Kontaktní centrum pro online setkávání odsouzených a jejich blízkých

Na Praze 8 otevřelo Generální ředitelství vězeňské služby a Asociace organizací v oblasti vězeňství jedno z kontaktních míst pro online návštěvy odsouzených. Rodina a blízcí budou moci navštívit odsouzené online a zůstat tak v častějším kontaktu.

Generální ředitelství vězeňské služby (GŘ VS ČR) a Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) spustili projekt pro online setkávání odsouzených a jejich blízkých. Ti se budou moci nyní setkávat online v rámci nově zřízených kontaktních center na pobočkách členských organizací AOOV. V centrech bude k dispozici potřebné zázemí, počítač a také školený pracovník, který se vším poradí. Jedno z těchto míst bylo otevřeno právě u nás na Praze 8 v organizaci Romodrom o.p.s..

Centra budou sloužit pro zprostředkování online návštěv pro osoby blízké, které z nejrůznějších důvodů, ať už finančních, časových či epidemiologických, za svými příbuznými nemohou jezdit přímo do věznic. V určených hodinách sem mohou přijít příbuzní či blízcí lidí ve výkonu trestu a setkat se s nimi prostřednictvím online hovoru. Online návštěvy budou vhodné pro lidi, kteří jsou např. umístěni daleko od domova, a pro jejich blízké je častá návštěva nemožná nebo pro ty, kteří z důvodu nemoci nemohou cestovat, a pro spoustu dalších.

Provozní doba a kontakty kontaktního centra Romodrom
Kontaktní centrum bude pro zájemce o online návštěvu otevřeno každé úterý od 9 do 14 hodin na adrese Nekvasilova 625/2, Praha 8. Kontaktovat můžete Ivetu Součkovou:
Právě udržení a posílení rodinných vazeb odsouzených je jedním z předpokladů pro plynulé začlenění do civilní společnosti po propuštění z výkonu trestu. Recidiva je v České republice bohužel velmi vysoká a 70 % odsouzených se do věznice znovu vrací. Snahou AOOV je zlepšení práce s odsouzenými před výstupem z vězení a po propuštění na svobodu. Napomoci by mělo právě i zjednodušení návštěv pro lidi ve výkonu trestu formou online setkání.

AOOV
AOOV sdružuje organizace a odborníky v oblasti vězeňství a trestní justice a usiluje o progresivní změny v oblasti integrace trestaných osob do společnosti a obnovu trestným činem narušených vztahů. Cílem asociace je spoluvytváření systému, který zohledňuje zájmy a potřeby trestaných osob, obětí i celé společnosti. Bližší informace o AOOV jsou uveřejněny na stránkách www.aoov.cz.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
 
 
Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 20.07.2021