Osmá městská část zapojuje obyvatele do rozhodování

Městská část Praha 8 spouští mimořádný projekt, který má za úkol zapojit obyvatele do rozhodování o její budoucí podobě. Pod názvem „Měníme Prahu 8“ vyzvala všechny své obyvatele a návštěvníky městské části, aby se zapojili do jejího rozvoje. Podněty od občanů budou podkladem pro zpracování Strategického plánu udržitelného rozvoje městské části Praha 8 na období 2017 – 2026. První setkání se uskuteční již v pondělí 19. října v KD Ládví.

Strategický plán je jeden ze základních rozvojových dokumentů, který má pomoci plánovat příštích 10 let rozvoje Prahy 8. Místostarosta Petr Vilgus upřesňuje: „Chceme zapojit naše občany do rozvoje městské části, což je smyslem procesu místní Agendy 21, proto se budeme ptát na podněty a názory našich občanů a různých cílových skupin, jako např. školy, spolky, podnikatelé, příspěvkové organizace.“ V období měsíců říjen až listopad mohou občané přijít do sedmi lokalit městské části a sdělit své podněty pro zlepšení života. „Můžete volně přicházet na určená místa a termíny mezi 17. a 19. hodinou,“ říká Petr Vilgus, „a diskutovat například v oblastech technická infrastruktura, doprava, životní prostředí, školství, kultura, sport, volnočasové aktivity, zdravotnictví, sociální oblast, bezpečnost, rozvoj území, bydlení.“

Přítomni budou i představitelé vedení městské části a zástupci odborů úřadu. Proběhne také sociologický průzkum mezi občany, kdy osobně či telefonicky bude společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. kontaktovat občany. Její zástupci se budou prokazovat pověřovacím dopisem MČ Praha 8.

Informace o aktuálním stavu zpracování strategického plánu budou průběžně umisťovány na webových stránkách MČ Praha 8, kde také naleznete další informace o celém projektu. Strategický plán stanoví dlouhodobou vizi rozvoje městské části, cíle v různých oblastech, opatření potřebná k jejich naplnění a další. Tento dokument by měl být posléze schválen Zastupitelstvem MČ Praha 8.

Hlavním koordinátorem projektu je Oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21, Odboru územního rozvoje a výstavby ÚMČ Praha 8 pod záštitou místostarosty Petra Vilguse, který má oblast strategického rozvoje ve své gesci.

Více informací a místa s přesnými časy setkání naleznete na webových stránkách MČ Praha 8.


Místo
Termín
Kulturní dům Ládví
Burešova 1661/2, Kobylisy
19. října 2015
Základní škola
Lyčkovo náměstí 460/6, Karlín
21. října 2015
Základní škola,
Libčická 658/10, Čimice
4. listopadu 2015
Kulturní dům Krakov,
Těšínská 600, Bohnice
9. listopadu 2015
Úřad městské části Praha 8 (vstupní hala „Bílého domu“),
U Meteoru 6, Libeň
10. listopadu 2015
Základní škola
Na Šutce 440/28, Troja
23. listopadu 2015
Základní škola
Hovorčovická 1281/11, Kobylisy
25. listopadu 2015
Zveřejněno: 16.10.2015 – Anna Patočková