Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4

Adresa: U Školské zahrady 4 / čp. 1030, 182 00  Praha 8 - Kobylisy
Ředitelka: Mgr. Věra Staňková, tel.: 734 829 349, e-mail: reditelka@uskolskezahrady.cz
Zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň:Mgr. Dana Seifertová, mobil: 737 608 599, e-mail: dana.seifertova@uskolskezahrady.cz
Statutární zástupce: PhDr. Lukáš Lebduška, mobil: 739 155 551, e-mail: lukas.lebduska@uskolskezahrady.cz
Hospodářka školy: Eva Křenková, tel. ústředna: 284 680 367, e-mail: eva.krenkova@uskolskezahrady.cz
Telefonní ústředna: 284 680 367, školní mob. tel.: 731 187 641
E-mail: zs@uskolskezahrady.cz
ID schránka: dvjy6u9 
Školní družina - vedoucí vychovatelka: Jaroslava Kleperádová, tel.: 702 178 760,
e-mail: jaroslava.kleperadova@uskolskezahrady.cz, druzina@uskolskezahrady.cz
Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Novotná, e-mail: jana.novotna@uskolskezahrady.cz
Školní metodička prevence: Mgr. Petra Hazlbauerová, e-mail: petra.hazlbauerova@uskolskezahrady.cz
Druhé místo poskytovaného vzdělávání
nebo školských služeb – MŠ:
U Školské zahrady 8 / čp. 486, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Zástupce ředitelky pro předškolní vzdělávání: Matěj Brouček, tel.: 725 028 784,  e-mail: matej.broucek@msuskolskezahrady.cz
Kontakty MŠ:tel.: 725 026 113, e-mail: skolka@msuskolskezahrady.cz
Hospodář MŠ: Ing. Jan Martinovský, tel.: 702 178 759, e-mail: provoz@msuskolskezahrady.cz  
Vedoucí školních jídelen: Ing. Jan Martinovský, tel.: 702 178 759,  e-mail: jidelna@uskolskezahrady.cz
Webová prezentace: www.uskolskezahrady.czwww.msuskolskezahrady.cz Školní vzdělávací program základní školy, profilace školy a nabídka mimoškolních aktivit

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4

Základní škola je umístěna v krásném prostředí plném zeleně ve starší zástavbě Kobylis. Vyučuje podle školního vzdělávacího programu pro základní školy s motivačním názvem „Základní škola – základ vzdělání“. Postupně se profiluje na typ malé rodinné školy se všeobecným zaměřením. Snahou je nabídnout solidní vzdělání všeobecného charakteru.

Škola má 18 tříd (z toho velmi moderně vybavené pracovny fyziky, chemie, informatiky, jazyků a knihovnu), šest oddělení školní družiny a kvalitní zázemí pro volný čas dětí (počítače, jazyky, sport, hudba, dramatická výchova, školní časopis…).

Integruje děti s poruchami učení ze spádové oblasti, péčí se zabývá psycholog a speciální pedagog.

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4
Mohlo by vás také zajímat
Aktualizováno: 08.11.2022