Zastupitelstvo mladých úspěšně reprezentovalo MČ Praha 8

Zastupitelstvo mladých v pražské ZOOPražská zoologická zahrada pořádala 3. října 2016 ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Charitou ČR a Svazem měst a obcí ČR, soutěžní akci pro města a obce ČR pod názvem „Za udržitelný svět“. Mezi soutěžícími bylo i Zastupitelstvo mladých MČ Praha 8, které reprezentovalo 12 mladých lidí z různých škol Prahy 8 ve věku od 13 do 17 let.

Celkem se účastnilo 9 týmů z MČ Praha 20 – Horní Počernice, Vítkova, Chrudimi, Turnova a MČ Praha 8. Naše Zastupitelstvo mladých bylo mezi soutěžními týmy nejlepší a stalo se vítězem. Odnesli si tak zážitky, nové vědomosti, ale i sladkou odměnu a dárkové předměty. Měli možnost darovat vítězný šek v hodnotě 5 000 Kč na záchranu goril a podpořit tak tato zvířata v projektu „Pomáháme jim přežít“, která pražská ZOO realizuje. Pro vítěze byla připravena přednáška o životě hadů a možnost si jednoho hada i vzít do rukou.

Cílem soutěžních týmů bylo zodpovědět otázky v oblastech rozvojových problémů ve vztahu k Cílům udržitelného rozvoje. Uvědomit si tak problémy obyvatel chudších částí světa v každodenním životě, např. přístup ke vzdělání, k pitné vodě, ke zdravotní péči. Jednotlivá stanoviště zajišťovaly různé organizace, jako spolek Lestari, Česká zemědělská univerzita, spolek Fashion revolution a další. Všichni soutěžící tak získali zajímavé informace z oblasti ohrožení deštných pralesů, jejich fauny a flóry nebo o kampani v oblasti textilního průmyslu, která usiluje o větší transparentnost v módním průmyslu.

Zastupitelstvo mladých v pražské ZOOZajímavé byly i informace o férovém obchodování, tzv. fairtrade, které nebyly dětem cizí, protože MČ Praha 8 realizuje fairtradovou kampaň. Koordinátorka místní Agendy 21 v MČ Praha 8, Iva Hájková, dodává: „Děti předvedly výborné znalosti z různých problémových oblastí globálního Jihu, ale i znalosti v oblasti urbanizace měst nebo ohrožení některých chudších oblastí různými nemocemi. Vítězství si zcela zasloužily.“

Zastupitelstvo mladých vzniklo v rámci místní Agendy 21, kterou MČ Praha 8 realizuje od března 2015. „Máme zájem zapojovat mladé lidi do různých aktivit rozvoje naší městské části. K tomu patří i osvěta o problémech globálního Jihu a o udržitelném rozvojiproto jsem rád, že Zastupitelstvo mladých kvalitně reprezentovalo Prahu 8“ říká zástupce starosty MČ Praha 8 Petr Vilgus (SZ).
Zastupitelstvo mladých v pražské ZOO
Zveřejněno: 04.10.2016 – Anna Patočková