Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1

Adresa: Hlivická 1/400, 181 00  Praha 8 – Bohnice
Ředitelka: Mgr. Renata Sedláčková, tel.: 233 550 282, 720 989 958, e-mail: reditelka@zs-ustavni.cz
Statutární zástupkyně pro 2. stupeň: Mgr. Marie Gebauerová, tel.: 233 550 282,   mobilní tel.: 602 181 433, e-mail: zastupkyne@zs-ustavni.cz, gebauerova@zs-ustavni.cz
Zástupce ředitele pro 1. stupeň: Mgr. Michaela Robková, tel.: 233 550 282,  e-mail: zastupkyne@zs-ustavni.cz,
Hospodářky školy: Jaroslava, Hrubá, Šárka Fischerová, tel.: 233 550 282, linka 24, 25, e-mail: hospodarka@zs-ustavni.cz
E-mail: skola@zs-ustavni.cz
ID schránka: q9njv8f 
Školní družina – vedoucí vychovatelka: Lenka Lišková, ústř. tel.: 233 550 282,  mobilní tel.: 721 435 976
Výchovná poradkyně: Mgr. Michaela Horáková Břízová, tel. ústř.: 233 550 282, 724 824 384, e-mail: brizova@zs-ustavni.cz
Školní psycholožka: Mgr. Ilona Blažková, tel.: 233 550 282, e-mail: blazkova@zs-ustavni.cz
Metodička primární prevence pro 1. stupeň ZŠ: Mgr. Melanie Nováková, tel.: 233 550 282, linka 26, e-mail: novakova@zs-ustavni.cz
Metodička primární prevence pro 2. stupeň ZŠ:Mgr. Iveta Pejšková, tel.: 233 550 282, linka 34, e-mail: pejskova@zs-ustavni.cz
Kariérní poradkyně:
Mgr. Jana Kolková, tel.: 233 550 282, linka 37, e-mail: kolkova@zs-ustavni.cz
Ekonomka:
Ing. Petra Kopáčová, tel.: 603 221 426, e-mail: petra@copymail.cz
Druhé místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služebZŠ:
Na Bendovce 20/186, 181 00  Praha 8 - Bohnice,  tel.: 233 552 610
Třetí místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb – MŠ:
Ústavní 16/414, 181 00 Praha 8 – Bohnice, tel.: 233 550 524, tel.: 732 734 474, e-mail: info@msustavni.cz 
Zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání:
Renáta Glabazňová, tel.: 233 550 524, tel.: 732 734 474, e-mail: ms@zs-ustavni.cz
Školní jídelna MŠ:
Kateřina Popova, tel.: 233 550 524, e-mail: jidelna@msustavni.cz
Vedoucí školní jídelny ZŠ a Gymnázia, Praha 8, Ústavní 400:
Dagmar Komárová, tel.: 233 556 894,  e-mail: skolni.jidelna@zs-ustavni.cz
Webová prezentace: www.zs-ustavni.cz, www.msustavni.cz
Veřejné zakázky


Školní vzdělávací program mateřské školy a její aktivity


Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1Naše mateřská škola je součástí Základní školy Ústavní od roku 2001, sídlí v samostatné budově, je heterogenního typu, děti jsou rozděleny do čtyř tříd vyváženě podle věku i pohlaví s možností sourozenců ve třídě.

Mateřská škola pracuje podle svého školního vzdělávací programu „Hraj si a objevuj svět.“

Motto:  „Pohoda a slunce v duši, to nám náramně vždy sluší. Objevujeme spolu celý svět, všemu budeme brzy rozumět.“

Filozofií mateřské školky je uspokojit základní potřeby dítěte, rozvíjet jeho samostatné myšlení, zdravé sebevědomí a to cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, schopností, zájmu a potřeb, respektovat osobnost a individuální zvláštnosti každého dítěte, nadále rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, rozšiřovat povědomí o kulturním dědictví našich předků, zakládat a rozvíjet prvky ekologického myšlení a chování.

Aktivity hrazené rodiči a vedené externími lektorkami:

  • výuka angličtiny
  • kroužek keramiky
  • kroužek flétny
  • pohybové hry

 Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1 Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1 Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1
Mohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 02.05.2024