Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3

Adresa: Za Invalidovnou 3 / čp. 579, 186 00  Praha 8 – Karlín
Ředitelka: Mgr. Petra Jehnová, tel.: 284 818 097, reditelka@zs-strozziho.cz
Statutární zástupkyně: PaedDr. Jana Andrýsková, tel.: 284 810 386, e-mail: zastupkyne@zs-strozziho.cz
Hospodářka školy: Vladimíra Špelinová, tel. ústř./fax: 284 811 094, 602 931 970
e-mail: skolahospodarka@zs-strozziho.cz
Telefon/ústředna/fax: 284 811 094, škol. mob. tel.: 602 931 970
E-mail: reditelka@zs-strozziho.cz; zastupkyne@zs-strozziho.cz; skolahospodarka@zs-strozziho.cz
ID schránka:ketygnu 
Školní družina - vedoucí vychovatelka: Hana Walterová, tel.: 797 972 385
Výchovná poradkyně:
Mgr. Olga Vašáková
Školní metodička prevence:
Mgr. Olga Vašáková
Vedoucí učitelka pro předškolní vzdělávání:
Marcela Švarcová, tel.: 234 760 735, e-mail: info@ms-strozziho.cz
Telefon MŠ:
234 760 735
E-mail MŠ:
info@ms-strozziho.cz
Vedoucí školní jídelny: Kateřina Hammerbauerová, tel.: 284 812 087, e-mail: jidelna@zs-strozziho.cz
Webová prezentace: www.zs-strozziho.cz


Školní vzdělávací program mateřské školy a její aktivity

InvalidovnaMateřská škola je od 1. září 2011 součástí Základní školy a mateřské školy Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3 a nachází se v rozlehlé zahradě areálu základní školy, což umožňuje kvalitní spolupráci se  školou a plynulý přechod dětí do 1. ročníku základní školy.

Mateřská škola má moderní, nově zrekonstruovaný dvoutřídní objekt s novým interiérem odpovídajícím potřebám dítěte předškolního věku. Mateřská škola se svými dvěma třídami se stala školou rodinného typu.

Vzdělávací programy a  specifika MŠ:
Školní vzdělávací program je vypracován podle závazného Rámcového programu předškolního vzdělávání  MŠMT a jeho motivační název je „ Jaro, léto, podzim, zima a my v naší  školce“. Cílem naší práce je začít vychovávat  všestranně rozvinutou osobnost, vést děti ke zdravému způsobu života a klást základy k celoživotnímu vzdělávání a chuti se učit. To vše při zachování individuálního přístupu zaměstnanců ke každému z dětí. Pracujeme s dětmi ve věkově smíšených skupinách, snažíme se klást základy k celoživotnímu vzdělávání a vést děti ke zdravému způsobu života. Výchovný program upřednostňuje mravní výchovu se zaměřením na sociální vztahy.

Mateřská škola spolupracuje již od roku 1996 s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou v Karlíně a s Logopedickou poradnou v Karlíně.

Standardně  spolupracujeme s rodiči dětí formou rozhovorů,  konzultací, konají se celoškolní a třídní schůzky s ukázkami práce dětí.Mohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 16.09.2021