti Ďáblického háje, který se nachází na severním okraji Prahy. V současné době má přes 670 žáků ve 27 třídách. Celková kapacita je 730 žáků. Škola je zaměřena především na rozšířenou výuku anglického, německého  a ruského jazyka. Anglický jazyk se ve škole vyučuje od 1. třídy a u tříd a skupin s rozšířenou výukou jazyků se od 6. ročníku doplňuje druhý cizí jazyk. Vzdělávání na naší škole probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola pro život“. Snažíme se, aby atmosféra ve škole byla přívětivá ke všem žákům i učitelům.

Žáci se vzdělávají ve dvou školních budovách, jejichž součástí jsou dvě pěkné tělocvičny a sportovní areál s  hřištěm na tenis, basketbal a volejbal s umělým povrchem. K vybavení školy patří odborné pracovny, počítačové učebny, žákovská knihovna s čítárnou, studovnou a hernou, školní dílny, cvičná kuchyňka atd. Za pěkného počasí je využíváno školní hřiště. Škola prochází postupnou modernizací jak ve stavební části, tak ve vnitřním vybavení. Plánujeme i další zlepšování podmínek pro výuku. Postupně se tak přibližujeme evropským standardům, a to jak materiálním vybavením, tak obsahem výchovy a vzdělávání.

Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou.

Na vstup do první třídy již několik let připravují předškolní děti učitelky nižších ročníků.

Školní družina je kapacitně omezena (270 míst) a je k dispozici žákům prvních až čtvrtých ročníků, a to od 6.30 do 17.00 hodin.

Školní jídelna nabízí dětem denně tři druhy jídel pomocí moderního objednávkového systému. Samozřejmostí je zajištění pitného režimu v průběhu dne. Obědy je možné přes internet objednávat až dva týdny předem.

Téměř všechny třídy vyjíždějí na školu v přírodě včetně zahraničích pobytů. Pro sedmý ročník se navíc nabízí možnost absolvování lyžařského kurzu, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Žáci školy se zúčastňují řady soutěží a zejména ve sportovních disciplínách dosahují velmi dobrých výsledků.

Na škole existuje Školní klub, který nabízí mnoho zájmových kroužků, zejména sportovních, hudebních, výtvarných, keramických, počítačových a uměleckých. Škola již tradičně pořádá různé akce např. Vánoční a Velikonoční trhy, Vánoční koncert, Masopustní bál, Čarodějnice, Žernoseckou pouť, Školní akademii.

Bližší informace naleznete na webových stránkách školy

www.zernosecka.cz

.
Fotogalerie
V roce 2009 bylo realizováno zateplení školyZákladní škola, Praha 8, Žernosecká 3 (po zateplení)

Budova školy před zateplenímZákladní škola, Praha 8, Žernosecká 3 (před zateplením) Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 (před zateplením)Mohlo by vás také zajímat
Aktualizováno: 24.09.2020