Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1

Adresa: Bedřichovská 1 / čp. 1960, 182 00  Praha 8 - Libeň
Ředitelka: PaedDr. Alena Pelantová, tel./fax: 286 589 718, e-mail: pelantova@zsnaslovance.cz
Statutární zástupkyně: RNDr. Martina Soukalová, tel./fax: 286 589 718, 286 589 478, l. 23, e-mail: soukalova@zsnaslovance.cz,
Zástupkyně ředitelky školy:Mgr. Petra Křížová, tel.: 286 589 718, 286 589 478, l. 68, e-mail: krizova@zsnaslovance.cz
Hospodářka školy: Lenka Holbová, ústř.tel.: 286 880 953, 286 589 478, e-mail: holbova@zsnaslovance.cz
Telefon: ústř. tel.: 286 589 478, ústř. tel.: 286 880 953
E-mail: slovanka@zsnaslovance.cz
ID schránka: yyaw776 
Školní družina – vedoucí vychovatelka: Renata Sádecká, ústř. tel.: 286 880 953, l. 33, 286 589 478, l. 33, e-mail: sadecka@zsnaslovance.cz
Výchovný poradce: Mgr. Ivo Škrdlant, tel.: 286 589 478, e-mail: skrdlant@zsnaslovance.cz
Školní metodik prevence: Mgr. Ivo Škrdlant, tel.: 286 589 478, e-mail: skrdlant@zsnaslovance.cz
Ekonom: Ing. Jiří Benetka, CSc., e-mail: ucetni@zsnaslovance.cz
Druhé místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb – MŠ: Drahorádova 2 / čp.530, 182 00 Praha 8 - Střížkov
Zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání: Jana Rusová, tel.: 286 587 026, e-mail: ms@zsnaslovance.cz
Školní jídelna – odloučené pracoviště: Helena Vančurová, tel.: 286 587 026, e-mail: jidelnams@zsnaslovance.cz
Vedoucí školní jídelny: Helena Vančurová, tel.: 286 589 836,  e-mail: jidelna@zsnaslovance.cz
Webová prezentace: www.zsnaslovance.czŠkolní vzdělávací program základní školy, profilace školy a nabídka mimoškolních aktivit
 

Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1 (po zateplení)Základní škola Na Slovance je fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu "Otevřená škola pro všechny".

Žákům se specifickými poruchami učení věnujeme  péči po celou dobu školní docházky. Úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 8.

Výuku anglického jazyka nabízíme v 1. a 2. třídě v kroužcích, od 3. třídy formou povinné výuky. Od 7. ročníku přibíráme další cizí jazyky (francouzština, ruština, němčina).

Výuku matematiky na 2. stupni učíme diferencovně, což umožňuje všem žákům dosáhnout optimálních výsledků v tomto předmětu.

Žákům na 1. stupni nabízíme nepovinný předmět Zdravotní tělesná výchova, zaměřený na zpevnění vnitřního stabilizačního systému, zlepšení koordinace, flexibility, rovnováhy i fyzické kondice.

Naši nejmladší žáci mají možnost navštěvovat školní družinu. Zde mohou odpočívat, hrát si nebo kreativně tvořit. 

Samozřejmostí je možnost stravování ve školní jídelně s vlastní kuchyní, která chutná i mnoha dospělým externím strávníkům.

V odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat širokou škálu kroužků, organizovaných školou. Nabídku kroužků každý rok upravujeme a rozšiřujeme podle zájmu ze strany dětí a rodičů.

Kromě volnočasových aktivit pořádaných školou u nás působí i externí sportovní trenéři - mezi nejoblíbenější sportovní kroužky patří judo, karate a basketbal. 

Pedagogové a žáci mají k dispozici hřiště s atletickým oválem a volejbalové hřiště. Pro školní družinu máme k dispozici hřiště se spoustou atraktivních hracích prvků.

Důsledně dbáme na všestranný rozvoj dětské osobnosti, v Žákovském parlamentu se naši žáci učí bojovat za svá práva a přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí a skutky, v Klubu mladého diváka a Klubu mladého čtenáře pomáháme kultivovat a rozšiřovat jejich kulturní obzory.

Mezi pravidelné akce patří školy v přírodě pro 1. a 2. stupeň, lyžařský výcvikový kurz, plavání, adaptační výjezdy pro žáky 6. ročníků, vánoční a velikonoční akce pro rodiče.

Pokud chcete nahlédnout do života na naší škole a sami okusit její atmosféru, můžete bez obav vstoupit dál. Právě pro Vás jsou určené Dny otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků.


V roce 2009 bylo realizováno zateplení školy


 Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1 (po zateplení) Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1 (po zateplení)

Budova školy před zateplením

Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1 (před zateplením) Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1 (před zateplením)
Mohlo by vás také zajímat
Aktualizováno: 22.09.2020