Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1

Adresa: Dolákova 1 / čp. 555, 181 00  Praha 8 - Bohnice
Ředitelka: Mgr. Eva Rendlová, tel.: 737 941 823,  e-mail: eva.rendlova@dolakova.cz
Statutární zástupce ředitele: Mgr. Iveta Dvorská, tel.: 774 207 573, e-mail iveta.dvorska@dolakova.cz
Zástupce ředitele školy:
Mgr. Marie Hubálková, tel.: 776 597 480, e-mail marie.hubalkova@dolakova.cz
Hospodářka školy: Bc. Renata Bačkovská, tel. 233 551 651, 777 133 805, e-mail
renata.backovska@dolakova.cz
Telefonní ústředna: ústř. tel.: 233 554 720
E-mail: info@dolakova.cz
ID schránka: xep27pq 
Školní družina – vedoucí vychovatelka: Marcela Hallová, tel.: 607 272 259, e-mail marcela.hallova@dolakova.cz
Výchovná poradkyně: Mgr. Dana Pilařová, e-mail: dana.pilarova@dolakova.cz
Školní metodik prevence: Mgr. Marie Hubálková
Ekonomka: Věra Švarcová, e-mail: ekonomka@dolakova.cz
Druhé místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb MŠ:
Dolákova 3 / čp. 598, 181 00 Praha 8 - Bohnice
Zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání: Jitka Friedlová, tel.: 233 552 578,  e-mail: ms.dolakova@dolakova.cz
Školní jídelna, odloučené pracoviště: Andrea Hulešová, tel.: 283 850 496,  e-mail: andrea.hulesova@dolakova.cz
Vedoucí školní jídelny: Gabriela Stušková, tel.: 233 554 766,  e-mail: jidelna@dolakova.cz

Školník:
Ivan Honar, tel.: 602 615 736
Manažer sportovního areálu:
Pavel Lonk, tel.: 724 073 284
Webová prezentace: www.zsdolakova.cz


Školní vzdělávací program mateřské školy a její aktivity

Mateřská škola je součástí Základní školy Dolákova 1 a sídlí v samostatné budově, která je obklopena rozlehlou zahradou poskytující optimální podmínky pro pohyb dětí na čerstvém vzduchu. Mateřská škola má vlastní školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) s názvem ,,Jsme na jedné lodi“. Součástí ŠVP je "Program environmentální výchovy" a logopedická prevence.

Prostředkem vzdělávání v naší mateřské škole jsou esteticko výchovné disciplíny, které patří mezi základní a přirozené činnosti dítěte předškolního věku. Prostřednictvím hudebních, výtvarných, dramatických a pohybových činností se dítě nenásilnou formou seznamuje se všemi oblastmi předškolního vzdělávání.

Cílem naší práce s dětmi je zdravá, veselá školka, respektující osobnost a individuální potřeby dítěte, do které se děti těší a naučí se v ní základům všeho, co budou potřebovat pro život. Školka, která se stane místem příjemných prožitků, her, kamarádství a pohody.

Profilující aktivity dětí:
 • ekologické aktivity - naše mateřská škola obdržela v červnu 2020 mezinárodní titul EKOŠKOLA
 • spolupráce se sdružením TEREZA
 • společné akce rodičů i dětí v MŠ
 • spolupráce s Duhovým tandemem - projekt na podporu mezigeneračního sbližování (akce s babičkami a dědy)
 • rozvíjení výchovy ke zdravému životnímu stylu
 • esteticko výchovné disciplíny jako prostředek vzdělávání
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou
 • návštěvy divadel
 • divadelní představení ve školce
 • návštěvy dopravního hřiště
Akce hrazené rodiči:
 • předplavecký výcvik
 • výuka hry na flétnu
 • dramatický kroužek
 • keramický kroužek
 • škola v přírodě
 • hravá angličtinaMohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 14.09.2023