Mateřská škola, Praha 8, Libčická 6

Adresa: Libčická 6 / čp. 398, 181 00 Praha 8 – Čimice 
Ředitelka: Mgr. Ivana Rydvalová
Telefon: 233 559 258
E-mail: reditelka@mslibcicka.cz, zastupkyne@mslibcicka.cz
ID schránka: rd9kxu8 
Vedoucí školní jídelny: Ing. Ivana Martinovská,  e-mail: jidelna@mslibcicka.cz
Telefon do školní kuchyně: 233 551 998
Další místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
Libčická 8 / čp. 399, 181 00 Praha 8 – Čimice
Statutární zástupkyně:
Kateřina Hlušičková, tel.: 222 362 159
Telefon do školní jídelny – výdejny: 
222 362 259
Webová prezentace: www.mslibcicka.cz


Školní vzdělávací program mateřské školy a její aktivity

Mateřská škola s kapacitou sedmi tříd se nachází v klidném prostředí rodinných domků a zahrad, v blízkosti přírodního parku Drahaň - Troja. Tři třídy mateřské školy jsou na jejím detašovaném pracovišti v budově přilehlé základní školy.

Filozofií školy je vytváření a posilování kladných vztahů k sobě samému, k druhým lidem, k přírodě a k životnímu prostředí.
Složení dětí je homogenní i heterogenní. 

Škola podporuje všestranný rozvoj dítěte. Klademe důraz na jazykové a pohybové dovednosti. Podporujeme u dětí tvořivost, samostatnost, sociální a kooperativní dovednosti. Dbáme na přípravu dětí na úspěšný vstup do základní školy.

Při realizaci ŠVP škola spolupracuje s různými institucemi:
 • MČ Praha 8 – kulturní akce, programy protidrogové prevence
 • Základní škola, Praha 8, Libčická 10 – aktivity během školního roku
 • DDM Praha 8
 • Městská policie hl. m. Prahy
 • Zoo hl. m. Prahy
 • hvězdárna Ďáblice
 • městská knihovna
Nabízíme:
 • dny otevřených dveří
 • Mateřinka – klub pro rodiče a děti od dvou let
 • pravidelná divadelní představení
 • setkání s rodiči při různých příležitostech
 • školní výlety
 • keramická dílna
 • logopedická prevence
 • preventivní zubní péče
 • individuální konzultace pro rodiče
 • přednášky pro děti a rodiče
 • keramická dílna
Doplňující aktivity:
 • pro předškolní děti – flétnička, předplavecký výcvik, angličtinaMohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 22.09.2021