Praha 8 našla shodu nad připomínkami k Metropolitnímu plánu

Vážení spoluobčané,

Rada MČ Praha 8 projednala v pondělí 18. června 2018 po jednáních se všemi politickými subjekty, které vás reprezentují v Zastupitelstvu naší městské části, Metropolitní plán. Metropolitní plán je novým územní plánem hl. m. Prahy, jeho vznik si vyžádala potřeba přistoupit k celkové proměně územního plánování Prahy. Cílem je vrátit se k tradičnímu územnímu plánování, které určuje především strukturu města. Jeho základním principem je tedy vymezování veřejných prostranství, struktury a kompozice zástavby či stanovení výškové regulace.

Právě spolupráci a diskusi se všemi koaličními i opozičními subjekty považuji v tomto tématu za klíčové. Jde o naši městskou část, kterou chceme spravovat tak, aby se v ní vám i nám, ale i našim dětem dobře žilo po další desítky let.

Jsem velice rád, že se nám podařilo získat širokou politickou shodu nad 18 připomínkami (viz Příloha 1), které napříč politickým spektrem považujeme za zásadní. Mohu vás ujistit, že městská část Praha 8 dlouhodobě nesouhlasí se zahušťováním sídlištní zástavby a současně trvá na zachování ploch stávající zeleně a zachování objektů občanské vybavenost. Současně požadujeme komplexní ochranu veškeré plochy všech sídlišť institutem „park ve volné zástavbě“. Tato shoda je výsledkem tvrdé práce, kterou po tři roky vykonáváme díky důvěře, kterou jste nám dali v minulých volbách.

Druhou sadu připomínek (viz Příloha 2), kterou Rada MČ Praha 8 vzala na vědomí, považuji za stejně zásadní, jako prvních 18 bodů. Bohužel, zde jsme se již s některými kolegy ze strany koalice i opozice rozcházeli v názorech a nepodařilo se shodnout jednomyslně. Většinou šlo však o jeden politický subjekt. Jde celkem o 14 bodů s charakterem výstavby či dopravy. 

O Metropolitním plánu bude příští týden, ve středu 27. června 2018, jednat Zastupitelstvo MČ Praha 8, na které Vás tímto srdečně zvu. Předpokládám, že připomínky první i druhé sady budou Zastupitelstvem schváleny. Projednávat budeme i připomínky našich kolegů, které nebyly předmětem tohoto jednání Rady MČ Praha 8. Po ukončení připomínkování Metropolitního plánu organizacemi a samosprávou se k němu budete mít možnost vyjádřit i vy. K tomu Magistrát spustil nový web (více informací najdete na našem webu zde).

Roman Petrus
starosta MČ Praha 8
roman.petrus@praha8.cz 
222 805 124; 602 170 971
Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Zveřejněno: 18.06.2018