Praha 8 představuje výsledky koordinační studie Invalidovny a jejího okolí

Praha 8 představuje výsledky koordinační studie Invalidovny a jejího okolíBarokní objekt Invalidovny, experimentální sídliště, moderní nová výstavba…unikátní mix, pro který bylo třeba nalézt urbanistický koncept 

Území v okolí stanice metra Invalidovna prochází dynamickým rozvojem, mění se nám takřka před očima. Jedná se o území s unikátním geniem loci, s blízkostí historického centra, cennými objekty, kontrastem rozvolněné a striktní blokové zástavby. K místu neodmyslitelně patří stopa industriální minulosti a přírodní hodnoty dané návazností na vrch Vítkov, nábřežím řeky Vltavy i silně zastoupenou veřejnou i soukromou zelení. Lokalita tak disponuje obrovským potenciálem, který je nutné koordinovat a regulovat v souladu s hodnotami místa. Území je logicky velmi atraktivní pro investory, jejíchž záměry jsou v různé fázi rozpracovanosti a městská část potřebovala nalézt linku, která je sjednotí. Praha 8 proto nechala zpracovat studii území, kterou nyní představuje veřejnosti. 

„Řešené území je místem, kde se potkává kompaktní bloková struktura vnitřního města s modernistickou strukturou experimentálního obytného sídliště. V místě rozhraní těchto výrazných urbánních charakteristik je historická budova Invalidovny s parkově upraveným před prostorem a zahradami. Vytvořit urbanistickou koncepci místa nebylo jednoduché, výsledek se ale myslím povedl. Svědčí o tom také to, že studii podpořila na zastupitelstvu i opozice,“ říká místostarosta Prahy 8 pro územní rozvoj Radomír Nepil (ANO). 

Sídliště v parku 

Výsledná studie, která vznikala bezmála dva roky, má dvě části: analytickou a návrhovou. Analytická část popisuje širší vztahy a vazby v území, sdružuje připravované projekty, bere v úvahu demografické charakteristiky řešeného území, definuje jeho silné a slabé stránky či hrozby. Návrhová část z ní vychází a stanovuje základní principy pro rozvoj tohoto území tak, aby neztratilo svá pozitiva a povedlo se naopak potenciál lokality ještě více vytěžit. Věnuje se jednotlivým segmentům jako jsou například veřejná prostranství, doprava, modrozelená infrastruktura, občanská vybavenost a navrhuje doporučení, jak k nim přistupovat. 

„Potřebovali jsme studii, která nám dané území vyhodnotí, zkoordinuje jednotlivé záměry a vytvoří urbanistickou studii lokality. Potřebovali jsme znát názory a potřeby veřejnosti. A potřebovali jsme podklad, na základě kterého budeme moci rozhodovat tak, aby sídliště a jeho okolí neztratilo svoji jedinečnost a atraktivitu. Lidé oceňují jako jednu z největších hodnot, že bydlí na sídlišti ve volném parku nebo v zeleni, a tak to musí zůstat. Je potřeba najít způsob, jak sídliště propojit s územím především směrem k řece, kde vznikají nové moderní budovy.  Myslím si, že architekti i občané v rámci participací odvedli velký kus práce, která rozhodně stojí za prezentaci. Chtěl bych všechny pozvat na výstavu a debatu ke studii v krásné budově Invalidovny, která je dominantou lokality a kde se chystá kompletní rekonstrukce. Na výstavu a debatu přijali pozvání i zástupci investora obnovy této unikátní památky, aby představili plány na revitalizaci a budoucí využití,“ dodává Radomír Nepil, místostarosta Prahy 8 pro územní rozvoj. 

„Návrh území je založen na čtyřech hlavních premisách, které tvoří základ urbanistické koncepce. Mezi hlavní principy návrhu patří vytvoření systému – zelené sítě veřejných prostranství, kdy například navrhujeme dva nové parky nebo definujeme okružní cestu s důrazem na bezpečnost, bezbariérovost a kvalitu každodenní rekreace v místě. Dále klademe důraz na důležitost zapojení místních jako výchozího bodu i inspirace, provázání současného s budoucími záměry i hierarchizaci ploch v rámci sídliště. Zde například doplňujeme poloveřejné a polosoukromé prostory mezi stávající veřejné a soukromé. Tím podporujeme rozmanitost aktivit s důrazem na kvalitu sousedství principem „v Invalidovně a blízko“," dodala Iveta Olšovská z kanceláře ven:ku, která studii zpracovala. 

Umění pro Invalidovnu 

Koncepční studie vychází z hodnot území a limitů, požadavků městské části a výsledků a vyhodnocení participačních procesů s místními obyvateli. Studie koordinuje investiční záměry, respektuje požadavky na rozvoj a naplňuje potenciál místa s ohledem na výraznou rozmanitost charakterů řešeného území.

"Studie pro sídliště Invalidovna je výsledkem dialogu mezi místními obyvateli, spolky, radnicí Prahy 8 a investory, kteří v území plánují realizovat své záměry. Díky aktivní účasti všech významných aktérů vznikl dokument, který napomůže ochraně unikátního sídliště Invalidovna a zároveň do území přinese i potřebnou občanskou vybavenost. Pracujeme i s návrhy na navrácení některých původních uměleckých děl do veřejného prostoru nebo vybudováním prostoru pro aktivní trávení volného času mládeže," říká Tomáš Hřebík, místostarosta Prahy 8 pro strategický rozvoj. 

Významná část studie je věnována řešení dopravy. "Ochrana nejzranitelnějších skupin uživatelů, zejména pak dětí, je pro nás prioritou. Studie se podrobně věnuje některým opatřením směřující ke zklidnění dopravy, a to při respektování požadavků na zachování obsluhy území i individuální automobilovou dopravou. Městská část již nyní připravuje některá doporučení ze studie např. bezpečné cesty do škol či školek nebo dodatečné parkovací kapacity," doplnil Tomáš Slabihoudek (TOP 09), radní pro dopravu Prahy 8. 

Městská část Praha 8 představuje veřejnosti výslednou studii formou výstavy v barokní budově Invalidovny, která je dominantou území a Národní památkový ústav připravuje její zásadní rekonstrukci. I ta je součástí výstavy.

Výstava byla zahájena vernisáží 1. listopadu a potrvá do 15. listopadu. Přístupná veřejnosti je každý den včetně víkendu mezi 10 a 16 hodinou. Výstava bude zakončena veřejnou debatou ke studii a to 15. listopadu v 17.00 hodin. S veřejností budou diskutovat místostarosta Radomír Nepil, místostarosta Tomáš Hřebík, radní Tomáš Slabihoudek, představitelé autora studie z architektonické kanceláře ven:ku a František Laudát, zástupce Národního památkového ústavu. 

Studie: 

Řešené území leží v jižním obvodu městské části Prahy 8. Konkrétně se nachází na východě katastrální části Karlín, přibližně 3 km východně od historického jádra hlavního města Prahy. Konkrétní zájmová plocha je vymezena ze severu čtyřproudovou komunikací Rohanské nábřeží, která odděluje řešenou plochu od území Rohanského ostrova. Z východu je pomyslná hranice tvořena ulicí U Rustonky, navazující ulicí Pod Plynojemem a tělesem tramvajové estakády Krejcárek – Palmovka. Jih je vymezen železniční tratí Nového spojení, konkrétně z východu území kolejí č. 401, tratí Masarykovo nádraží – Praha Vysočany a od křížení kolejí dále hranou železniční estakády Sluncová. Západní hranice je tvořena v celé délce ulicí U Invalidovny. 

Dominantu území tvoří rozsáhlý barokní objekt a národní kulturní památka Invalidovna, od které se odvíjí název celé oblasti i místní stanice metra. Východně od budovy Invalidovny, na plochách bývalého vojenského cvičiště, se rozléhají struktury experimentálního sídliště Invalidovna. Tento urbanistický experiment zahrnuje jak obytné panelové domy, tak i objekty veřejné vybavenosti, včetně okrskového střediska a základních a mateřských škol P. Strozziho a Za Invalidovnou. Poslední dokončenou stavbou sídliště byl hotel Olympik, který dnes společně se Sluneční věží na východě vytváří výrazný výškový prvek lokality. Nejstarší stavbou v řešeném území je zámeček Sluncová, jehož rozlehlý areál lemuje východní hranici území a přímo navazuje na zahrádkářskou kolonii Pod Plynojemem. Celková rozloha území je dle vymezené hranice 62,8 ha. 

Koordinační a koncepční studie Invalidovna s regulačními prvky zde.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.


Praha 8 představuje výsledky koordinační studie Invalidovny a jejího okolíMohlo by vás také zajímatZveřejněno: 03.11.2023