Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1

Adresa: Bedřichovská 1 / čp. 1960, 182 00  Praha 8 - Libeň
Ředitelka: PaedDr. Alena Pelantová, tel.: 286 589 718, e-mail: pelantova@zsnaslovance.cz
Statutární zástupkyně: RNDr. Martina Soukalová, tel.: 286 589 718, ústř. tel. + linka 23, e-mail: soukalova@zsnaslovance.cz,
Zástupkyně ředitelky školy:Mgr. Dagmar Tomanová, ústř. tel. + linka 68, e-mail: tomanovad@zsnaslovance.cz
Hospodářka školy: Lenka Holbová, ústř.tel.: 286 880 953, 286 589 478, e-mail: holbova@zsnaslovance.cz
Ústředna:
ústř. tel.: 286 589 478, ústř. tel.: 286 880 953
E-mail: slovanka@zsnaslovance.cz
ID schránka: yyaw776 
Školní družina – vedoucí vychovatelka: Renata Sádecká, ústř. tel. + linka 33, e-mail: sadecka@zsnaslovance.cz
Výchovný poradce: Mgr. Ivo Škrdlant, ústř. tel. + linka 36, e-mail: skrdlant@zsnaslovance.cz
Školní metodik prevence: Mgr. Ivo Škrdlant, ústř. tel. + linka 36, e-mail: skrdlant@zsnaslovance.cz
Ekonomka: Ing. Romana Irlveková, ústř. tel. + linka 63, tel: 605 158 265, e-mail: ucetni@zsnaslovance.cz
Druhé místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb – MŠ: Drahorádova 2 / čp.530, 182 00 Praha 8 - Střížkov
Zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání: Jana Rusová, tel.: 286 587 026, e-mail: ms@zsnaslovance.cz
Školní jídelna – odloučené pracoviště: Petr Čížek, tel.: 734 570 321, e-mail: jidelnams@zsnaslovance.cz
Vedoucí školní jídelny ZŠ: Petr Čížek, tel.: 286 589 836, tel.: 734 570 321, e-mail: jidelna@zsnaslovance.cz
Webová prezentace: www.zsnaslovance.czŠkolní vzdělávací program základní školy, profilace školy a nabídka mimoškolních aktivit
 
Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1 (po zateplení)

Základní škola Na Slovance je fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu "Otevřená škola pro všechny".

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami věnujeme  péči po celou dobu školní docházky. Úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 8 a dalšími školskými poradenskými zařízeními. Do výchovně vzdělávacího procesu je v případě potřeby zapojován školní speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce i školní psycholog, který kromě jiného nabízí také konzultace pro rodiče našich žáků.

Výuku anglického jazyka nabízíme v prvním a druhém ročníku v kroužcích, od třetího ročníku pak formou povinné výuky. Od sedmého ročníku přibíráme další cizí jazyky (francouzština, ruština, němčina, španělština). Jsme zapojeni  do mezinárodního projektu Erasmus+, kdy mají naši žáci i učitelé možnost vyjet na čtrnáctidenní studijní pobyt  do zahraniční školy.

Výuku matematiky na druhém stupni vedeme diferencovaně, což umožňuje všem žákům dosáhnout v tomto předmětu optimálních výsledků.

Žákům na prvním stupni nabízíme nepovinný předmět Zdravotní tělesná výchova, zaměřený na zpevnění vnitřního stabilizačního systému, zlepšení koordinace, flexibility, rovnováhy i fyzické kondice.

Naši nejmladší žáci mají možnost navštěvovat školní družinu. Zde mohou odpočívat, hrát si nebo kreativně tvořit. 

Samozřejmostí je možnost stravování ve školní jídelně, kterou využívají kromě našich žáků i dospělí, externí strávníci. Vedle nabídky dvou jídel nabízíme i bezlepkovou variantu obědů. 

V odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat širokou škálu kroužků, organizovaných školou. Nabídku kroužků každý rok upravujeme a rozšiřujeme podle zájmu ze strany dětí a rodičů.

Kromě volnočasových aktivit pořádaných školou u nás působí i externí sportovní kluby - Basket Slovanka, Judo. 

Pedagogové a žáci mají k dispozici hřiště s atletickým oválem a volejbalové hřiště. Pro školní družinu máme k dispozici hřiště se spoustou atraktivních hracích prvků.

Důsledně dbáme na všestranný rozvoj dětské osobnosti, v Žákovském parlamentu se naši žáci učí demokratickou cestou bojovat za svá práva a přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí a skutky, v Klubu mladého diváka a Klubu mladého čtenáře pomáháme žáky kultivovat a rozšiřovat jejich kulturní obzory.

Mezi pravidelné akce patří školy v přírodě pro první a druhý stupeň, lyžařský výcvik, plavání, adaptační výjezdy pro žáky šestého ročníku, výjezdy žáků do zahraničí vánoční a velikonoční akce pro rodiče.

Pokud chcete nahlédnout do života na naší škole a sami okusit její atmosféru, můžete bez obav vstoupit dál. Právě pro Vás jsou určené Dny otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků.V roce 2009 bylo realizováno zateplení školy


 Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1 (po zateplení) Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1 (po zateplení)

Budova školy před zateplením

Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1 (před zateplením) Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1 (před zateplením)
Mohlo by vás také zajímat
Aktualizováno: 27.09.2023