Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1

Adresa:Bedřichovská 1 / čp. 1960, 182 00  Praha 8 - Libeň
Ředitelka:PaedDr. Alena Pelantová, tel.: 286 589 718, e-mail: pelantova@zsnaslovance.cz
Statutární zástupkyně:RNDr. Martina Soukalová, tel.: 286 589 718, ústř. tel. + linka 23, e-mail: soukalova@zsnaslovance.cz,
Zástupkyně ředitelky školy:Mgr. Dagmar Tomanová, ústř. tel. + linka 68, e-mail: tomanovad@zsnaslovance.cz
Hospodářka školy:Lenka Holbová, ústř.tel.: 286 880 953, 286 589 478, e-mail: holbova@zsnaslovance.cz
Ústředna:
ústř. tel.: 286 589 478, ústř. tel.: 286 880 953
E-mail:slovanka@zsnaslovance.cz
ID schránka: yyaw776 
Školní družina – vedoucí vychovatelka:Renata Sádecká, ústř. tel. + linka 33, e-mail: sadecka@zsnaslovance.cz
Výchovný poradce:Mgr. Ivo Škrdlant, ústř. tel. + linka 36, e-mail: skrdlant@zsnaslovance.cz
Školní metodik prevence:Mgr. Ivo Škrdlant, ústř. tel. + linka 36, e-mail: skrdlant@zsnaslovance.cz
Ekonomka:Ing. Romana Irlveková, ústř. tel. + linka 63, tel: 605 158 265, e-mail: ucetni@zsnaslovance.cz
Druhé místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb – MŠ:Drahorádova 2 / čp.530, 182 00 Praha 8 - Střížkov
Zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání:Jana Rusová, tel.: 286 587 026, e-mail: ms@zsnaslovance.cz
Školní jídelna – odloučené pracoviště:Petr Čížek, tel.: 734 570 321, e-mail: jidelnams@zsnaslovance.cz
Vedoucí školní jídelny ZŠ:Petr Čížek, tel.: 286 589 836, tel.: 734 570 321, e-mail: jidelna@zsnaslovance.cz
Webová prezentace:www.zsnaslovance.cz


Školní vzdělávací program mateřské školy a její aktivity

Dvoutřídní mateřská škola rodinného typu je od roku 2001 součástí Základní školy Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1. Objekt mateřské školy je umístěn v ulici Drahorádova 2 jako jednopatrová budova se dvěma třídami, s potřebným zázemím a navazujícím hospodářským traktem s vlastní kuchyní. Mateřská škola je umístěna v zeleni okolních parků a v dosahu MHD.

Třídy jsou prostorné, vkusně zařízené nábytkem, který odpovídá výšce a věku dětí, a jsou vhodně členěné do zájmových a herních koutků.  Školní zahrada je vybavena moderními herními prvky, sportovním a dopravním hřištěm, mlhovištěm a pítkem. Součástí školního areálu je venkovní učebna se záhonkem a hmyzím hotelem. Na zahradě jsou vzrostlé stromy, které poskytují v horkých dnech příjemný stín.

Zaměření mateřské školy

Škola pracuje dle školního vzdělávacího programu: „Zvědavé sluníčko“.  Jsme klasická škola, která usiluje o všestranný rozvoj dětí s akcentem na podporu zdravého životního stylu, na oblast estetickou a environmentální.

Naše motto zní: "Každý den je začátkem života".

Mezi naše partnery patří:
"Záhony pro školky" - ekologické a environmentální vzdělávání
"Mezi námi" - mezigenerační spolupráce a setkávání s našimi seniory.

K aktivitám zařazujeme u předškolních dětí preventivní programy: "Společně s úsměvem" - prevence šikany, "Zdravá záda" - zdravotní cvičení, "Veselé pískání - zdravé dýchání" - seznamování se s hrou na zobcovou flétnu, "Pěšky nebo na kole, ale vždy bezpečně" - chování v dopravě, "Malý zahradníček" - seznamování s přírodou, zahradou...

Do pravidelných aktivit zařazujeme bohatou nabídku kulturních, vzdělávacích i sportovních programů (koncerty PKF - Pražská komorní filharmonie, divadelní a hudební představení, botanická zahrada, zoo a mnoho dalších akcí).

Nabízíme také plavání a školy v přírodě. Tyto akce jsou závislé na zájmu rodičů

MŠ Drahorádova
Mohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 27.09.2023