Zastupitelstvo mladých v Ostravě

Člen Zastupitelstva mladých Prahy 8 se zúčastnil 27. září 2018 Konference místní Agendy 21 v Ostravě.

Na konferenci se sešlo velké množství zástupců MA21 z celého Moravskoslezského kraje. Externě jsme byli pozváni také my, Zastupitelstvo mladých, abychom zde prezentovali činnost mladého zastupitelstva a Fóra mladých.

Celkový průběh konference byl velice přínosný a dal nám spoustu příkladů a také nápadů, které bychom mohli zde na „osmičce“ zrealizovat. Poté, co jsme přišli s prezentací na řadu my, nejdříve paní Hájková odprezentovala úvodní část o místní Agendě 21 na území Prahy 8, poté předala slovo Tadeáši Musilovi ze Zastupitelstva mladých Praha 8. Ten prezentoval činnost a funkci mladého zastupitelstva na Praze 8, akce, které mladí pořádají nebo se jich účastní. Druhou část prezentace patřila právě Fóru mladých, které byly hlavním bodem konference. Popsali jsme zde jejich význam, jak probíhá jeho příprava a jak se dále pracuje s podněty, které z nich vyšly. Publikum bylo velice nadšené. Jsme rádi, že naše práce je vidět na celostátní úrovni a můžeme jít příkladem pro jiná mladá zastupitelstva.

Tadeáš Musil

Zastupitelstvo mladých v Ostravě

Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 14.11.2018