Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4

Adresa: U Školské zahrady 4 / čp. 1030, 182 00  Praha 8 – Kobylisy
Ředitelka: Mgr. Věra Staňková, tel.: 734 829 349, e-mail: reditelka@uskolskezahrady.cz
Zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň:
Mgr. Dana Seifertová, mobil: 737 608 599, e-mail: dana.seifertova@uskolskezahrady.cz
Statutární zástupkyně: PhDr. Lukáš Lebduška, mobil: 739 155 551, e-mail: lukas.lebduska@uskolskezahrady.cz
Hospodářka školy: Eva Křenková, tel. ústř.: 284 680 367 a 284 685 004
Telefonní ústředna: 284 680 367
E-mail: zs@uskolskezahrady.cz
ID schránka: dvjy6u9 
Školní družina - vedoucí vychovatelka: Jaroslava Kleperádová, tel.: 733 735 885, 702 178 760,
e-mail: druzina@uskolskezahrady.cz
Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Novotná, e-mail: jana.novotna@uskolskezahrady.cz
Školní metodička prevence: Mgr. Petra Hazlbauerová, e-mail: petra.hazlbauerova@uskolskezahrady.cz
Druhé místo poskytovaného vzdělávání
nebo školských služeb – MŠ:
U Školské zahrady 8 / čp. 486, 182 00 Praha 8 – Kobylisy
Zástupce ředitelky pro předškolní vzdělávání: Matěj Brouček, tel.: 725 028 784 e-mail: matej.broucek@msuskolskezahrady.cz
Kontakty MŠ:tel.: 725 026 113, skolka@msuskolskezahrady.cz
Hospodář MŠ: Ing. Jan Martinovský, tel.: 702 178 759, e-mail: provoz@msuskolskezahrady.cz  
Vedoucí školních jídelen: Ing. Jan Martinovský, tel.: 702 178 759, jidelna@uskolskezahrady.cz
Webová prezentace: www.uskolskezahrady.czwww.msuskolskezahrady.cz 


Školní vzdělávací program mateřské školy a její aktivity


Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4Řídíme se vlastním školním vzdělávacím programem, který má název „Vesele a zdravě“. Chceme dětem vytvořit klidné a pohodové prostředí a zároveň podporovat rozvoj jejich fyzického a duševního zdraví.


Aktivity mateřské školy:
 • spolupráce s logopedem a foniatrem
 • spolupráce s dětskou psycholožkou
 • spolupráce se základní školou
  (základní škola nabízí předškolní přípravu s učiteli 1. ročníků)
 • 1x ročně výjezd na školu v přírodě
 • 1x měsíčně návštěva divadla
 • předškoláci se průběžně seznamují s prací na počítači
  (formou a programy volenými přímo pro mateřské školy)
 • polodenní a celodenní výlety
 • společné akce s rodiči – Rozloučení s předškoláky, besídka ke Dni matek, táborák na zahradě apod.

Aktivity hrazené rodiči:

 • plavecký výcvik v bazénu Hloubětín
 • keramika
 • tanečky
 • zobcová flétna
 • anglický jazyk

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4 Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4
Mohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 19.09.2022