Městská část Praha 8 podporuje férový obchod (fair trade)

Fairtradová městaMěstská část Praha 8 má zájem stát se první fair trade městskou částí v České republice. Základním krokem na této cestě se stalo přijetí Deklarace podpory fair trade, kterou v květnu 2016 schválila Rada MČ Praha 8. Tímto dokumentem se městská část připojuje k celosvětovému hnutí za spravedlivější ekonomické vztahy mezi zeměmi globálního Jihu a Severu, které stojí na rovných příležitostech, odpovědném obchodním partnerství a šetrném přístupu k lidem a přírodě.
 
Fair trade je partnerství založené na dialogu, transparentnosti a úctě, jehož cílem je větší spravedlnost v mezinárodním obchodě. Přispívá k udržitelnému rozvoji tím, že nabízí lepší obchodní podmínky a chrání práva drobných výrobců a pěstitelů – především v rozvojových zemích.

„Naším cílem je, aby občané, organizace a partneři vnímali naši městskou část jako odpovědného spotřebitele aktivně podporujícího a propagujícího fair trade i etické nakupování obecně. Proto jsme se rozhodli usilovat o získání titulu Fairtradová městská část Praha 8,“ uvádí místostarostka Alena Borhyová (ANO).

Obyvatelé bohatých zemí, mezi které Česká republika jednoznačně patří, by měly při své spotřebě zohledňovat zájmy výrobců z rozvojových zemí. Podporou fair trade naplňujeme také cíle v oblasti udržitelného rozvoje, pojmenované v řadě českých i mezinárodních dokumentech. Jsou to například dokumenty Agendy 21 nebo Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR,“ říká místostarosta Petr Vilgus (SZ).

„Jsme si vědomi toho, že životní a pracovní podmínky lidí v zemích globálního Jihu můžeme do značné míry ovlivnit svým spotřebním chováním. Proto volíme eticky obchodované produkty, které nám dávají jistotu, že při jejich výrobě nedochází k porušování lidských a pracovních práv, práv dětí a ani k nevratnému poškozování životního prostředí,“ uvádí radní pro životní prostředí Anna Kroutil (ANO), která se snahou o zapojení do fair trade kampaně na Praze 8 začala již minulý rok. „Jsem moc ráda, že mě moji koaliční kolegové podpořili,“ doplňuje poděkování Anna Kroutil. 

Již teď se mohou občané těšit na řadu zajímavých akcí zaměřených právě na fair trade. Ta nejbližší, fair trade snídaně, se uskuteční v sobotu 14. května 2016 v rámci Karlínských farmářský trhů. Na podzim bude  Praha 8 hostit také Národní fairtradovou konferenci, jež je jednou z největších konferencí zaměřenou na fair trade v ČR. 


Hlavní body Deklarace podpory fair trade, které se městská část zavázala dodržovat
 • Využívání fairtradových produktů.
 • Minimalizování spotřeby úřadu, podpora lokální produkce a produktů, využívání produktů, které zaručují dodržování pracovních a environmentálních standardů.
 • Při vypisování veřejných zakázek budou dle možností sledována nejen ekonomická, ale i sociální a ekologická kritéria, v souladu s právními předpisy.
 • Využívání místních médií i vlastních propagačních kanálů pro podporu fair trade.
 • Podpora fairtradových kampaní v městské části a organizace propagačních akcí.
 • Podpora nově vzniklé řídicí skupině, která bude koordinovat aktivity a pečovat o titul Fairtradová městská část v Praze 8.

Hlavní cíle fair trade
 • Zlepšit životní podmínky znevýhodněných výrobců zlepšením jejich přístupu na trh, posílením organizací výrobců, poskytnutím spravedlivých cen za výrobky a zajištěním kontinuity obchodních vztahů.
 • Rozvíjet příležitosti pro znevýhodněné výrobce, zvláště ženy a domorodé obyvatele, a chránit děti před zneužíváním v procesu výroby.
 • Zvyšovat informovanost spotřebitelů o negativním vlivu mezinárodního obchodu na výrobce, tak aby svou kupní sílu mohli využívat pozitivním způsobem.
 • Dávat příklad obchodního partnerství skrze vzájemný dialog, respekt a transparentnost.
 • Přispívat ke kampaním za změnu pravidel konvenčního mezinárodního obchodu.
 • Chránit lidská práva podporou rozvoje sociální spravedlnosti, environmentálně přijatelného chování a ekonomického zabezpečení.

Zveřejněno: 11.05.2016 – Anna Patočková