Informace o rušení separačních kontejnerových stání v Karlíně

Karlín, jedna z nejhezčích čtvrtí metropole, se zapojila do projektu „Nádoby na tříděný odpad pro obyvatele Karlína až do domu“, jehož cílem je snižování zátěže veřejného prostoru snížením počtu venkovních stanovišť na tříděný odpad a jejich nahrazováním sběrnými nádobami umístěnými v domovních vybavení, jako je tomu na území Pražské památkové rezervace tj. především na MČ Praha 1, MČ Praha 2, MČ Praha 3 a dalších.

Odbor ochrany prostředí, oddělení odpadů, Magistrátu hl. m. Prahy vybral Karlín do projektu právě díky jeho jedinečnosti, kráse a charakteru. 

Zřízením domovních separačních stání (služba je poskytována vlastníkům nemovitostí zdarma) se lepší nejen vzhled a čistota pražských, resp. karlínských ulic, ale také se zvyšuje komfort třídění pro obyvatele, kteří mohou třídit odpad přímo v domovním vybavení, tedy v bezprostřední blízkosti svého bydliště. Zrušením některých separačních stanovišť se zároveň navyšuje počet parkovacích míst.

Obyvatelé Karlína byli informováni o možnosti zajistit si separační nádoby na papír, plast a sklo do domovního vybavení. Hned vedle sebe budou mít obyvatelé těchto objektů nádoby na směsný komunální odpad, plast, papír a sklo, což může zvýšit zájem obyvatel o třídění odpadů, a tím i snížit objem nebo frekvenci svozu nádob na směsný komunální odpad. V konečném důsledku může vlastník i korigovat náklady za odvoz směsného komunálního odpadu snížením objemu svých sběrných nádob.

Vytipovaná venkovní stanoviště tříděného odpadu byla zrušena po pečlivém výběru zaměstnanců odboru životního prostředí MČ Praha 8, zaměstnanců oddělení odpadu odboru ochrany prostředí MHMP a zástupce svozové společnosti IPODEC s ohledem na dostupnost a umístění nově zřízených domovních separačních stání. Počátkem června 2018 mělo nádoby na separovaný odpad v domovním vybavení 127 bytových domů. Pozitivním faktem je, že nové žádosti stále přibývají a jakmile je MHMP vybaví nádobami na tříděný odpad, tak budeme moci daný počet aktualizovat. Celkový počet objektů – bytových domů – v Karlíně je 417. 

Celkem bylo zrušeno 10 venkovních separací.
S ohledem na počet umístěných domovních stání byly k 1. dubnu 2018 zrušeny:
 • 043 – Karlínské nám. 156/2
 • 042 – Šaldova 337/15
 • 176 – Pernerova 413/4
 • 032 – Pobřežní 291/60)
K 1. květnu 2018 byly zrušeny:
 • 034 – Pernerova 635/57
 • 044 – Kollárova 179/20
 • 082 – Sokolovská 449/128
 • 233 – Prvního pluku 140/4).
S dalším nárůstem počtu domovních separací se k 1. červnu 2018 zrušily:
 • 080 – Vítkova 5/32,
 • 226 – Lyčkovo náměstí 447/1
Zrušení separace z 1. dubna 2018 v ul. Březinova bylo revidováno a stání bylo navráceno v  červnu 2018. POZOR od června 2018 je přesunuto, tj. zrušeno stání separací z Rohanského nábř. 657/7  do ul. Březinova.

V Karlíně budou letos instalována tři nová stanoviště podzemních kontejnerových stání na tříděný odpad, a to:
 • SO 01 Sokolovská, Karlínské náměstí
 • SO 02 Křižíkova, Urxova
 • SO 03 Molákova
Obyvatelé Karlína mohou nadále žádat o zřízení domovního separačního stání pomocí formuláře (níže). V současné chvíli se bude počet venkovních separačních stanovišť stabilizovat a optimalizovat jejich vývoz, další rušení stanovišť v nejbližší době v plánu není.
Kontaktní osoba k poskytování dalších informací týkajících se domovních separací a venkovních stanovišť – pan Jiří Jansa jiri.jansa@praha8.cz, tel: 222 805 712.

Od 1. července 2018 se navýší počty svozů u níže uvedených separací:
 • 031. Křižíkova 78 – navýšena četnost svozu papíru a plastu z 13 na 14;
 • 036. Křižíkova 53 – navýšena četnost svozu plastu z 12 na 14;
 • 078. Křižíkova 29 – navýšena plast z 13 na 14;
 • 079. Vítkova 10 – navýšena svoz plastu z 12 na 14;
 • 083. Thámova – snížena četnost svozu plastů z 15 na 14, ale přidán další 1100 l kontejner
 • 175. Kollárova – navýšena plast z 12 na 14.
Opatřením chce MHMP sjednotit svoz na nejkomplikovanějších místech, která byla vytipována na kontrolním dni.Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.


Zveřejněno: 08.06.2018   |   Aktualizováno: 22.06.2018